Фесенко Герман Вікторович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук
Фесенко Герман Вікторович


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Фесенко Герман Вікторович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності, доцент, кандидат технічних наук

Освіта

Харківський військовий університет (Харківське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ імені М. I. Крилова до 1992 року), 1990-1995.

 • Автоматизовані системи управління; інженер-кібернетик. Диплом №ЛТ №000398.

Професійний досвід

Науковий ступень за спеціальністю …, вчене звання Посада назва кафедри

Місце роботи

Доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Спеціальна тема: Дис... канд. наук: 20.02.14 - озброєння і військова техніка/ Г. В. Фесенко ; Харківський військовий університет. — Харків, 2001. — 300 с.: 75 рис. — укp.

Адреса електронної пошти

Herman.Fesenko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Прізвище І. Б. Назва статті / І. Б. Прізвище // Назва : монографія / за заг. ред. І. Б. Прізвище. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки.

Статті у фахових виданнях

 1. Мелешенко С.Ю. Исследование процессов управления запасами в промышленно-сбытовой системе / С. Ю. Мелешенко, Г. В. Фесенко, К. В. Харченко // Інформаційно–керуючі системи на залізничному транспорті. – 2002. – №1. – С. 23 – 27.
 2. Фесенко Г. В. Методика оцінки втрат засобів вимірювальної техніки внаслідок несприятливих зовнішніх факторів / Г. В. Фесенко, А. О. Подорожняк, Р. Й. Годицький // Системи обробки інформації. – 2003. – Вип. 1(23). – С. 99 – 102.
 3. Крюков О. М. Оцінка виробничих можливостей лабораторій вимірювальної техніки при ліквідації аварійних ситуацій / О. М. Крюков, Г. В. Фесенко, А. О. Подорожняк // Системи обробки інформації. – 2004. – № 2(30). – С. 210–215.
 4. Фесенко Г. В. Методика розрахунку виробничих можливостей лабораторій вимірювальної техніки при відновленні енергетичних комплексів / Г. В. Фесенко, С. В. Рудаков, А. А. Подорожняк // Вестник Национального технического университета «ХПИ».– 2004. – Вып. 5. – С. 41 – 45. – (Тематический выпуск «Электроэнергетика и преобразовательная техника»).
 5. Крюков О. М. Визначення часу проведення поточного та середнього ремонту виїзними метрологічними групами / О. М. Крюков, Г. В. Фесенко, А. О. Подорожняк // Системи обробки інформації. – 2004. – № 3(31). – С. 82 – 85
 6. Фесенко Г. В. Особливості організації ремонту виїзними метрологічними групами / Г. В. Фесенко, А. О. Подорожняк, В. А. Дудко // Системи обробки інформації. – 2004. – № 6(34). – С. 214 – 217.
 7. Крюков О. М. Поповнення обмінних фондів засобів вимірювальної техніки /О. М. Крюков, Г. В. Фесенко, А. О. Подорожняк // Системи обробки інформації. – 2004. – № 9(37). – С. 75 – 79
 8. Фесенко Г. В. Удосконалений методичний підхід до оцінки втрат засобів вимірювальної техніки / Г. В. Фесенко, А. О. Подорожняк // Системи обробки інформації. – 2004. – Вип. 1(29). – С. 113 – 116.
 9. Барбашин В. В. Оптимальний розподіл транспортних засобів по маршрутах евакуації / В. В. Барбашин, Г. В. Фесенко, Р. Е. Черепаха // Проблемы пожарной безопасности. – 2005. – Вип. 17. – С. 9 – 12.
 10. Барбашин В. В. Оптимальное использование энергетических эксплуатационных служб при аварийно-восстановительных работах на системах электроснабжения / В. В. Барбашин, Г. В. Фесенко, А. В. Ромин // Проблемы пожарной безопасности. – 2005. – Вип. 17. – С. 15 – 18.
 11. Модель оптимізації проведення евакуаційних заходів з використанням проміжних пунктів евакуації / Г. В. Фесенко, А. В. Ромін, З. Р. Шайхлісламов, А. О. Подорожняк, С. І. Клівець // Системи обробки інформації. – 2005. – Вип. 4(44). – С. 221 – 225.
 12. Оптимізація використання засобів механізації робіт при ліквідації надзвичайних ситуацій / В. В. Барбашин, Г. В. Фесенко, Р. Е. Черепаха, А. О. Подорожняк // Системи обробки інформації. – 2005. – № 7(47). – С. 21 –24.
 13. Фесенко Г. В. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій різнотипними формуваннями сил цивільного захисту / Г. В. Фесенко, В. В. Барбашин, А. В. Ромін // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2005. – Вип. 6 (6). – С. 109 – 110.
 14. Розробка первинних напівпровідникових вимірювальних перетворювачів мікрокліматичних параметрів в захисних спорудах / В. В. Барбашин, Г. В. Фесенко, І. І. Попов, В. Ф. Чіжов // Проблемы пожарной безопасности. – 2006. – Вип. 19. – С. 19 – 25.
 15. Визначення сил і засобів для консервації радіоактивно забруднених ділянок лісу при аварії на атомній електростанції / Г. В. Фесенко, В. В. Барбашин, А. В. Ромін, А. О. Подорожняк // Системи обробки інформації. – 2006. – Вип. 2(51). – С. 190 – 193.
 16. Барбашин В. В. Особливості прогнозної оцінки забруднення рік небезпечними хімічними речовинами для різної пори року / В. В. Барбашин, Г. В. Фесенко, В. В. Рютін // Проблеми надзвичайних ситуацій. – 2006. – Вип. 4. – С. 61 – 67.
 17. Автоматизація управління силами і засобами ліквідації надзвичайних ситуацій / Г. В. Фесенко, В. В. Барбашин, А. В. Ромін, А. О. Подорожняк // Системи обробки інформації. – 2007. – Вип. 1(59). – С. 140 – 143.
 18. Фесенко Г. В. Исследование влияния типа и влажности грунта на массу выброса вредного вещества в атмосферу при неконтролируемом горении нефтепродукта / Г. В. Фесенко, В. В. Барбашин, А. В. Ромин // Системи обробки інформації. – 2007. – Вип. 2 (60). – С. 151 – 152.
 19. Фесенко Г.В. Исследование влияния вида местности на время подхода облака опасного химического вещества к заданному объекту / Г. В. Фесенко, А. В. Ромин // Проблеми надзвичайних ситуацій. – 2007. – Вип. 5. – С. 206 – 211.
 20. Оценка санитарных потерь населения в эпидемических очагах чрезвычайных ситуаций при совершении биологического террористического акта / А. В. Метелев, К. А. Вандер, Г. В. Фесенко, А. В. Ромин // Проблеми надзвичайних ситуацій. – 2007. – Вип. 6. – С. 94 – 99.
 21. Сенчихин Ю.Н. Исследование влияния факторов места и поведения на эффективную дозу внешнего облучения различных групп населения сельской местности при радиоактивном заражении территории / Ю. Н. Сенчихин, В. М. Попов, А. В. Ромин, Г. В. Фесенко // Проблеми надзвичайних ситуацій. – 2007. – Вип. 7. – С. 111 – 116
 22. Ромин А.В. Прогнозирование потерь населения в зонах химического заражения / А. В. Ромин, Г. В. Фесенко, В. М. Попов // Проблеми надзвичайних ситуацій. – 2008. – Вип. 8. – С. 140 – 145.
 23. Попов В. М. Оценка накопленной эффективной дозы внутреннего облучения населения радиоактивно загрязненных территорий за счет потребления грибов / В. М. Попов, А. В. Ромин, Г. В. Фесенко // Проблеми надзвичайних ситуацій. – 2009. – Вип. 9. – С. 76 – 81.
 24. Попов В. М. Особенности прогнозной оценки потерь населения вследствие гидродинамической аварии с учетом сезонно–временных факторов / В. М. Попов, А. В. Ромин, Г. В. Фесенко // Проблеми надзвичайних ситуацій. – 2009. – Вип. 10. – С. 127 – 132.
 25. Попов В. М. Особливості оцінки індивідуалізованої ефективної дози внутрішнього опромінення населення від ягід для різних типів лісорослинних умов радіоактивно забруднених територій / В. М. Попов, А. В. Ромін, Г. В. Фесенко // Проблеми надзвичайних ситуацій. – 2010. – Вип. 11. – С. 127 – 132.
 26. Халыпа В. М. Расчётная модель деформированного состояния цилиндрических подпорных стенок отдельно расположенных защитных сооружений гражданской обороны / В. М. Халыпа, Г. В. Фесенко, А. В. Метелев // Проблеми надзвичайних ситуацій. – 2010. – Вип. 11. – С. 159 – 164.
 27. Попов В. М. Особенности формирования дозовой нагрузки населения радиоактивно загрязненных территорий за счет употребления молочной продукции / В. М. Попов, А. В. Ромин, Г. В. Фесенко // Проблеми надзвичайних ситуацій. – 2010. – Вип. 12. – С. 117 – 122.
 28. Попов В. М. Прогнозная оценка потерь населения в зонах катастрофического затопления с учетом степени неадекватности действий сил гражданской защиты и населения / В. М. Попов, А. В. Ромин, Г. В. Фесенко // Проблеми надзвичайних ситуацій. – 2011. – Вип. 13. – С. 113 – 119.
 29. Попов В. М. Дослідження впливу на індивідуалізовану ефективну річну дозу внутрішнього опромінення населення від їстівних грибів різних способів їх кулінарної обробки / В. М. Попов, А. В. Ромін, Г. В. Фесенко // Проблеми надзвичайних ситуацій. – 2012. – Вип. 15. – С. 117 – 121.
 30. Особенности оценки средней годовой эффективной дозы внутреннего облучения с учетом лесного компонента рациона / А. М. Игнатьев, Г. В. Фесенко, А. В. Чеботарева, И. А. Микулина // Проблеми надзвичайних ситуацій. – 2013. – Вип. 18. – С. 63 – 68.
 31. Особливості прогнозування наслідків повені з урахуванням кутів нахилу берегів річки та швидкості її течії / Г. В. Фесенко, С. А. Грязнова, В. І. Д’яконов, А. М. Игнатьев, О. В. Чеботарьова, І. І. Попов // Проблеми надзвичайних ситуацій. – 2014. – Вип. 20. – С. 132 – 135.
 32. Концепція оптимального проектування засобів безпеки для сучасних автомобілів / В. І. Д’яконов, О. В. Дьяконов, Я. Г. Курченко, К. В. Данова, В. В. Малишева, Г. В. Фесенко, О. С. Скрипник, М. І. Бокатова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2014. – Вип. 148. – С. 472 – 478.
 33. Застосування газогенераторної установки для енергозабезпечення вахтових селищ / В. І. Д’яконов, О. В. Дьяконов, Я. Г. Курченко, Г. В. Фесенко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2014. – Вип. 148. – С. 492 – 497.
 34. Оцінка пожежного ризику для споруд виробничого призначення / В. І. Д’яконов, О. В. Кусов, Г. В. Фесенко, П. А. Білим, В. В. Миронович // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2014. – Вип. 148. – С. 514 – 519.
 35. Екологічні та економічні аспекти утилізації рослинних та деревних відходів лісосік / В. І. Дяконов, Г. В. Фесенко, М. О. Винокуров, О. В. Дьяконов // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2015. – Вип. 156. – С. 619 – 625.
 36. Эволюция двигательных установок железнодорожных локомотивов в Украине и мире. Исторические аспекты / И. М. Крыленко, Е. А. Макогон, И. А. Черепнев, Г. В. Фесенко, Н. А. Винокуров, О. П. Иванова // Інженерія природокористування. – 2015. – № 2. – С. 6 – 23.
 37. Черепнев И. А. О возможностях использования низкоэнергетических информационных электромагнитных излучений для лечения легочных профессиональных заболеваний спасателей / И. А. Черепнев, Г. В. Фесенко, А. В. Артюшенко // Інженерія природокористування. – 2015. – № 1. – С. 114 – 118.
 38. Черепнев И. А. Особенности источников для электромагнитной терапиии пневмонии животных / И. А. Черепнев, Г. В. Фесенко, А. Н. Сологуб // Інженерія природокористування. – 2016. – № 1. – С. 62 – 67.
 39. Дубницкий В. Ю. Статистическая оценка и региональные особенности фальсификации продуктов питания в Украине / В. Ю. Дубницкий, Г. В. Фесенко, И. А. Черепнев // Інженерія природокористування. – 2016. – № 2. – С. 125 – 136.
 40. Об использовании возможности физического воспитания и спорта для формирования здорового призывного контингента Украины: исторический обзор / С. В. Гоманюк, Г. В. Фесенко, П. А. Билым, И. А. Черепнев // Інженерія природокористування. – 2017. – № 1. – С. 110 – 126.
 41. Дубницкий В. Ю. Аппроксимация функции нормального распределения функцией логистического распределения и её применение для определения надёжности механических систем / В. Ю. Дубницкий, Г. В. Фесенко, И. А. Черепнев // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. – 2017. – Вип. 180. – С. 168 – 181. – (Серія «Механізація сільськогосподарського виробництва»).

Статті у збірниках наукових праць

 1. Фесенко Г. В. Оцінка втрат засобів вимірювальної техніки складних технічних систем внаслідок несприятливих зовнішніх факторів / Г. В. Фесенко, А. О. Подорожняк, Р. Й. Годицький // Інформаційні технології: наука, техніка, освіта, здоров’я : анотації доповідей міжнародної практичної конференції (Харків, 15-16 травня 2003 р.). – Харків, 2003. – С. 705.
 2. Крюков А. М. Оценка потерь средств измерительной техники в системах критического применения / А. М. Крюков, Г. В. Фесенко, А. А. Подорожняк // Теория и техника приема и обработки информации : сборник тезисов докладов 10-й Юбилейной конференции. Ч.2 (Харьков, 28 сентября-1 октября 2004 г.). – Харьков : ХНУРЭ, 2004. – С. 330 – 331.
 3. Крюков А. М. Оценка производственных возможностей лабораторий измерительной техники / А. М. Крюков, Г. В. Фесенко, А. П. Флорин // Теория и техника приема и обработки информации : сборник тезисов докладов 10-й Юбилейной конференции. Ч.2 (Харьков, 28 сентября-1 октября 2004 г.). – Харьков : ХНУРЭ, 2004. – С. 328 – 329.
 4. Пропозиції щодо удосконалення системи ремонту засобів вимірювальної техніки / С. В. Рудаков, Г. В. Фесенко, А. О. Подорожняк, Н. М. Науменко // Проблемы информатики и моделирования : материалы четвертой международной научно-технической конференции (Харьков, 25-28 ноября 2004 г.). – Харьков : ХНУРЭ, 2004. – С. 61 – 62.
 5. Фесенко Г. В. Визначення виробничих можливостей лабораторій вимірювальної техніки при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій / Г. В. Фесенко, В. В. Барбашин // Об’єднання теорії і практики – залог підвищення боєздатності пожежно-рятувальних підрозділів : матеріали науково-практичної конференції. – Харків : АЦЗУ, 2004. – С. 151 – 152.
 6. Фесенко Г. В. Пропозиції щодо планування виробничої діяльності метрологічних підрозділів / Г. В. Фесенко, Н. М. Науменко // Тези доповідей першої науково-технічної конференції Харківського університету Повітряних Сил (Харків, 16-17 лютого 2005 р.). – Харків : ХУПС, 2005. – С. 112 – 113.
 7. Фесенко Г. В. Обґрунтування підходу щодо використання обмінних фондів під час відновлювальних робіт / Г. В. Фесенко, А. О. Подорожняк, В. В. Дудко // Тези доповідей першої науково-технічної конференції Харківського університету Повітряних Сил (Харків, 16-17 лютого 2005 р.). – Харків : ХУПС, 2005. – С. 113 – 114.
 8. Фесенко Г. В. Проведення евакуаційних заходів з використанням проміжних пунктів евакуації / Г. В. Фесенко// Об’єднання теорії і практики – залог підвищення боєздатності пожежно-рятувальних підрозділів : матеріали науково-практичної конференції. – Харків : АЦЗУ, 2005. – С. 102 – 105.
 9. Фесенко Г. В. Оцінка забруднення водотоків з урахуванням сезонних факторів / Г. В. Фесенко // Захист населення і території у надзвичайних ситуаціях : матеріали науково-практичної конференції. – Харків : УЦЗУ, 2006. – С. 8.
 10. Барбашин В. В. Автоматизація процесу аналізу та документування надзвичайних ситуацій / В. В. Барбашин, Г. В. Фесенко, А. В. Ромін // Робота караулу при ліквідації пожеж та інших надзвичайних ситуацій : матеріали науково-практичної конференції. – Харків : УЦЗУ, 2006. – С. 13 – 14.
 11. Барбашин В. В. Шляхи підвищення оперативності збору, обробки і передачі інформації при виникненні надзвичайних ситуацій / В. В. Барбашин, Г. В. Фесенко // Сухопутні Війська Збройних Сил України у ХХІ столітті. Секційне засідання «Забезпечення РХБ захисту та екологічна безпека військ» : матеріали науково-практичної конференції (Харків, 23 листопада 2006 р.). – Харків : ХІТВ, 2006. – С. 39 – 41.
 12. Барбашин В. В. Пропозиції щодо створення автоматизованої інформаційної підсистеми «Аналіз та документування надзвичайних ситуацій» / В. В. Барбашин, Г. В. Фесенко // Проблемы информатики и моделирования : материалы шестой международной научно-технической конференции (Харьков, 23-25 ноября 2006 г.). – Харьков, 2006. – С. 49.
 13. Оцінка екологічного стану середовища мешкання захисних споруд цивільного захисту / І. І. Попов, Г. В. Фесенко, В. В. Рютін, А. І. Попов, П. В. Маркін // Матеріали другої науково-технічної конференції Харківського університету Повітряних Сил (Харків, 15-16 лютого 2006 р.). – Харків : ХУПС, 2006. – С. 118 – 119.
 14. Барбашин В. В. Дослідження шляхів модернізації мобільних технічних засобів радіаційної та хімічної розвідки в інтересах внутрішніх військ / В. В. Барбашин, Г. В. Фесенко, І. О. Толкунов // Внутрішні війська МВС України на етапі реформування та розбудови: збірник тез доповідей науково-практичної конференції (Харків, 27-28 лютого 2007 р.). – Харків : АВВ МВС України, 2007. – С. 111 – 112.
 15. Фесенко Г. В. Предложения по использованию автоматизированной информационной системы «Анализ и документирование чрезвычайных ситуаций» в деятельности органов МЧС Украины / Г. В. Фесенко, А. В. Ромин // Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация : сборник тезисов докладов IV-й Международной научно-практической конференции. Том 3. – Минск, 2007. – С. 286 – 288.
 16. Попов І. І. До питання щодо удосконалення мобільних засобів моніторингу надзвичайних ситуацій / І. І. Попов, В. В. Пономар, Г. В. Фесенко // МНС України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : Матеріали науково-практичної конференції (Харків, 26-27 червня 2007 р.). – Харків : УЦЗУ, 2007. – С. 295 – 297.
 17. Ромін А. В. Автоматизація процесу підготовки документів встановлених форм під час реагування на надзвичайні ситуації / А. В. Ромін, Г. В. Фесенко // Пожежна безпека-2007 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 15-16 листопада 2007 р.). – Черкаси : АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2007. – С. 187 – 188.
 18. Фесенко Г. В. О возможности снижения санитарных потерь населения при совершении биологического террористического акта с применением легочной чумы / Г. В. Фесенко, А. В. Ромин // Об’єднання теорії і практики – залог підвищення боєздатності пожежно-рятувальних підрозділів : матеріали науково-практичної конференції. – Харків : УЦЗУ, 2007. – С. 94 – 99.
 19. Вандер К. А. Повышение уровня санитарно-противоэпидемической подготовки населения как способ снижения санитарных потерь в эпидемическом очаге чрезвычайной ситуации / К. А. Вандер, Г. В. Фесенко, А. В. Ромин // Актуальні проблеми наглядово-профілактичної діяльності : матеріали науково-технічної конференції. – Харків : УЦЗУ, 2007. – С. 212 – 214.
 20. Чижов В. Ф. Об использовании подземного пространства городов для защиты населения / В. Ф. Чижов, Г. В. Фесенко, В. П. Лаврик // Об’єднання теорії і практики – залог підвищення боєздатності оперативно-рятувальних підрозділів : матеріали науково-технічної конференції. – Харків : УЦЗУ, 2008. – С. 188 – 189.
 21. Фесенко Г. В. Об учете данных о местах пребывания людей в течение суток при оценке потерь населения в зонах химического заражения / Г. В. Фесенко, А. В. Ромин, В. В. Барбашин // Актуальні проблеми наглядово-профілактичної діяльності МНС України : матеріали науково-технічної конференції. – Харків : УЦЗУ, 2008. – С. 194 – 196.
 22. Фесенко Г. В. Сравнительная оценка потерь населения вследствие гидродинамической аварии в летнее и зимнее время / Г. В. Фесенко // Об’єднання теорії і практики – залог підвищення боєздатності оперативно-рятувальних підрозділів : матеріали науково-технічної конференції. – Харків : НУЦЗУ, 2009. – С. 231 – 232.
 23. Фесенко Г. В. О различиях в потерях населения в зонах катастрофического затопления в дневное и ночное время / Г. В. Фесенко // Наглядово-профілактична діяльність МНС України : матеріали науково-технічної конференції. – Харків : УЦЗУ, 2009. – С. 48 – 50.
 24. Фесенко Г. В. Пути снижения санитарных потерь населения при совершении биологического террористического акта с применением легочной чумы / Г. В. Фесенко, Е. С. Буханова // Матеріали І Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, присвяченої 180-річчю Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Київ, 16 квітня 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 95 – 97.
 25. Фесенко Г. В. Применение низкоэнергетических информационных электромагнитных излучений для лечения некоторых профессиональных заболеваний пожарных / Г. В. Фесенко, Г. А. Ляшенко, И. А. Черепнев // Забезпечення пожежної та техногенної безпеки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Харків, 29-30 жовтня 2015 р.). – Харків : НУЦЗУ, 2015. – С. 153 – 155.
 26. Черепнев И. А. Діагностика стану організму людини після уражень, отриманих під час пожежі, на основі вимірювання власних електромагнітних випромінювань / И. А. Черепнев, Г. В. Фесенко, В. М. Біліченко // Забезпечення пожежної та техногенної безпеки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Харків, 29-30 жовтня 2015 р.). – Харків : НУЦЗУ, 2015. – С. 155 – 156.
 27. Діагностика стану організму людини після уражень, отриманих під час пожежі, на основі вимірювання власних електромагнітних випромінювань / Г. В. Фесенко // Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика : матеріали XIV міжнародної науково-методичної конференції (Харків, 21–22 травня 2015 р.). – Харків : ХНУМГ, 2015. – С. 111 – 112.
 28. Підвищення якості інформаційного забезпечення моніторингу стану пожежної безпеки рухомого складу метрополітену шляхом використання системи контролю температури букс / Г. В. Фесенко, І. А. Черепньов // Проблеми інформатизації : матеріали третьої міжнародної конференції (Черкаси, 12-13 листопада 2015 р.). – Черкаси : ЧДТУ, 2015. – С. 67.
 29. Применение низкоэнергетических информационных электромагнитных излучений для лечения некоторых профессиональных заболеваний пожарных / Г. В. Фесенко, Г. А. Ляшенко, И. А. Черепнев // Прикладні аспекти техногенно-екологічної безпеки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 4 грудня 2015 р.). – Харків : НУЦЗУ, 2015. – С. 53 – 54.
 30. Гоманюк С. В. Состояние здоровья допризывной молодежи, как фактор, влияющий на качество физической подготовки в Вооруженных Силах Украины / С. В. Гоманюк, И. А. Черепнев, Г. В. Фесенко // Hовітні технології – для захисту повітряного простору : матеріали дванадцятої наукової конференції Харківського університету Повітряних Сил імені Iвана Kожедуба (13-14 квітня 2016 року, м. Харків). – Харків: ХУПС, 2016. – C. 470.
 31. Макогон Е. А. Применение теории игр для выбора оптимальной стратегии принятия решения в условиях чрезвычайных ситуаций / Е. А. Макогон, И. А.Черепнев, Г. В. Фесенко // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : матеріали шостої міжнародної науково-технічної конференції (21-22 квітня 2016 р., м. Полтава). – Полтава, 2016. – С. 66.
 32. Черепнев И. А. Профилактика экологических последствий аварий на примере японской компании NBC / И.А.Черепнев, Г.В. Фесенко // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : матеріали шостої міжнародної науково-технічної конференції (21-22 квітня 2016 р., м. Полтава). – Полтава, 2016. – С. 66.
 33. Черепнев И. А. Cостояние системы оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и возможные направления ее развития/ И. А.Черепнев, Г. В. Фесенко // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : матеріали шостої міжнародної науково-технічної конференції (21-22 квітня 2016 р., м. Полтава). – Полтава, 2016. – С. 66 – 67.
 34. Черепнев И. А. О повышении огнестойкости древесины за счет применение ее обработки сверхвысокочастотными электромагнитными излучениями с последующей пропиткой растворами антипиренов / И. А. Черепнев, Г. В. Фесенко // Пожежна та техногенна безпека. Теорія, практика, інновації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 20-21 жовтня 2016 р.). – Львів : ЛДУ БЖД, 2016. – С. 207 – 209.
 35. Черепнев И. А. О возможности применения электромагнитных технологий при решении задач продовольственного обеспечения специальных операцій / И. А. Черепнев, Г. В. Фесенко, Топчий В. Л. // Актуальні питання матеріально-технічного забезпечення сил охорони правопорядку: збірник тез доповідей науково-практичної конференції (м. Харків, 27 жовтня 2016 р.). – Харків : НАНГУ, 2016. – С. 219 – 130.
 36. Черепнев И. А. Необхідність посилення психологічної захисту населення для покращення суїцидологічної ситуації в Україні / И. А. Черепнев, Г. В. Фесенко // Сучасний стан цивільного захисту України: перспективи та шляхи до Європейського простору: матеріали 18 Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників (м. Київ, 11-12 жовтня 2016 р.). – Київ: ІДУЦЗ, 2016. – С. 315 – 317.
 37. Черепнев И. А. О возможности использования информационной элктромагнитной терапии заболеваний, вызванных качеством питьевой воды / И. А. Черепнев, Г. В. Фесенко // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : матеріали сьомої міжнародної науково-технічної конференції (м. Полтава, 20-21 квітня 2017 р.). – Полтава, 2017. – С. 57.
 38. Черепнев И. А. О необходимости совершенствования обучения некоторых категорий работающего населения по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций / И. А. Черепнев, Г. В. Фесенко // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : матеріали сьомої міжнародної науково-технічної конференції (м. Полтава, 20-21 квітня 2017 р.). – Полтава, 2017. – С. 57.

Статті, включені до наукометричних баз

 1. Brezhnev, E., Fesenko, G., Kharchenko, V., Levashenko, V., Zaitseva, E..: Smart grid substation availability assessment: recovered mss-based approach. Safety and Reliability of Complex Engineered Systems: Proceeding of The 25th European Safety and Reliability Conference, ESREL 2015, Zurich, Switzerland, September 7-10, 2015, London, Taylor&Francis Group, 1477-1483 (2015).
 2. Kharchenko, V., Sachenko, A., Kochan, V., Fesenko, H. (2016), “Reliability and Survivability Models of Integrated Drone-Based Systems for Post Emergency Monitoring of NPPs”, Proceeding of The International Conference on Information and Digital Technologies 2016, IDT 2016, July 5-7, 2016, Rzeszow, Poland, pp. 127-132.
 3. Sachenko, A., Kochan, V., Kharchenko, V., Roth, H., Yatskiv, V., Chernyshov, M., Bykovyy, P., Roshchupkin, O., Koval, V., Fesenko, H. (2016), “Mobile Post-Emergency Monitoring System for Nuclear Power Plants”, ICT in Education, Research and Industrial Applications : Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, Proceedings of the 12th International Conference, ICTERI 2016, June 21-24, 2016, Kyiv, Ukraine, pp. 384-398.
 4. Brezhnev, E. , Fesenko, H., Kharchenko, V., Levashenko, V., Zaitseva, E.: MSS models of smart grids with multi-level degradation and recovery. In book: Green IT Engineering: Concepts, Models, Complex Systems Architectures, Studies in Systems, Decision and Control, V. Kharchenko, Y. Kondratenko, J. Kacprzyk (Eds.), Vol. 74. Berlin, Heidelberg: Springer International Publishing, 209-228 (2017). doi: 10.1007/978-3-319-44162-7_11.
 5. Fesenko, H., Kharchenko, V., Brezhnev, E. , Zaitseva, E., Levashenko, V.: Markov models of smart grid digital substations availability: multi-level degradation and recovery of power resources issues. In book: Green IT Engineering: Components, Networks and Systems Implementation, Studies in Systems, Decision and Control, V. Kharchenko, Y. Kondratenko, J. Kacprzyk (Eds.), Vol. 105. Berlin, Heidelberg: Springer International Publishing, 339-355 (2017). doi: 10.1007/978-3-319-55595-9_16.
 6. Система послеаварийного мониторинга АЭС с использованием беспилотных летательных аппаратов: концепция, принципы построения / А. А. Саченко, В. В. Кочан, В. С. Харченко, М. А. Ястребенецкий, Г. В. Фесенко, M. Э. Яновский // Ядерна та радіаційна безпека. - 2017. - № 1 (73). – C. 24-29.
 7. Kharchenko, V., Fesenko, H., Doukas, N.: An approach to the drone fleet survivability assessment based on a stochastic continues-time model. In Mathematical Methods and Computational Techniques in Science and Engineering. AIP Conf. Proc, 1872. AIP Publishing, 020025-1–020025-6 (2017).

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

 1. Епоксидна композиція (автори: Білим П.А.,Білим К.П., Нікітченко О.Ю.,Третьяков О.В., Хворост М.В., Фесенко Г.В., Шерзад Р.Х.). Патент на корисну модель, № 102545, 2015.
 2. Спосіб формування безпровідної мережі обміну даними між вимірювально-керуючими модулями та центром управління (автори: Кочан В.В., Саченко А.О., Хіромото Р., Яцків В.В., Харченко В.С., Фесенко Г.В., Яновський М.Е.). Патент на корисну модель, № 114107, 2016.

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

7

5

h-індекс

1

1

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Внести дані

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Внести дані. За наявності профілю аспіранта у Вікі ХНУМГ ім. О. М. Бекетова можна зробити пряме посилання: П.І.Б. аспіранта

Докторанти, здобувачі

Внести дані за наявності.

Захищені кандидати наук

Внести дані за наявності.

Захищені доктори наук

Внести дані за наявності.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Виробниче стажування «Інноваційні технології сектору HoReCa»

ПрАТ «Готель Харків»

Харків, Україна

18 січня - 18 червня, 2016 р.

Сертифікат №0009/2016

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Назва

Назва закладу

Місто, Країна

Дата

Файл:Назва.jpg
Назва документу, №

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Прізвище І. Б. Назва підручника : підручник / І. Б. Прізвище ; ВНЗ. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/25634 , вільний).

Навчально-методичні матеріали

 • Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до …. з навчальної дисципліни …. (для студентів ….) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. М. Кравець. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 47 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42494/ , вільний).

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Організація і проведення заходів цивільного захисту суб'єкту господарювання

Магістр

Цивільна безпека

Денна/Заочна

Небезпечні роботи в житлово-комунальному господарстві

Магістр

Цивільна безпека

Денна/Заочна

Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація

Бакалавр

Цивільна безпека

Денна/Заочна

Небезпеки радіаційного, хімічного та біологічного походження

Бакалавр

Цивільна безпека

Денна/Заочна

Автомобільна підготовка

Бакалавр

Цивільна безпека

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Вступ до гостинності

Бакалавр

Менеджмент

Денна/Заочна

608