Чумаченко Ігор Володимирович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

завідувач кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві, професор, доктор технічних наук, академік Академії економічних наук України

Освіта

Професійний досвід

Місце роботи

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

1. Косенко Віктор Васильович “Моделі та методи алгоритмізації функціональних задач управління і переробки інформації в бортових приладових комплексах”, (к.т.н., спец. 05.13.06, 20.06.2003);

2. Ілюшко Ярослав Вікторович Спец. тема, (к.т.н., спец. 05.13.06, 29.04.2005);

3. Бугас Дмитро Миколайович “Методи алгоритмізації білінгових задач у корпоративних комп'ютерних системах”, (к.т.н., спец. 05.13.06, 24.06.2005);

4. Головань Дмитро Володимирович “Моделі та методи контролю якості в проектах розробки інноваційної продукції”, (к.т.н., спец. 05.13.22, 16.06.2006);

5. Лисенко Дмитро Едуардович “Моделі та методи формування команди проекту з використанням теорії прецедентів”, (к.т.н., спец. 05.13.022, 06.03.2009);

6. Лисенко Антон Олександрович “Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при управлінні ресурсами в дослідно-конструкторських розробках”, (к.т.н., спец. 05.13.06, 14.05.2010);

7. Вітюк Віталій Антонович “Моделі та інформаційна технологія організаційного управління ресурсами інноваційної діяльності в умовах невизначеності”, (к.т.н., спец. 05.13.06, 21.10.2011);

8. Можевенко Тетяна Юріївна “Планування рекламних комунікацій промислових підприємств”, (к.е.н., спец. 08.00.04, 26.06.2012);

9. Молчанова Ольга Георгіївна “Інформаційна технологія формування і аналізу освітніх тестів на основі нечіткої логічної моделі” (к.т.н., спец. 05.13.05, 15.03.2013);

10. Сабадош Любомир Юрійович “Методи управління забезпеченням людськими ресурсами проектів та програм за компетентнісним підходом” (к.т.н., спец. 05.13.22, 04.04.2014).

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси