Пан Микола Павлович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Пан Микола Павлович
Пан Микола Павлович

ПІБ

Пан Микола Павлович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри економіки, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, канд.техн.наук, почесний працівник ХНУМГ ім.О.М.Бекетова

Освіта

Харківський інститут радіоелектроніки, 1972

Професійний досвід

Доцент кафедри економіки, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку. Харківський національний університет міського господарства.

Проректор з науково-педагогічної роботи. Харківський національний університет міського господарства.

Місце роботи

Доцент кафедри економіки, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку. Харківський національний університет міського господарства

Теми дисертацій

Удосконалення управління проектами реформування житлово-комунального господарства міст: Дис... канд. техн. наук: 05.13.22 / М.П. Пан ; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2004. — 20 с.: рис. — укp.

Адреса електронної пошти

Ел. адреса

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 •  Торкатюк, В. И., Колосов, А. И., Бабаев, В. Н., Стадник, Г. В., Пан, Н. П., Самойленко, Н. И., ... & Протопопова, В. П. (2012). Математические методы и модели в экономике: монография.
 •  Торкатюк, В. И., Колосов, А. И., Бабаев, В. Н., Шутенко, Л. Н., Стадник, Г. В., Пан, Н. П., ... & Бутник, С. В. (2012). Формирование математического аппарата для выбора оптимальных параметров продукции капитального строительства: монография.
 •   Торкатюк, В. И., Колосов, А. И., Бабаев, В. Н., Шутенко, Л. Н., Стадник, Г. В., Пан, М. П., & Коненко, В. В. (2012). Организационно-технологические, архитектурно-конструктивные и финансово-экономические предпосылки формирования продукции капитального строительства: монография.
 •  Торкатюк В. И., Шумаков Ф. Т., Пан Н. П. Проблемы альтернативной энергетики в жилищно-коммунальном хозяйстве и пути их решения. Монографія. – 2009.
 •  Торкатюк, В. И., Шутенко, Л. Н., Колосов, А. И., Стадник, Г. В., Золотов, М. С., Пан, Н. П., ... & Бутник, С. В. (2009). Математика и математические методы для экономистов строительных предприятий, обеспечивающих создание высококачественной строительной продукции. Монография.

Статті у фахових виданнях

 •   ДАВІДІЧ, Н. В., БУГАС, Д. М., ПАН, М. П., & ЧУМАЧЕНКО, І. В. (2016). INFORMATION TECHNOLOGY OF GIVING DEFINITION OF THE COMPLEX INDEX OF QUALITY IN CREATING A TRIP ROUTE IN THE PROJECTS OF URBAN PASSENGER TRANSPORT. Bulletin of NTU" KhPI". Series: Strategic Management, Portfolio, Program and Project Management, 5(1 (1173)), 19-23.
 •  Торкатюк, В. І., Коненко, В. В., Бібік, Н. В., Тараруєв, Ю. О., Штерн, Г. Ю., Пан, М. П., ... & Жван, В. В. (2015). АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЗАЛУЧЕННЯ ПРИВАТНОГО КАПІТАЛУ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ. Посилання на електронну бібліотеку
 •  Бабаев В. Н. и др. Теоретико-методологические основы и принципы обеспечения оптимальных условий рационального использования ресурсов для эффективной работы предприятий строительной отрасли //Коммунальное хозяйство городов. – 2013. – №. 62. – С. 3-34.
 •  Гусєва Ю. Ю., Гребенікова О. В., Пан М. П. Інформаційна підтримка процесів моніторингу при управлінні проектами та програмами на промислових підприємствах //Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил. – 2013. – №. 3 (36). – С. 203-206.
 •  Шутенко, Л. Н., Торкатюк, В. И., Пан, Н. П., Коненко, В. В., & Митина, Т. В. Исследование платежного кризиса как основной проблемы функционирования и развития систем газоснабжения и газораспределения в жилищно-коммунальном хозяйстве города //Коммунальное хозяйство городов. – 2013. – №. 87. – С. 31-39. Посилання на електронну біліотеку
 •  Торкатюк, В. І., Писаревський, І. М., Пан, М. П., Ачкасов, І. А., & Шутенко, А. Л. Проблеми формування інформаційних технологій при виконанні проектів реструктуризації енергоємних виробництв в житлово-комунальному господарстві. – 2009.

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Wqb43MUAAAAJ&hl=ru

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2013

Статистика цитування

42

22

h-індекс

4

3

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвічує

ТІЕ2016. Міжнародний семінар для науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів "Вплив трендів інформаційного суспільства на якість вищої освіти"

Microsoft

Київ, Україна

15 April, 2016

Посилання

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 •  Лелюк В. О., Пан М. П. Лелюк ВО, Пан МП Економічна кібернетика. Навчальний посібник для студениів спеціальності МО. – 2010.
 •  Лелюк, В. О., Лелюк, О. В., & Пан, М. П. (2010). Удосконалення бізнес-систем. Навчальний посібник. В 2-х т. Том 1. Аналіз і удосконалення бізнес-систем статичними методами.
 •  Лелюк В. А., Лелюк А. В., Пан Н. П. Лелюк ВА, Лелюк АВ, Пан НП Совершенствование бизнес-процессов: Пер. с укр./Под ред. ВА Лелюка: Учебное пособие.-Харьков: ХНАГХ, 2010.-400 с. – 2009.
 •   Шутенко, Л. М., Торкатюк, В. І., Пан, Н. П., & Трояновська, О. Б. Підручник.«Економіка якості проектних рішень у будівництві» для студентів економічних спеціальностей. – 2009.
 •  Лелюк А. В., Лелюк В. А., Пан Н. П. Анализ и совершенствование бизнес-систем/Под ред. Лелюка ВА: учебное пособие. – 2008.

Навчально-методичні матеріали

 •  Скала, Г. Ф., Пан, М. П., Шутенко, А. Л., & Ачкасов, І. А. (2009). Методичні вказівки до організацій самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни «Економіка будівництва»(для студентів денної та заочної форм навчання, професійно–кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура», напряму підготовки 6.060101 «Будівництво», спеціальностей: 7.092101 «Промислове та цивільне будівництво», 7.092103 «Міське будівництво та господарство», 7.092104 «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»)(№ 1975).
 •  ТО Мамаєва, ВІ Торкатюк, МП Пан Тестовий контроль Потенціал підприємства: формування та оцінювання (№ 600) 2007 eprints.kname.edu.ua
 •  ГФ Скала, МП Пан, ВМ Тимошенко, ІА Ачкасов Економіка й організація інноваційної діяльності в будівництві: конспект лекцій для студентів спец. 6.050100 «Економіка підприємства»,«Економіка … 2010 eprints.kname.edu.ua

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Управління потенціалом підприємства

Магістр

Економіка підприємства

Денна

Управління потенціалом підприємства

Спеціаліст

Економіка підприємства

Заочна

Проектний аналіз

Бакалавр

Економіка підприємства

Денна/Заочна

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Назва
Місце проведення
Дата
Посилання на підтвердження

Почесний диплом видан Пан Миколі Павловичу за особистий вклад в розвиток освітніх інновацій. Виставка "Інноватика освіти України - 2009"

Київ, Компанія "Виставковий світ".

2-4 грудня, 2009

Посилання

Почесний диплом видан Пан Миколі Павловичу за особистий вклад в розвиток освітніх інновацій. Міжнародна виставка "Сучасні навчальні заклади - 2010"

Виданий компанією "Виставковий світ", м. Київ.

17-19 березня, 2010

Посилання

Почесний диплом видан Пан Миколі Павловичу за плідну науково-педагогічну діяльність по удосконаленню навчально-виховного процесу. Міжнародна виставка "Сучасні навчальні заклади - 2011"

Київ

2-4 березня, 2011

Посилання

Почесний диплом видан Пан Миколі Павловичу за активну участь у розробці і упровадженні освітніх інновацій. Третя виставка-презентація "Інноватика в сучасній освіті - 2011"

Київ

18-20 жовтня, 2011

Посилання

Почесний диплом видан Пан Миколі Павловичу за плідну науково-педагогічну діяльність з інноваційної розбудови освіти. Третя міжнародна виставка"Інноватика в сучасній освіті - 2012"

Київ

1-3 березня, 2012

Посилання

Почесний диплом видан Пан Миколі Павловичу за плідну працю з упровадження освітніх інновацій. Четверта виставка-презентація "Інноватика в сучасній освіті - 2012"

Київ

16-18 березня, 2012

Посилання

Почесний диплом видан Пан Миколі Павловичу за особистий внесок у зміцненні освітнього потенціалу України. Четверта міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти - 2013"

Київ

28 лютого - 2 березня, 2013

Посилання

Почесний диплом видан Пан Миколі Павловичу за розробку і презентацію інноваційних проектів. П'ята національна виставка "Інноватика в сучасній освіті - 2013"

Київ

22 - 24 жовтня, 2013

Посилання

Почесний диплом видан Пан Миколі Павловичу за розробку і презентацію інноваційних проектів. П'ята міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти - 2014"

Київ

18 - 20 березня, 2014

Посилання

Почесний диплом видан Пан Миколі Павловичу за розробку і презентацію інноваційних проектів. Шостий міжнародний форум "Інноватика в сучасній освіті - 2014"

Київ

21 - 23 жовтня, 2014

Посилання

Почесний диплом видан Пан Миколі Павловичу за вагомий особистий внесок у модернізацію національної системи освіти. Шоста міжнародна виставка "Інноватика в сучасній освіті - 2015"

Київ

12 - 14 березня, 2015

Посилання

Почесний диплом видан Пан Миколі Павловичу за вагомий особистий внесок з упровадження інновацій в освітню практику. Сьомий міжнародний форум "Інноватика в сучасній освіті - 2015"

Київ

20 - 22 жовтня, 2015

Посилання

Почесна грамота видана Пан Миколі Павловичу за активну діяльність із підвищення ефективності освітньої та науково-дослідної роботи. Сьома міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти - 2016"

Київ

17 - 19 березня, 2016

Посилання

Розроблені електронні навчальні курси