Благодарна Галина Іванівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Благодарна Галина Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання

Освіта

Харківська державна академія міського господарства, 1997 р., спеціальність: водопостачання, каналізація, раціональне використання та охорона водних ресурсів, інженер-технолог

Професійний досвід

 • У 1997 році закінчила Харківську державну академію міського господарства за спеціальністю "Водопостачання, водовідведення, раціональне використання та охорона водних ресурсів" з кваліфікацією – інженер-технолог.
 • З лютого 1997 року по 1999 рік працювала на кафедрі водопостачання, водовідведення та очищення вод Харківської національної академії міського господарства на посаді завідувача лабораторії.
 • З 1999 по 2003 р.р. навчалась в аспірантурі Харківської державної академії міського господарства.
 • У 2003 році успішно захистила дисертацію за спеціальністю 05.23.04 – Водопостачання, каналізація.
 • З 2003 року по 2005 рік працювала на посаді асистента кафедри водопостачання, водовідведення та очищення вод Харківської національної академії міського господарства.
 • З вересня 2005 року і по теперішній час займає посаду доцента кафедри водопостачання, водовідведення та очищення вод Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова.
 • У грудні 2006 року присвоєно вчене звання доцента кафедри водопостачання, водовідведення та очищення вод.
 • 2007 – 2009 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України.
 • 2010 рік - член громадської ради з перевірки якості питної води Харкова і Харківської області.
 • З 2007 по 2017 р.р. – заступник завідувача кафедри водопостачання, водовідведення і очищення вод.

Місце роботи

Кафедра водопостачання, водовідведення і очищення вод Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Інтенсифікація процесу фільтрування води на швидких фільтрах із застосуванням активованих розчинів флокулянтів : автореф. дис…. канд. техн. наук: 05.23.04 - водопостачання, каналізація / Благодарна Галина Іванівна ; Український державний університет водного господарства та природокористування, Рівне, 2003.

Електронна пошта

Galina.Blagodarna@kname.edu.ua ;

thankful@ukr.net

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2013

Статистика цитування

104

48

h-індекс

6

4

i10-індекс

2

1

Профіль у ORCID

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Шевченко Андрій Олександрович "Удосконалення роботи флотаційних установок для очищення стічних вод молокозаводів з використанням засобів гідравлічного перемішування". Спеціальність 05.23.04 - водопостачання, каналізація. Захистив дисертацію 12 жовтня 2018 р. у спеціалізованій вченій раді Д 47.104.01 при Національному університеті водного господарства та природокористування по присудженню

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Стажування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Еко-Інвест», проектний відділ за темою «Проектування, реконструкція та експлуатація водопровідно-каналізаційних систем и споруд в різних галузях», наказ № 144-02 від 26.02.2018.

Отримання грантів, премій, стипендій

 •  Стипендія Харківської облдержадміністрації імені Георгія Федоровича Проскури (з технічних наук), 2007 рік;
 •  Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених 2007-2009 рр.;
 •  Переможець ІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини", 2007 рік

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

 • «Водовідвідні системи і споруди»,
 • «Водозабірні споруди»,
 • «Експлуатація водопровідно-каналізаційних систем»,
 • «Спецкурс з водовідведення населених пунктів»,
 • «Мережі та обладнання водовідведення»,
 • «Реконструкція і інтенсифікація роботи очисних споруд водопровідно-каналізаційних систем»,
 • «Санітарно-технологічний контроль очисних споруд»,
 • «Пуск, наладка систем водопостачання і водовідведення при інтенсифікації і реконструкції»,
 • «Реконструкція водопровідно-каналізаційних систем»

Розроблені електронні навчальні курси

Атестовані і мають супроводження дистанційні курси на платформі Moodle:

 • ВОДОЗАБІРНІ СПОРУДИ для студентів 2-3 курсів спеціальності 192 - Будівництво та цивільна інженерія - id 2199