Боровик Марина Вікторівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Боровик Марина Вікторівна

Доцент кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університему міського господарства імені О.М. Бекетова

Харківський державний економічний університет, 2002 р. спеціальніть «Адміністративний менеджмент», магістр з економіки (дипом з відзнакою)

Професійний досвід

Харківський національний університ міського господарства імені О.М. Бекетова

Управління соціальним розвитком промислових підприємств

borovik.marina@gmail.com

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

==Боровик М.В. Ризик-менеджмент як інструмент забезпечення сталого розвитку // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 2 (31). – С. 81-87. – ISSN 2308-1988 Новікова М.М. Боровик М.В. Організація системи управління знаннями. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 7. Частина 3. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 134 - 137. Чернов С.І. Боровик М.В. Запорожець Г.В. Знання як ресурс конкурентного розвитку організації. Економіка. Фінанси. Право. №10/1. – Київ: «Аналітик». 2014. – С. 7-11.==

Статті у збірниках наукових праць

Боровик М.В. Ризик-менеджмент як інструмент забезпечення сталого розвитку // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 2 (31). – С. 81-87. – ISSN 2308-1988

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Організація виробництва : навч. посіб. / М. М. Новікова, М. В. Боровик ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 495 с.

==Конспект лекцій з дисципліни «Організація виробництва» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050401– Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)) / М. М. Новікова, М. В. Боровик ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 130 с.

Методичні вказівки до виконання практичних і розрахунково-графічних завдань з навчальної дисципліни «Організація виробництва» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : М. М. Новікова, М. В. Боровик. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 71 с. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : М. М. Новікова, М. В. Боровик. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 39 с.==

Організація виробництва, Ризик-менеджмент, Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків, Прийняття управлінських рішень

Розроблені електронні навчальні курси