Тарнопільська Oксана Михайлівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук


Тарнопільська Оксана Михайлівна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Тарнопільська Оксана Михайлівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент, старший науковий співробітник, кандадат сільськогосподарських наук

Освіта

Харківський державний університет ім. О. М. Горького (нині Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) , 1987 – 1993 рр.

 • Біологія/ Біологія; спеціалізація; Біолог Викладач біології та хімії. Диплом № КБ №006040

Професійний досвід

Науковий ступень за спеціальністю лісознавство і лісівництво, вчене звання – старший науковий співробітник за спеціальністю лісознавство і лісівництво

Доцент кафедри лісового та садово-паркового господарства

Місце роботи

Доцент кафедри лісового та садово-паркового господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Особливості росту і формування штучних соснових насаджень Лівобережного степу та Лісостепу: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук: 06.03.03 – лісознавство і лісівництво / О. М. Тарнопільська ; УкрНДІЛГА. – Харків, 2012, – 270 с.: 40 рис. – укр.

Адреса електронної пошти

Oksana.Tarnopilska@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

 • Шинкаренко І. Б. До вивчення динаміки дерев першого класу Крафта у штучних соснових деревостанах / І. Б. Шинкаренко, О. М. Тарнопільська // Лісівництво і агролісомеліорація. − К. : Урожай, 1993. − Вип. 86. − С. 58−63.
 • Тарнопільська О. М. Зміна і відновлення трав’яного покриву у сухих Пристепових борах у зв’язку з веденням господарства / О. М. Тарнопільська // Лісівництво і агролісомеліорація. − Вип. 91. − К. : Урожай, 1995. − С. 58−63.
 • Тарнопільська О. М. Трав’яний покрив у культурах сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) різної густоти / О. М. Тарнопільська // Лісівництво і агролісомеліорація. Здоров’я лісу. − Х. : РВП “Оригінал”, 1999. − Вип. 95. − С. 91−97.
 • Кікі М. С. Оптимізація режимів вирощування культур сосни звичайної у Пристепових борах України / М. С. Кікі , О. М. Тарнопільська // Науковий вісник Національного аграрного університету. − К., 2000. − Вип. 27. − С. 116−120.
 • Тарнопільська О. М. Вплив різних режимів вирощування соснових культур на їх ріст і продуктивність у Пристепових борах України / О. М. Тарнопільська, М. С. Кікі // Вісник ХДАУ. − Харків. − № 1, 2001, С.153−159.
 • Тарнопільська О. М. Динаміка деревного намету в культурах сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) різної густоти / О. М. Тарнопільська // Лісівництво і агролісомеліорація. − Х. : С.А.М. , 2003. − Вип. 104. − С. 151−157.
 • Манойло В.О. Стан підросту в стиглих та перестійних сосняках Ізюмського бору та можливості його використання при лісовідтворенні / В.О. Манойло, І.Б. Шинкаренко, М.Ф. Головащенко, О.М. Тарнопільська // Науковий вісник Національного аграрного університету. Лісові культури. – Київ, 2004. – Вип. 70. – с. 289–296. – Режим доступу до журн.:
 • Тарнопільська О. М. Ефективність застосування інтенсивних лісогосподарських заходів у культурах сосни звичайної Ізюмського бору / О. М. Тарнопільська, І. Б. Шинкаренко, М. Ф. Головащенко // Лісівництво і агролісомеліорація. − Х. : С.А.М., 2004. − Вип. 105. − С. 111−119. – Режим доступу до журн.:
 • Манойло В. О. Вплив різних способів прохідних рубань на стан і продуктивність соснових культур у Північному Степу / В. О. Манойло, І. Б. Шинкаренко, О. М. Тарнопільська [та ін.] // Лісівництво і агролісомеліорація. − Харків: С.А.М., 2004. − Вип. 107. − С. 79−84. – Режим доступу до журн.:
 • Манойло В. О. Структура природних соснових лісів Ізюмського пристепового бору та шляхи їх збереження і відтворення / В. О. Манойло, О. М. Тарнопільська, М. Ф. Головащенко, В. А. Лук’янець // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х. : Оберіг, 2006. – Вип. 109. – с. 52 – 61. – Режим доступу до журн.:
 • Головащенко М.Ф. Особливості структури й росту природних молодняків сосни звичайної Ізюмського пристепового бору / М. Ф. Головащенко, В. О. Манойло, О. М. Тарнопільська, В. А. Лук’янець // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х. : СПДФО Ізрайлев Є. М. , 2006. – Вип. 110. – с. 72–81. – Режим доступу до журн.:
 • Тарнопільська О. М., Бондарук М. А. Вплив лісогосподарських заходів на особливості сукцесій соснових культурфітоценозів Ізюмського бору / О. М. Тарнопільська, М. А. Бондарук // Лісівництво і агролісомеліорація. − Х., 2007. − Вип. 111. − С. 96–105. – Режим доступу до журн.:
 • Осадчук Л. С. Смолопродуктивність сосни звичайної у насадженнях цільового призначення / Л. С. Осадчук, О. М. Тарнопільська // Науковий вісник Національно Лісотехнічного Університету України : Збірник науково-технічних праць. − Львів : НЛТУУ, 2008. − Вип. 18.7. − С. 33−37. – Режим доступу до журн.: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2008/18_7/33_Osadczuk_18_7.pdf
 • Манойло В.О. Вплив лісогосподарських заходів на формування природного поновлення сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) Ізюмського бору / В. О. Манойло, О. М. Тарнопільська, О. А. Пономарьов // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків : УкрНДІЛГА, 2008. − Вип. 112. – с. 71−79. – Режим доступу до журн.: http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/16277/10-Manojlo.pdf?sequence=1
 • Настанови з рубок догляду у хвойних лісах Полісся України / [Бузун В. О., Ткач В. П., Тарнопільська О. М., Михалків В. М.]. − Х., 2009. − 10 с.
 • Тарнопільська О. М. Вплив селективних і лінійно-селективних способів рубок догляду на формування культур сосни звичайної в Південному лісостепу / О. М. Тарнопільська, О. А. Пономарьов // Лісівництво і агролісомеліорація. − Х. : УкрНДІЛГА, 2008. − Вип. 113. − С. 111−120. – Режим доступу до журн.: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Lisivnystvo-i-agrolisomeliorastia/Lisivnyctvo/2008_113/2008_113.pdf
 • Тарнопільська О.М. Лісівнича ефективність заходів з відтворення природних сосняків Ізюмського пристепового бору / О.М. Тарнопільська, В.О. Манойло, О.А. Пономарьов // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків : УкрНДІЛГА, 2009. − Вип. 115. – с. 120−127. – Режим доступу до журн.: http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/16429/22-Tarnopilska.pdf?sequence=1
 • Тарнопільська О. М. Особливості взаємного оббивання крон у культурах сосни звичайної, вирощуваних за лінійно-селективною технологією / О. М. Тарнопільська, М. Ф. Головащенко, Ю. В. Карпець // Лісівництво і агролісомеліорація. − Х. : УкрНДІЛГА, 2009. − Вип. 116. − С. 90−99. – Режим доступу до журн.: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/16473/15-Tarnopilska.pdf?sequence=1
 • Тарнопільська О. М. Формування горизонтальної структури природних сосняків (Pinus sylvestris L.) Ізюмського пристепового бору під впливом групово-поступових рубок / О. М. Тарнопільська, В. О. Манойло, О. А. Пономарьов // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х. : УкрНДІЛГА, 2010. − Вип. 117. − с. 174−182. – Режим доступу до журн.: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/72683
 • Бойко С.В. Тип розміщення дерев у природних сосняках / С.В. Бойко, О.М. Тарнопільська, В.А. Лук’янець // Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. – Л: РВВ НЛТУ України, 2011. – № 21.05. – С. 71-74. – Режим доступу до журн.: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2011/21_5/71_Boj.pdf
 • Бойко С.В. Особливості горизонтальної структури природних сосняків / С.В. Бойко, Н.П. Купріна, О.М. Тарнопільська, В.А. Лук’янець // Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. – Л: РВВ НЛТУ України, 2011. – № 21.09. – С. 8-12. – Режим доступу до журн.: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2011/21_9/8_Boj.pdf
 • Тарнопільська О. М. Вплив прохідних рубок на ріст, продуктивність і товарність культур сосни звичайної в Ізюмському бору / О. М. Тарнопільська, С. І. Ільченко // Лісівництво і агролісомеліорація. − Х. : УкрНДІЛГА, 2011. − Вип. 118. − С. 105−110. – Режим доступу до журн.: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/72685
 • Бойко С. В. Сучасний стан лісового господарства Греції / С.В. Бойко, Н.П. Купріна, В.А.Лук’янець, О.М. Тарнопільська // Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Серія: «Сільськогосподарські науки» – Луганськ: Елтон-2, 2012. – № 36 С. – 17 – 24. – Режим доступу до журн.:
 • Ведмідь М. М. Особливості ходу росту модальних соснових деревостанів, створених на староорних землях в умовах Новгород-Сіверського та Чернігівського Полісся / М. М. Ведмідь, О. В. Кобець, Л. С. Луначевський, О. М. Тарнопільська, О. В. Мотошков, В. Г. Лозицький // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків : УкрНДІЛГА, 2012. − Вип. 121. − с. 25−34. – Режим доступу до журн.: https://www.dropbox.com/s/10lqturwl7ceauk/lesagr121_druk.pdf?dl=0
 • Ведмідь М. М. Стан, продуктивність та товарно-сортиментна структура соснових і березових насаджень першого покоління на староорних землях Східного Полісся / М. М. Ведмідь, О. М. Тарнопільська, О. В. Кобець, Є. С. Зуєв, В. Г. Лозицький // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків : УкрНДІЛГА, 2013. – Вип. 122. – С. 12–23. – Режим доступу до журн.: https://www.dropbox.com/s/wwn8t6306pxzzec/lesagr122_druk.pdf?dl=0
 • Ткач В. П. Вплив рубок догляду на таксаційні показники та якісні ознаки компонентів фітомаси стовбура штучних соснових деревостанів Ізюмського пристепового бору / В. П. Ткач, О. М. Тарнопільська, C. В. Ільченко // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків : УкрНДІЛГА, 2014. − Вип. 124. − с. 55−66. – Режим доступу до журн.: https://www.dropbox.com/s/8zt9fbgsz4cm2r4/lesagr124final.pdf?dl=0
 • Тарнопільська О. М. Фітоіндикація екологічних режимів едафотопів для створення лісових культур дуба звичайного (Quercus robur L.) / О. М. Тарнопільська // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків : УкрНДІЛГА, 2016. − Вип. 128. − с. 74−82. – Режим доступу до журн.: http://forestry-forestmelioration.org.ua/sites/default/files/zbirnik/11_1.pdf

Статті у збірниках наукових праць

 1. Тарнопильская О. М. Травяной покров в культурах сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) различной густоты / О. М. Тарнопильская // Экология и молодежь (Исследования экосистем в условиях радиоактивного и техногенного загрязнения окружающей среды) : материалы 1 междунар. науч.-практ. конф., 17−19 марта 1998 г. : в 2-х т. – Гомель, 1998. − Т. I. − Ч. 1. − С. 65.
 2. Тарнопильская О. М. Развитие древесного полога и продуктивность одновозрастных культур сосны обыкновенной различной густоты / О. М. Тарнопильская // Лес, наука, молодежь: материалы междунар. науч. конф., 5−7 окт. 1999 г. : в 2-х. т. – Гомель : ИЛ НАН Б, 1999. − Т. 1. – С. 220−222.
 3. Манойло В.А. Проблемы сохранения и воспроизводства естественных сосновых лесов Изюмского бора / В.А. Манойло, И.Б. Шинкаренко, Н.Ф. Головащенко, О.М. Тарнопильская // Тр. междунар. научно-практической конф. „Проблемы функционирования, стабилизации и устойчивости развития предприятий лесопромышленного комплекса в новом столетии“. – Воронеж, 2004. – с. 74–77.
 4. Манойло В. О. Проблеми збереження та відтворення природних соснових лісів Ізюмського Пристепового бору / В. О. Манойло, О.М. Тарнопільська, М. Ф. Головащенко, В.А. Лук’янець // Ліс, наука, суспільство: Мат. міжнар. ювіл. конф., присвяч. 75-річчю із дня заснування УкрНДІЛГА ( 30–31 березня 2005 р., м. Харків ), 2005. – с. 20-21.
 5. Тарнопільська О. М. Ведення господарства у штучних соснових насадженнях Ізюмського бору / О. М. Тарнопільська, В. О. Манойло // Лісова типологія в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку : ХІ Погребняківські читання, 10−12 жовтня 2007 р. : матеріали − Х., 2007. − С. 94−96.
 6. Манойло В.О. Природне поновлення в сосняках Ізюмського бору та можливості його використання при лісовідтворенні / В. О. Манойло, О. М. Тарнопільська, О. А. Пономарьов // Відновлення порушених природних екосистем: Матеріали Третьої міжнародної наукової конференції (м. Донецьк, 7−9 жовтня 2008 р.). – с. 360−363 (632 с.).
 7. Тарнопільська О.М. Вплив групово-поступових рубок на горизонтальну структуру природних сосняків (Pinus sylvestris L.) / О.М. Тарнопільська, О.А. Пономарьов // Лісівнича наука: витоки, сучасність, перспективи. − Матеріали наукової конференції, присвяченої 80-річчю від дня заснування УкрНДІЛГА (12−14 жовтня 2010 р., м. Харків). – с. 66−68.
 8. Ткач В. П. Види та способи проведення комплексних рубок у рівнинних лісах та лісах Гірського Криму / В. П. Ткач, В. А. Лук’янець, О. М. Тарнопільська // Матеріали науково-практичної конференції «Лісівнича наука в контексті сталого розвитку», присвяченої 150-річчю від дня народження академіка Г. М. Висоцького, 90-річчю від дня народження професора П. С. Пастернака та 85-річчю від часу заснування Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького 29-30 вересня 2015 року (м. Харків). – Харків: УкрНДІЛГА, 2015. – C. 49–51.
 9. Ткач В. П. Особливості проведення реконструктивних рубок у малоцінних молодняках та похідних деревостанах / В. П. Ткач, В. А. Лук’янець, О. М. Тарнопільська // Матеріали науково-практичної конференції «Лісівнича наука в контексті сталого розвитку», присвяченої 150-річчю від дня народження академіка Г. М. Висоцького, 90-річчю від дня народження професора П. С. Пастернака та 85-річчю від часу заснування Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького 29-30 вересня 2015 року (м. Харків). – Харків: УкрНДІЛГА., 2015. – C. 51–53.
 10. Тарнопільська О. М. Вплив лісогосподарських заходів на процеси відтворення природних соснових лісів північного степу / О. М. Тарнопільська // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції Луганського національного аграрного університету. – м. Харків, 29 січня 2016 р. / Орг. Комітет М. В. Брагінець та ін. – Х.: «Міськдрук», ЛНАУ, 2016. – с. 9–11.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

 • Распопіна С. П. Лісові насадження та особливості ґрунтів у осередках поширення кореневої губки на староорних землях Східного Полісся / С.П. Распопіна, О.М. Тарнопільська, В.А. Лук’янець; О . В. Кобець // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.13. – C.64–73. – Режим доступу до журн.: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2013/23_13/64_Ras.pdf
 • Тарнопільська О. М. Вплив різних режимів доглядових рубань на ріст, продуктивність і товарну структуру штучних соснових деревостанів Ізюмського бору / О. М. Тарнопільська // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.5. – С. 100–106. – Режим доступу до журн.: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2015/25_5/19.pdf
 • Ткач В. П. Вплив лісовідновних рубок на процеси відтворення природних соснових лісів Північного Степу / В. П. Ткач, О. М. Тарнопільська, В. О. Манойло // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків : УкрНДІЛГА, 2015. − Вип. 126. − с. 114−121. – Режим доступу до журн.: http://forestry-forestmelioration.org.ua/sites/default/files/zbirnik/17.pdf

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

10

9

h-індекс

2

2

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

 • Настанови з ведення господарства в Нижньодніпровських лісах / [ В. П. Ткач, В. Л. Мєшкова, І. М.Усцький, С. А. Лось, В. В. Борисова, В. М. Угаров, О. М. Тарнопільська та ін.] − Х. : УкрНДІЛГА, 2008. − 64 с.
 • Настанови з рубок догляду у хвойних лісах Полісся України / [Бузун В. О., Ткач В. П., Тарнопільська О. М., Михалків В. М.]. − Х., 2009. − 10 с.
 • Вдосконалені рекомендації з рубок догляду в культурах сосни на Нижньодніпровських пісках / [Ткач В. П., Шинкаренко І. Б., Тарнопільська О. М., Сірик А. А.]. − Х., 2010. − 6 с.
 • Рекомендації щодо режимів вирощування штучних соснових лісів Ізюмського бору / [Ткач В. П., Шинкаренко І. Б., Тарнопільська О. М., Манойло В. О., Лук’янець В. А.]. − Х., 2010. − 7 с.

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси