Яцюк Микола Володимирович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Яцюк Микола Володимирович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри історії і культурології, канд. іст. наук, доцент

Освіта

Харківський державний університет ім. О.М. Горького, 1991

Професійний досвід

Доцент кафедри історії і культурології Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Місце роботи

Доцент кафедри історії і культурології. Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Яцюк М.В. Військово-політична діяльність Директорії УНР (1918-1920 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 — історія України / Яцюк Микола Володимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2000. — 20 с.

Адреса електронної пошти

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси