Апатенко Тетяна Миколаївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Апатенко Тетяна Миколаївна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Апатенко Тетяна Миколаївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

старший викладач кафедри Міського будівництва Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Освіта

Харківський інженерно будівельний інститут ( нині ХНУАБ)

 • напрям підготовки/спеціальність: спеціальність «Архітектура»; кваліфікація: архітектор. Диплом МВ № 942962.

Професійний досвід

1986-1987 рр. старший архітектор при відділі головного архітектора м. Наро-Фомінська Московської області;

1987-1992 старший архітектор у НДІ Укрміськбудпроект;

1994 викладач дизайну у НВК №149

1994 - по теперішній час старший викладач кафедри містобудування (міського будівництва) Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова]

Місце роботи

Кафедра Міського будівництва Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

Tetiana.Apatenko@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

2017

 •   Tetiana Apatenko, Olena Bezlubchenko.1.12.Public Spaces as a Main Social Component of Contemporary Cities [1] Przemiany w nowoczesnym społeczeństwie: aspekty humanitarne transformations in contemporary society: humanitarian aspects / Transformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017.- P. 72-78. - ISBN 978- 83-62683-99-4


2016

 •  О ворсах оптимизации генеральных планов городов / Е.С.Безлюбченко, Т. Н.Апатенко //,Perspective Trends in Scientific Research – 2015 : Materials of International scientific and practical conference. – Vol. 2. – 17–22 October 2016 Bratislava, Slovak Republic, 2016. – P. 81-82

Статті у фахових виданнях

2017

 •  Тетяна М Апатенко. Туризм як економічний інструмент розвитку територій/ Тетяна В Жидкова, Тетяна М Апатенко, Алла В Функ //Conference Proceedings of the 6 the International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 20 – 23, 2017, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978-83-62683-10-9; pp.272, illus., tabs., bibls.– С.50-52.– Существует электронная версия. (Режим доступа: http://pedagogika.wszia.opole.pl/ebook/ConferenceApril2017.pdf#page=50 , свободный).
 •  Apatenko T. Життєздатна архітектура як ідея сталого розвитку міст, або екологічного проектування / T. Apatenko, T. Zhydkova // Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development:Conference Proceedings of the 6 th International Scientific Conference (April 20 – 23, 2017, Opole, Poland). - Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. – P. 74-76. - ISBN 978-83-62683-10-9;

2016

 •  Апатенко Т. М. Створення об’єднанних територіальних громад як стимул розвитку регіонів / В. Т. Семенов, Т. М. Апатенко, А. М. Панкеєва // Регіон-2016: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (10 - 11 листопада 2016 р., м. Харків). - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. - С. 154.157.
 •  Апатенко Т. М. Створення об’єднанних територіальних громад – стимул розвитку регіонів / В. Т. Семенов, Т. М. Апатенко, А. М. Панкеєва // Проблеми архітектури та містобудівництва в умовах глобалізації: матеріали між нар. наук. - техн. конф., Харків, 15-16 листопада 2016 р. : тези доповідей / [ред. кол.: Древаль І.В.(відповід. ред..), Гришина В.С.,Коптєва Г.Л., Соловйова О.С. та ін.], – Х.: ХНУМГ , 2016. – С. 7-8.

2015

2014

 •   Апатенко Т. Н. Агломерация – приоритетные направления совершенствования территориально-пространственного и административного реформирования Украины / В. Т. Семенов , А. В. Завалный , А.Н. Панкеева , А. Н. Панкеева ,Л. А. Быченко // Градостроительство и территориальное планирование: науч.-техн. сборник. / Киев. нац. ун-т стр-ва и архит. – Киев : КНУБА, 2014. - Вип. 36. – С. 344-352
 •   Апатенко Т. Н. Границы городских агломераций / Т. Н. Апатенко, Е. Говша, А. Н. Панкеева // Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції: матеріали між нар. наук.-техн. конф., Харків, 27-28 листопада 2014 р. : тези доповідей – Х.: ХНУМГ , 2014. – С. 97-99.

2013

2012

 •   Апатенко Т. Н. Основные тенденции формирования городских агломераций / Т. Н. Апатенко, А. Н. Панкеева, В. Т. Семёнов // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – Вип. 105. – С. 508–515. – (Серія «Технічні науки та архітектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/27616/ , свободный).
 •  Апатенко Т. Н. Архитектурно-градостроительное сопровождение оптимизации социальных проблем крупных городов / В.Т. Семенов, Апатенко Т. Н., Панкеева А. Н. , Т. В. Ищенко , А. Н. Панкеева ,Н.Э. Штомпель , П. А. Яковлев // Градостроительство и территориальное планирование: науч.-техн. сборник. / Киев. нац. ун-т стр-ва и архит. – Киев : КНУБА,2012. - Вип. 46. – С. 501-513

2009

 •  Апатенко Т. Н. Проблеми дозвільної системи в сфері містобудування щодо удосконалення правил забудови м. Харкова/ Семенов В. Т. и др. //Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов. – 2006. – С. 17-26. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/15171/1/64-71.pdf свободный).

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

 •  Т.М. Апатенко Аналіз реального рівня стану житлового фонду України [2] / Жидкова Т.В. Апатенко Т.М. // Аналіз реального рівня стану житлового фонду України, Scientific Journal «ScienceRise» №12/2(29) 2016, - с. 35-38 Видавець НВП ПП «Технологічний центр» - ISSN 2313-6286

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

3

3

h-індекс

1

1

i10-індекс

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

2016

2015

2011

2013

2007

 •  Апатенко Т.М. [ http://eprints.kname.edu.ua/3351/ Методичні вказівки для виконання практичних завдань та для самостійної роботи студентів з дисципліни „Технічний рисунок” (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання, ФПО спеціальності 6.092100 – „Міське будівництво та господарство” (бакалавр).] / Укл. Апатенко Т.М., Мізяк М.І. –Харків: ХНАМГ, 2007. – 36 с. (укр. мова).

2003

Список дисциплін

Назва дисципліни
''Ступінь/ОКР''
''Спеціальність''
''Форма навчання''

Будівельна фізика

Бакалавр

Архітектура

Денна

Планування міст і транспорт

Бакалавр

Промислове та цивільне будівництво

Денна

Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства


Бакалавр

Готельно-ресторанна справа

Денна/заочна

Громадське будівництво для студентів

Бакалавр

Готельно-ресторанна справа

Денна/заочна

Будівельна кліматологія

Бакалавр

Міське будівництво та господарство

заочна

Розроблені електронні навчальні курси

[3]
Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Будівельна фізика

Бакалавр

Архітектура

Денна