Тарабановська Оксана Миколаївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Тарабановська Оксана Миколаївна

Посада

Старший викладач кафедри іноземних мов

Освіта

У 2002р. закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та англійська мова"

У 2004р. закінчила магістратуру Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)" та здобула кваліфікацію викладача англійської мови та літератури

Професійний досвід

Місце роботи

Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Електронна пошта

oksana.tarabanovska@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Моштаг Є.С., Тарабановська О.М. Шляхи передачі фантастичних власних назв у перекладі анімаційного фільму (на матеріалі українського перекладу анімаційного серіалу «Miles from Tomorrowland») // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2016 № 25. – С. 180-182.

Статті у збірниках наукових праць

1. “The Reflection of National Mentality in Phraseological Systems of English and Ukrainian Languages” у збірнику Discovery Learning: Content-Based Learning for EFL/ESP Teacher. XIV National Tesol – Ukraine Conference. April, 23-25, 2009. – Book of Papers – Харків

2. “Stylistic Reference” у збірнику English Learning in the Context of the Long-life Education XV Tesol – Ukraine National Conference, April, 15-17, 2010 – Book of Papers – Рівне

3.“Teaching Vocabulary” у збірнику Current Studies in English: Linguistics and Methodology Perspectives. XVI Tesol – Ukraine National Conference, April, 13-15, 2011, - Book of Papers – Житомир 4. “Developing Listening Skills in ESP Classroom” у збірнику English in Globalized World”. XVII Tesol – Ukraine National Conference, March, 15-16, 2012 – Book of Papers – Кам’янець-Подільський

5. “Vocabulary Development for English-Language Learners” у збірнику Global English – Global Decisions. XVIII Tesol-Ukraine National Conference. April 12-13, 2013. Book of papers – Севастополь

6. “Using Internet for Teaching Business English” у збірнику The Global English Teacher: Improving What Works and Fixing What Doesn’t. 19th Tesol-Ukraine National Conference. April, 25-26, 2014. Book of Papers – Кіровоград

7. “Linking Research and Practice: Effective Strategies for Teaching Vocabulary in ESL Classroom” на 20 науково-практична конференція TESOL

8. “Мова в професійному вимірі:комунікативно-культурний аспект”. Тема тез: “Using Internet for Teaching Business English”

9. “Teaching vocabulary through authentic video” 2016 XXI TESOL-Ukraine National Convention. Global changes in Ukraine – global changes in English teaching in Ukraine: Lviv, March 24-25, 2016

10. “Communicative language teaching” Комунікативна спрямованість вивчення мовних дисциплін у вищих навчальних закладах / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого» / Харків: НЮУ ім. Ярослава Мудрого», 2015. – 132 с.

11. “Communicative approach in teaching English” Форум - Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, 2016

12. “Взаємодія фразеологічних систем української та англійської мов при перекладі національно-маркованих одиниць” Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи” Харківського національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого – листопад, 2016

13. The translation of neologisms // Шляхи до успіху: особливості викладання і вивчення англійської мови в сучасних умовах: тези доповідей (англ.мовою) / Укл. А. Раду. Ред. А. Раду, Л. Кузнецова. – Львів: ПП «Марусич», 2017. – сс. 116-118.

14. The peculiarities of translation of neologisms. Матеріали міжнародного форуму викладачів англійської мови у ХНУМГ. 19 травня 2017.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Моштаг Є.С., Тарабановська О.М. Шляхи передачі фантастичних власних назв у перекладі анімаційного фільму (на матеріалі українського перекладу анімаційного серіалу «Miles from Tomorrowland») // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2016 № 25. – С. 180-182.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

1. Участь у XIV Національній конференції Tesol – Ukraine “Discovery Learning: Content-Based Learning for EFL/ESP Teacher”. 23-25 квітня 2009 р. , Харківська національна академія міського господарства

2. Участь в методичному семінарі “Classroom Technology Assessing Speaking and Reading”. 8-9 квітня 2010р., Харківська національна академія міського господарства

3. Участь у XV Національній конференції Tesol – Ukraine “English Learning in the Context of Long-life Education”. 15-17 квітня 2010 р., Рівне, Державний педагогічний університет

4. Участь у XVI Національній конференції Tesol – Ukraine “Current Studies in English: Linguistics and Methodology Perspectives”. 13-15 квітня 2011р., Житомир, Державний університет ім. Івана Франка

5. Участь в літній школі “Teacher Development Summer Institute “An Integrated Approach to ELT”. 27 червня - 1 липня 2011 р. Харківська національна академія міського господарства

6. Участь в роботі науково-практичного семінару “The development of the Listening Skills at the Intermediate Level. New Technology in the English Classroom” 27 жовтня 2011 р. Харків

7. Участь у XVI I Національній конференції Tesol – Ukraine “English in Globalized World”. 15-16 березня 2012 р., Кам’янець-Подільський Національний університет ім. Івана Огієнка

8. Участь в роботі зимової школи підвищення кваліфікації “Empowering and Inspiring EFL Teachers: Practical Advice for the Classroom”. Львівський національний університет ім. Івана Франка. 24-25 січня 2013р

9. Проходження курсів підвищення кваліфікації в Центрі підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів і дистанційного навчання, що підтверджено сертифікатом “Теорія і практика роботи в Moodle”

10. Участь у 19 конференції TESOL-Ukraine “The Global English Teacher: Improving What Works and Fixing What doesn’t”, що відбувалася у Кіровоградському державному педагогічному університеті ім. В.Вінниченка.

11. Участь в семінарах науково-практичної конференції TESOL у Черкаському національному університеті ім..Богдана Хмельницького

12. Участь в семінарах в рамках Міжнародного форуму “Молоді дослідники у глобалізованому світі: аспекти та виклики” в ХНУМГ ім.. О.М.Бекетова

13. Участь в роботі семінару “Affective Routes to Effective Learning”. 11 лютого 2013р. Cambridge University Press

14. Участь у XVIII Національній конференції Tesol – Ukraine “Global English-Global Decisions”. 12-13 квітня 2013р. Севастопольський університет банківської справи

15. Участь в семінарах-тренінгах SMRT від Канадського коледжу англійської мови. Отримано право викладати англійську мову за програмою SMRT. Квітень 2013р.

16. XX TESOL-Ukraine Conference “New vistas of research and teahing”, що відбувалася у Національному університеті імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, 29-30 квітня 2015.

17.XXI TESOL-Ukraine National Convention. Global changes in Ukraine – global changes in English teaching in Ukraine: Lviv, March 24-24, 2016.

18. II Форум для молодих дослідників. II Forum for Young Researches in the Global World: Vistas and Challenges. ХНУМГ. 20 травня 2016.

19. Семінар від National Geographic Learning. ХНУМГ. 26 жовтня 2016.

20. Семінар «Safeguarding Academic Integrity: Advice for Educators» від науковця Fulbright Марти Кухар. ХНУМГ, 4 листопада 2016.

21. Науково-практичний круглий стіл «Іноземні мови в вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні методи та перспективи». Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. 15 листопада 2016.

22. Науково-практична конференція «Концепція змішаного навчання (Blended Learning) іноземних мов з використанням онлайн платформи “Lingva Skills” для фахівців з мовної підготовки ВНЗ». Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 18 листопада 2016 р., Київ.

23. III Форум для молодих дослідників. III Forum for Young Researches in the Global World: Vistas and Challenges. ХНУМГ. 19 травня 2017.

24. Підвищення кваліфікації у Харківському державному університеті залізничного транспорту. Тема підвищення: “Інформаційно-комунікативні технології при вивченні іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах”. Березень - травень 2017р.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Бучковська С.А., Ільєнко О.Л., Моштаг Є.С.,Тарабановська О.М. ENGLISH FOR ECONOMISTS. Англійська мова для студентів економічних спеціальностей.

Навчально-методичні матеріали

1. Видання “Методичних вказівок для організації практичних занять з дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням” для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 6.030601 “Логістика”, - 2013р.

2. Видання “Методичних вказівок для організації самостійної роботи з дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням” для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 6.030601 “Логістика”, - 2012р.

3. Видання “Методичних вказівок для організації практичних занять з дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням” для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 6.030601 “Логістика”, - 2012р.

4. Видання “Методичних вказівок для організації самостійної роботи з дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням” для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 6.030601 “Логістика”, - 2010р.

5. Видання “Методичних вказівок до виконання контрольних робіт з дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням” для студентів 1-2 курсів заочної форми навчання спеціальності 6.030601 “Логістика”, - 2012р.

6. Видання “Робочої та навчальної програм для студентів 1-2 курсів навчання денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030601 “Логістика” – 2014р.

7. Видання “Збірника текстів і завдань з дисципліни “Іноземна мова (англійська мова) для організації самостійної роботи студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.030604 “Економіка підприємства” 6.030609 “Облік і аудит” , - 2011р.

8. Видання “Збірника текстів і завдань з дисципліни “Іноземна мова (англійська мова) для практичних занять студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.030604 “Економіка підприємства” 6.030609 “Облік і аудит” , - 2012р.

9. Видання “Збірника текстів і завдань з дисципліни “Іноземна мова (англійська мова) для організації самостійної роботи студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.030604 “Економіка підприємства” 6.030609 “Облік і аудит” , - 2011р.

10. Видання “Збірника текстів і завдань з дисципліни “Іноземна мова (англійська мова) для організації практичних занять студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.030604 “Економіка підприємства” 6.030609 “Облік і аудит” , - 2010р.

11. Видання “Збірника текстів і завдань з дисципліни “Іноземна мова (англ.) для організації самостійної роботи студентів 1-2курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористання” – 2014р.

12. Видання “Методичних вказівок до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей університету” - 2014 Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова)для студентів 1 курсу спеціальності “Логістика” та “Транспортні технології” Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О. О.М.Тарабановська, Є.С.Моштаг. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 39 с.

13. Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова)для студентів 1 курсу спеціальності “Логістика” та “Транспортні технології” Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О. О.М.Татабановська, Є.С.Моштаг. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 39 с.

14. ПНД і РП варіативної навчальної дисципліни «Іноземна мова» підготовки бакалавра, галузь знань 07 – Управління і адміністрування спеціальність 073 – Менеджмент освітня програма – Логістика. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2016.

15.ПНД і РП варіативної навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» підготовки бакалавра усіх спеціальностей університету. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2016.

Список дисциплін

Іноземна мова

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Наукова іноземна мова

Ділова іноземна мова

Іноземна мова (Сертифікатний курс)

Розроблені електронні навчальні курси

Дистанційний курс з дисципліни "Іноземна мова" для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності "Логістика"