Четчикова Ольга Іванівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

==ПІБ==Четчикова Ольга Іванівна

==Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання==Старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту ХНУМГ


==Освіта== Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди, 1980 р.

Професійний досвід

1980-1981р.ДЮСШ Вовчанського району, Харківської області, тренер-викладач. 1981-1986 Актюбінський педагогічний інститут, викладач кафедри фізичного виховання. 1986-1987 Середня школа №97 м. Харкова, вчитель фізичного виховання. 1987-1988 Актюбінський педагогічний інститут, викладач кафедри фізичного виховання. 1988 Харківський інститут інженерів міського господарства, викладач кафедри фізичного виховання. 2004 переведена на посаду старшого викладача кафедри фізичного виховання і спорту ХНУМГ ім. О.М.Бекетова по теперішній час.

Місце роботи

Старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту ХНУМГ ім. О.М.Бекетова

Теми дисертацій

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

1.02.1990 - 31.03.1990 Київський державний інститут фізичної культури. 25.05.1998 - 13.06.1998 Харківський державний інститут фізичної культури. 05.04.2004 - 30.04.2004 Харківський Національний фармацевтичний університет. 26.04.2006 Пройшла навчання з питань кредитно-модульної системи організації навчання за 72-годинною професійною програмою Міністерства освіти і науки України "Вища освіта України і Болонський процес"на курсах підвищення кваліфікації викладачів у Харківській національній академії міського господарства 15.03.2010 - 15.04.2010 Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого 05.02.2015 - 05.03.2015 Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

1. Методические указания по плаванию для студентов групп отделений общей физической подготовки и спортивного совершенствования (№337) by Клочко, В.М.; Чётчикова, О.И.; Протоковило, В.И.

eBook : Manuscript  Archival Material

Publisher: 2006 2. Формування креативного мишлення студентів засобами спортивної анімації у відповідності з головними принципами Болонського процесу. Методичні вказівки для практичних і самостійних занять студенів усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура", "Управління професійною працездатністю" by Клочко, В.М.; Четчикова , О.І.; Протоковило, В.І.

eBook : Manuscript  Archival Material

Publisher: 2008 3.Методика навчання техніці легкоатлетичних видів (бігу на короткі, середні,довгі дистанції та стрибків у довжину). Методичні вказівки до практичних занять ( для студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін „Фізичне виховання” і „ Фізична культура”)(№1303). by Клочко, В.М.; Четчикова, О.І.; Протоковило, В.І.

Downloadable archival material

Publisher: 2009 4. Програма навчальних дисциплін і робоча програма навчальних дисциплін «Фізичне виховання» та «Фізична культура». by Клочко, В.М.; Протоковило , В.І.; Четчикова, О.І.

Downloadable archival material

Publisher: 2009 Database: WorldCat 5. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Фізичне виховання" (для студентів 1-го курсу денної форми навчання підготовки ЕіП) by Клочко, В.М.; Четчикова, О.І.; Протоковило, В.І.

Downloadable archival material

Publisher: 2009-12 6. Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни "Фізичне виховання", "Фізична культура", "Управління професійною працездатністю" (№1295). by Клочко, В.М.; Четчикова, О.І.; Протоковило, В.І.

Downloadable archival material

Publisher: 2009 Database: WorldCat 7. Теоретичні й методичні основи підготовки спортсменів-плавців. Методичні рекомендації з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура» (до практичних занять для студентів усіх спеціальностей) (№1357). by Протоковило, В.І.; Четчикова, О.І.

Downloadable archival material

Publisher: 2009 Database: WorldCat 8. ВИЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА КАРДИАРЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУ.Методические указания для проведения практических и самостоятельных занятий по дисциплинам "Физическое воспитание", "Физическая культура" (для студентов дневной формы обучения всех специальнойтей Академии) by Чётчикова, О.И.; Протоковило, В.И.

eBook : Manuscript  Archival Material

Publisher: 2011 Database: WorldCat 9. Удосконалення рухової сфери студентства засобами спортивного тренування і спортивної анімації: методичні рекомендації до практичних занять з дисциплін «Фізичне виховання» і «Фізична культура» (для студентів усіх спеціальностей Академії).(№2064). [Навчальні матеріали] Протоковило , В.І. та Четчикова, О.І. (2011) 10. Методичні і організаційні вказівки для спортсменів-плавців до самостійної роботи і практичних занять з дисциплін „Фізичне виховання” та „Фізична культура” (для студентів усіх спеціальностей Академії)(№2151). by Четчикова, О.І.; Протоковило , В.І.

Downloadable archival material

Publisher: 2011 Database: WorldCat 11.Плавання ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ БАЗОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА І НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ТРИРІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ СУДДІВ (з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура», «Управління професійною працездатністю» відділення спортивного удосконалення для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей Академії) by Четчикова, О.І.; Протоковило , В.І.

eBook : Manuscript  Archival Material

Publisher: 2012 Database: WorldCat 12. Глосарій основних термінів рухової анімації в фізичному вихованні.Методичні вказівки для проведення практичних і самостійних занять з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура» (студентів 1-5 курсів усіх спеціальностей Академії) by Четчикова, О.І.; Протоковило , В.І.

eBook : Manuscript  Archival Material

Publisher: 2011 Database: WorldCat 13.Плавання як засіб керування професійною працездатністю. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Фізичне виховання» (для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей Університету). by Четчикова, О.І.

Downloadable archival material

Publisher: 2014 Database: WorldCat 14. Плавання:дидактичний матеріал і методичні вказівки для теоретичних, практичних і самостійних занять з дисциплін «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ», «УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ» (для студентів 1-3 курсів усіх спеціальностей Університету) by Четчикова, О.І.

Downloadable archival material

Publisher: 2014 Database: WorldCat 15. Аеробіка Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Фізичне виховання (для студентів 1,2 курсів денної форми навчання усіх спеціальностей Університету) by Четчикова, О.І.

eBook : Manuscript  Archival Material

Publisher: 2015 Database: WorldCat 16. Форми та види контролю, система оцінювання студентів для груп фізичного виховання за обраним видом спорту та ЛФК Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Фізичне виховання» (для викладачів і студентів 1,2 курсів денної форми навчання усіх спеціальностей Університету) by Безкоровайний, Д.О.; Четчикова, О.І.; Горошко, Н.І.

eBook : Manuscript  Archival Material

17. Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (організація та проведення навчально тренувального процесу з аєробікі) (для всіх освітніх програм Університету) (для всіх освітніх програм Університету) by Четчикова, О.І.

Downloadable archival material

Publisher: 2016 Database: WorldCat

- ЧЕТЧИКОВА, О.І та ПРОТОКОВИЛО , В.І (2012) Управление воспитанием студентов с использованием средств физической культуры и спорта. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді.
- Четчикова, О.П та Ястребов, О.А та Кривич , С.Н (2013) Содержание процесса физического воспитания в системе педагогического образования. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2013.
- Четчикова, О. І. (2016) Вплив фізичної культури та спорту на формування особистості студента. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.


Список дисциплін

Фізичне виховання

Розроблені електронні навчальні курси