Чернікова Олена Юріївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Чернікова Олена Юріївна

старший викладач каф. інженерної екології міст

Харківський національний університет ім В.Н.Каразіна (Харківський державний університет, 1988 р)

==Підготовка звіту з оцінки впливу на здоров‘я населення та попередня оцінка екологічної ситуації водоканалу у Чернівцях (2011) та оцінка впливу на навколишнє середовище та усунення ризиків від робіт з реконструкції газової котельні та центрального складу біопалива у Миргороді (2015). Оцінка екологічних наслідків впровадження проектної діяльності, пов’язаної з реконструкцією підрозділів медичних закладів, соціально-освітніх центрів та ін. Розробка плану моніторингу та проведення моніторингу впровадження проектної діяльності та оцінки впливу на довкілля (2014-2015, проект RESPOND). Дослідження системи поводження з ТПВ в Дергачівському р-ні Харківської області, оцінка впливу на довкілля та здоров’я населення, оцінка перспектив впровадження інноваційних технологій переробки та утилізації (2016, проект триває). Участь в підготовці ПДСЕР, розробка рекомендацій з підвищення енергоефективності системи поводження з відходами, розвиток системи озеленення в містах. Розробка розділів ОВНС для проектів реконструкції будівель різного призначення==


Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова

Теми дисертацій

olena.chernikova@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

ТЕМПУС 530349- SUCSID, «Розвиток міжуніверситетських Стартап центрів для розвитку та підтримки студентських інновацій»

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

  1. Центрально Європейська школа: Багатоцільові методи екологічного менеджменту в громадах. Університет Коменіуса в Братиславі, Словаччина,Сертифікат від

15-28 жовтня, 2012.

  1. Інноваційний менеджмент. Інтенсивний тренінг в рамках проекту SUCSID Ліссабонський університет, інститут менеджменту, Португалія, Сертифікат від 1 лютого 2014.
  2. Підприємництво. Інтенсивний тренінг в рамках проекту SUCSID Університет Ліон 2, Франція, Сертифікат від 28 лютого 2014.
  3. Бізнес планування Старт-ап центрів. Інтенсивний тренінг в рамках проекту SUCSID Університет Монпельє 2, Франція Сертифікат від 21 березня 2014.
  4. Інновації у викладанні підприємництва та бізнес-планування. Інтенсивний тренінг в рамках проекту SUCSID. Університет Монпельє 2, Франція, Сертифікат від 16-20 березня 2015

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

==1)Біоенергетичні проекти; від ідеї до втілення. Практичний посібник / під загальною редакцією Тормосова Р.Ю. – К. : ТОВ «Поліграф плюс», 2015. – 208 с. 2)Підготовка проектних пропозицій із чистої енергії: практичний посібник/ під загальною редакцією Тормосова Р.Ю. , Романюк О.П., Сафіуліної К.Р.– К. : ТОВ «Поліграф плюс», 2015==

==Стольберг Ф.В., Чернікова О.Ю. Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Стратегія сталого розвитку» (для студ. 5 курсу денної форми навчання напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», спеціальності 8.040106 «Екологія та охорона навко-лишнього середовища») Стольберг Ф.В., Чернікова О.Ю. Конспект лекцій з дисципліни «Стратегія сталого розвитку» (для студ. 5 курсу денної форми навчання напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», спеціальності 8.040106 «Екологія та охорона навколишнього середовища») Навчально-методичні матеріали ==

1. Стратегія сталого розвитку 2. Екологічне підприємництво з основами екоменеджменту 3. Екологічний менеджмент та аудит 4. Системний аналіз 5. Інформаційні технології 6. Принципи і методи аналізу екологічних проектів 7. Інструменти управління природокористуванням 8. Методологія наукових досліджень

Розроблені електронні навчальні курси