Ткач Віктор Петрович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук


Ткач Віктор Петрович


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Ткач Віктор Петрович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Професор, доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН України, академік (керівник Східного відділення) Лісівничої академії наук України. Головний редактор збірника «Лісівництво і агролісомеліорація», член редколегії наукових видань: «Лісовий журнал», «Вісник ХНАУ», «Науковий вісник ЛАНУ», «Лісовий і мисливський журнал».

Освіта

У 1976 році закінчив Львівський лісотехнічний інститут за напрямом підготовки інженера лісового господарства.

Професійний досвід

 • 1978 р. — аспірант Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького (УкрНДІЛГА).
 • 1984 р. — старший науковий співробітник УкрНДІЛГА.
 • 1989 р. — завідувач лабораторії лісівництва УкрНДІЛГА.
 • 1995 р. — перший заступник директора УкрНДІЛГА
 • 2001 р. — директор УкрНДІЛГА.

Місце роботи

 • Директор Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького (УкрНДІЛГА).
 • Завідувач кафедри лісового та садово-паркового господарства ХНУМГ іи. О.М. Бекетова (за сумісництвом).

Теми дисертацій

 • У 1982 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Взаємодія порід у дубово-букових молодняках передгір'я Закарпаття та оптимізація режиму їх вирощування».
 • У 1999 році захистив докторську дисертацію на тему «Заплавні ліси України та наукові основи ведення господарства в них».

Адреса електронної пошти

lspg@ukr.net Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

В. П. Ткач є автором та співавтором 219 наукових праць. Досліджує багатофункціональну роль лісів, закладає активні експерименти з вивчення водоохоронної та гідрологічної функції лісів. Започаткував новий науковий напрямок в Україні стосовно заплавного лісівництва, розробляє наукові засади ведення лісового господарства з урахуванням особливостей водозборів рік. Розвинув вчення Г. М. Висоцького про лісову пертиненцію, ідею системного і програмно-цільового лісовирощування на водозбірній основі. Під керівництвом та за участю В. П. Ткача розроблено низку нормативних документів і практичних рекомендацій щодо лісокористування, ведення лісового господарства у лісах різних природних зон, рубок головного користування, рубок формування та оздоровлення лісів, поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок, методичні рекомендації щодо збереження лісових екосистем на територіях природно-заповідного фонду різних категорій, обґрунтовані нові віки стиглості для основних лісових порід України тощо.

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

 • Ткач В.П. Особливості росту та формування штучних дубових насаджень Великоанадольського лісового масиву / В.П. Ткач, О.В. Кобець // Зб. наук. праць "Лісівництво і агролісомеліорація" – Харків : УкрНДІЛГА, 2015. – Вип. 127. – С. 31 – 42.
 • Ткач В.П. Кліматорегулювальні функції дубових насаджень Великоанадольського лісового масиву / В.П. Ткач, О.В. Кобець, М.Г. Румянцев // Зб. наук. праць "Лісівництво і агролісомеліорація" – Харків : УкрНДІЛГА, 2016. – Вип. 129. – С. 59 – 68.

Статті у збірниках наукових праць

 • Ткач В. П. Перспективи використання інтродуцентів для поліпшення видового різноманіття міських лісів / В.П. Ткач, С.І. Мусієнко, Л.І. Ткач, О.І. Лялін, В.В. Бабенко // Проблеми архітектури та містобудівництва в умовах глобалізації: матеріали між нар. наук.-техн. конф., Харків, 15-16 листопада 2016 р. : тези доповідей / [ред. кол.: Древаль І.В.(відповід. ред..), Гришина В.С., Коптєва Г.Л., Соловйова О.С. та ін.], – Х.: ХНУМГ , 2016. – 236 с. в надзаг. : Нац. ун-т "Львів. політехніка", Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова, Харк. нац. ун-т буд. та архіт. та ін. с. 197-198.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

В. П. Ткач є автором та співавтором 2 патентів.

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

https://scholar.google.com.ua/citations?user=dqY9jewAAAAJ&hl=ru

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

360

189

h-індекс

9

7

i10-індекс

8

3

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Віктор Ткач брав участь у складі робочої групи при розробці стратегічних документів лісової галузі: нового Лісового кодексу України (2005–2006), Державної програми «Ліси України» на 2002–2015 роки, Концепції реформування та розвитку лісового господарства України (2006). Тісно співпрацював з Комітетом Верховної ради з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Брав участь у роботі IV Міністерської конференції щодо захисту лісів Європи (Австрія, Відень, 2002), IUFRO (Фінляндія, Гельсінкі, 2003), засідань Європейського інституту лісу (Фінляндія, Йоенсу, 2004), був керівником українських делегацій на VII, VIII, ІХ Лісових форумах ООН (США, Нью-Йорк) у 2007, 2009 роках.

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Під керівництвом Віктора Петровича Ткача захищено 12 кандидатських дисертацій: Познякова Світлана Іванівна та Кікі Месмін Седо у 2003 р., Хромов Олександр Федорович у 2004 р., Нейко Ігор Степанович у 2005 р., Манойло Валентин Олексійович та Чигринець Віктор Петрович у 2006 р., Роговий Володимир Іванович у 2010 р., Тарнопільська Оксана Михайлівна та Горошко Віталій Віталійович у 2012 р., Стороженко Віктор Іванович у 2013 р., Кобець Олексій Володимирович та Румянцев Максим Григорович у 2017 р.

Захищені доктори наук

Під керівництвом Віктора Петровича Ткача захищена 1 докторська дисертація: Агапонов Микола Нефедович у 2005 р.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання нагород, грантів, премій, стипендій

В. П. Ткач є Відмінником лісового господарства України. За свою плідну наукову діяльність нагороджувався:

 • Почесною Грамотою Держкомлісгоспу СРСР (1988 р.),
 • Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України (2004 р.),
 • Відзнакою Державного комітету лісового господарства України «Відмінник лісового господарства України» (2004 р.),
 • Іменним годинником Голови Держкомлісгоспу України (2004 р.),
 • Почесною Грамотою Національної академії наук України (2005 р.),
 • Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2006 р.),
 • Відзнакою Державного агентства лісових ресурсів України «Почесний лісівник України» (2011 р.),
 • Відзнакою Національної академії наук України «За професійні здобутки» (2014 р.),
 • Почесною відзнакою УААН (2014 р.), почесною відзнакою Товариства лісівників України (2014 р).
 • За цикл наукових праць «Наукові основи збереження та відновлення біотичного та ландшафтного різноманіття України в умовах змін навколишнього середовища» колективу авторів, в т. ч. В. П. Ткачу, рішенням Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки рекомендовано присудити Державну премію України в галузі науки і техніки (2015 р.).

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

В. П. Ткач є автором та співавтором 13 монографій.

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси