Александрович Вадим Анатолійович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Александрович В.А.

Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Александрович Вадим Анатолійович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Кандидат технічних наук.

Старший викладач, кафедри Механіки грунтів, фундаментів та інженерної геології.

Член міжнародного товариства механіки ґрунтів та геотехніки ISSMGE

Освіта

Магістр будівництва. Харківська національна академія міського господарства (зараз ХНУМГ ім. О.М. Бекетова) 2004-2008р.р.

Професійний досвід

Інженер-конструктор, ТОВ Інститут Харківпроект.

Інженер-конструктор, ТОВ ПСК-Харків.

Інженер-конструктор, КП Харківспецбуд.

Старший викладач кафедри МГФІГ, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

Місце роботи

Старший викладач кафедри механіки ґрунтів, фундаментів та інженерної геології. Харківський національний університет міського господарства

Теми дисертацій

Вібростіійкість піщаних основ фундаментів машин з динамічними навантаженнями, підпорядкованими гармонійному закону.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

https://scholar.google.com.ua/citations?user=kg1sop4AAAAJ&hl=ru

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Aviation сomplex for the development, manufacture and repair of aircraft engines at the territory Chongqing industrial site, Chinese People's Republic

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Проектна справа. Міське підземне будівництво. Розрахунки і проектування конструкцій підземних споруд. Київський національний університет будівництва та архітектури, 2008р.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси