Хандогіна Ольга Вадимівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Хандогіна Ольга Вадимівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

старший викладач кафедри інженерної екології міст Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Освіта

Харківська національна академія міського господарства, магістр екології
спеціальність: Екологія та охорона навколишнього середовища

Професійний досвід

 • інженер-еколог
 • асистент, старший викладач кафедри ІЕМ
 • національний експерт в сфері поводження з відходами (Міжнародний проект «Підвищення якості муніципальних послуг» / The Improvement of Municipal Services)

Місце роботи

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

olga.khandogina@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 1. Копыльцова С.Е., Кулик М.И., Фалалеева М.А., Хандогина О.В., Шилова И.В. Опыт разработки и внедрения междисциплинарного курса в сфере высшего экологического образования «Внедрение эко-инноваций в управление городской средой» // Электронный научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент», № 3, 2014.– С. 230–248. – ISSN 2310-1172.

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

 1. Стольберг Ф.В., Абашина К.О., Хандогіна О.В., Чернікова О.Ю. Удосконалення системи поводження з ТПВ в Харківській області з застосуванням європейського досвіду // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2017 : зб.тез доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення екологічного факультету (Харків, 19-22 квітня 2017 р.). – Х.:ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017 р. – С. 269-271.
 2. Дядін Д.В., Хандогіна О.В. Дослідження стану джерел підземної води м. Харкова із застосуванням мобільного ГІС-додатку SURVEY 123 // Збірник матеріалів конференції «ГІС-ФОРУМ-2017» (Харків, 22-24 лютого 2017 р.). – Вип. 1. – Х.:ХНУ: Видавництво «Смугаста типографія», 2017. – С. 10-13.
 3. Чернікова О.Ю., Хандогіна О.В. Особливості застосування комп'ютерних програм в навчанні та дипломному проектуванні магістрів зі спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища» // Наукові праці Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції «Впровадження технологій комп’ютерного моделювання для підвищення якості підготовки фахівців з будівельної та машинобудівельної галузей» 24 листопада 2016 р. [Електронний ресурс]. – Харків: ХНАДУ, 2016. – С. 69-70.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

 • 2016-2017 Управління та поводження з відходами у країнах з перехідною економікою (WaTra: Waste management in transition economies)
 • 2014-2016 Transition of environmental governance in V4 – from post-communist society to the EU (Visegrad University grant)
 • 2012-2013 Підвищення якості муніципальних послуг / The Improvement of Municipal Services (GIZ)
 • 2011–2014 Проект з підвищення якості викладання / Regional seminars for excellence in teaching (ReSET)
 • 2010-2013 Проект Темпус "Екологічне врядування та навчальний процес" / Tempus project “Environmental Governance for Environmental Curricula

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

 • Утилізація побутових відходів (ОКР бакалавр)
 • Утилізація промислових відходів (ОКР бакалавр)
 • Управління та поводження з відходами (ОКР магістр)
 • Просторовий аналіз в охороні довкілля (ОКР магістр)

Розроблені електронні навчальні курси

Утилізація промислових відходів