Чепурна Світлана Миколаївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Чепурна Світлана Миколаївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Асистент кафедри Міського будівництва Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Освіта

Харківський житлово-комунальний технікум,01.09.1991 - 26.04.1994 рр.

Професійний досвід

Місце роботи

Кафедра Міського будівництва Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у фахових виданнях

2017.


2016

Чепурна С.М. Підвищення водонепроникності бетонів з добавкою високодисперсної крейди/ Т. В. Жидкова, С. М. Чепурна, М. Є Чепурна // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наукових праць Луцьк: ЛТУ 2016. - Вип. 5. – С. 85 – 91 - ISSN 2410-6208.

Чепурна С.М. Лютеранська громада в історії Харкова/ Т .В. Жидкова, С. М. Чепурна А. В. Функ // Історичні, культурні та соціально-економічні аспекти регіонального розвитку: матеріали I Всеукраїн. наук.-практ. конф., м. Кременчук, 19-20 лист. 2015р. / Кременчук, ПП Щербатих, 2016.- , С. 35-46. - ISBN 978-617-639-089-3

Чепурна С.М. Мелкозернистый бетон на основе высокодисперсного мела /Жидкова Т.В. , Чепурная С. Н.// Мелкозернистый бетон на основе высокодисперсного мела., Материалы конференции ""Economics, science, education: integration and synergy"", Bratislava, Slovak Republic. - Издатель Академічне співтовариство Міхала Балудянского, 2016, том 3. - с. 122

Svitlana Chepurna. Modified properties of concrete of fine-disperse chalk/ Svitlana Chepurna, Tetyana Zhydkova //Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky : журнал, Издатель UK TU Kosice, Slovakia, 2016, №1(4). - С.59-62 - ISSN 1338-9432


2015

Чепурная С.Н. Влияние тонкодисперсного мела на водонепроницаемость бетона. / Чепурная С.Н., Жидкова Т.В// Materials of International scientific and pracrical conference «Perspective trends in scientific research – 2015». - Bratislava, Slovak Republic, 2015. – Т.2 – С. 156-157.


2013

Чепурная С.Н. Влияние тонкодисперсного мела на физико-механические показатели./ С.Н. Чепурная, М.С. Золотов, Т.В. Жидкова, С.В. Волювач. // Шеста Международна научна конференция «Архитектура, Строительство – Съвременност», сборник с доклади, част II Варна, Болгария, 2013. – С. 225 – 233.

Чепурная С.Н. Влияние тонкодисперсного мела на новообразования в вяжущем компоненте бетона. / Чепурная С.Н., Жидкова Т.В. // Сборник статей по материалам международной научно- практической конференции «Строительство: проблемы и перспективы» Махачкала, 2013. – С. 248 – 251.

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

2017

Чепурна С.М. Анализ использования высокодисперсного мела как минеральной добавки в составе мелкозернистых бетонов [1]/ Жидкова Т.В. Чепурная С. Н.// Анализ использования высокодисперсного мела как минеральной добавки в составе мелкозернистых бетонов, Scientific Journal «ScienceRise» №12/2(29) 2016, - с.65-68 Видавець НВП ПП «Технологічний центр» - ISSN 2313-6286

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

2015

Список дисциплін

Назва дисципліни
''Ступінь/ОКР''
''Спеціальність''
''Форма навчання''


Реконструкція міста

Бакалавр

Міське будівництво та господарство

Денна/заочна

Інженерний благоустрій територій і транспорт


Бакалавр

Архітектура

Денна

Міський моніторинг та основи проектної справи

Бакалавр

Міське будівництво та господарство

Денна/заочна

Техніко-економічне обгрунтування проектних рішень

Бакалавр

Міське будівництво та господарство

Денна/заочна

Розроблені електронні навчальні курси