Баржина Алла Віталіївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Баржина Алла Віталіївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

асистент кафедри Управління проектами в міському господарстві і будівництві

Освіта

Харківська національна академія міського господарства 2005 г. Магістр екології і охорони навколишнього середовища; викладач ВНЗ.

Харківська національна академія міського господарства 2009 г. Спеціаліст з економіки підприємства.

Професійний досвід

Місце роботи

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Інвестиційний аналіз

Бакалавр

геодезія, картографія та землеустрій

Денна

Управління командою проекту

Магістр

Управління проектами

Денна

Управління міською нерухомістю

Бакалавр

менеджмент

Денна

Ділове адміністрування (управління проектами)

Магістр

Менеджмент

Заочна

Стратегічне управління проектно-орієнтовної організації

Магістр

Управління проектами

Заочна

Управління проектами

Магістр

Економіка підприємства

Заочна

Менеджмент і адміністрування (Управління інноваціями)

бакалавр

менеджмент

Заочна

Розроблені електронні навчальні курси