Нестеренко Сергій Григорович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук

[[ |100х150px|thumb|Нестеренко Сергій Григорович]]

Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Нестеренко Сергій Григорович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

К.т.н., асистент кафедри Земельного адміністрування та геоінформаційних систем

Освіта

Український державний університет залізничного транспорту, 2006 – 2010 рр. 8.100502 Залізничні споруди та колійне господарство ; Технічна експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту; магістр. Диплом ХА №39832443

Професійний досвід

Кандидат технічних наук, 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби Асистент Земельного адміністрування та геоінформаційних систем

Місце роботи

Асистент Земельного адміністрування та геоінформаційних систем Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

ПОЛІМЕРЦЕМЕНТНИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬ ВІД ЕЛЕКТРОКОРОЗІЇ І НАДЛИШКОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЗАРЯДІВ: Дис... канд. техн.наук: 05.23.05 / С. Г. Нестеренко ; УкрДУЗТ. — Харків., 2016. — с.: 189. — укp.

Адреса електронної пошти

Serhiy.Nesterenko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Нестеренко, С.Г. Экспериментальные исследования изменения разности постоянных потенциалов в бетонных образцах при длительном действии пульсирующего переменного напряжения различной величины / А.А. Дудин, О.И. Янчук, С.Г. Нестеренко // Науковий вісник будівництва.  Харків: ХНУБА; ХОТВ АБУ, 2013.  Вип.73.  С. 510515. 2. Нестеренко, С.Г. Экспериментальная проверка технологических характеристик и электросопротивления полимерцементного раствора с карбамидной смолой / В.В. Палий, А.Н. Пшинько, А.Н. Плугин, А.А. Плугин, С.Г. Нестеренко, А.А. Конев // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Харків, 2012. – Вип. 134. – С. 235241. 3. Нестеренко, С.Г. Влияние постоянных токов утечки на трещинообразование бетонных и железобетонных конструкций / А.Н. Плугин, Ал.А. Плугин, А.А. Конев, С.Г. Нестеренко // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Харків, 2012.  Вип. 130.  С. 6471. 4. Нестеренко, С.Г. Використання відходів цегли сирцю при виготовленні сухих будівельних сумішей / А.А. Плугін, С.Г. Нестеренко, А.М. Величко // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Харків, 2011.  Вип. 122.  С. 165-169. 5. Нестеренко, С.Г. Экспериментальные исследования электроизоляционных и гидроизоляционных свойств полимерцементных растворов на основе карбамидной смолы / Ал.А. Плугин, С.Г. Нестеренко, А.А. Конев, А.В. Никитинский // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Харків, 2015. – Вип. 155. – С. 129138. 6. Нестеренко, С.Г. Цементні та полімерцементні дрібнозернисті бетони для прокладного шару безбаластного мостового полотна із залізобетонних плит / А.А. Плугін, С.В. Мірошніченко, О.А. Калінін, Н.М. Партала, С.Г. Нестеренко // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Харків, 2014. – Вип. 148. – С. 3945. 7. Нестеренко, С.Г. Розроблення полімерцементного розчину оптимального складу / С.Г. Нестеренко // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Харків, 2013.  Вип. 138.  С. 188192. 8. Нестеренко, С.Г. Експериментальні дослідження електроізоляційних та гідроізоляційних властивостей полімерцементних розчинів на основі карбамідної смоли / А.М. Плугін, О.А. Плугін, С.Г. Нестеренко, О.А. Конєв // 77-а Міжнар. наук.-техн. конфер. з будівельних матеріалів, конструкцій та споруд «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», Харків, 2324 квітня 2015: Тези доповідей. – Харків: УкрДУЗТ, 2015.  С.179. 9. Нестеренко, С.Г. Влияние токов утечки и избыточных зарядов Земли на трещинообразование в кирпичной кладке / А.А. Плугин, А.Н. Плугин, С.Г. Нестеренко, Ал.А. Плугин, В.В. Касьянов, Д.А. Плугин // Эффективные технологические решения в строительстве с использованием бетонов нового поколения: Матер. междунар. научно-практ. конфер., 2829 октября 2015, Харьков.  Харьков: ХНУСА, 2015.  С.131137. 10. Нестеренко, С.Г. Полімерцементні розчини для захисту конструкцій від електрокорозії // 69-а наук.-техн. конфер. ХНУБА, 1820 лютого 2014, Харків: Тези доповідей.  Харків: ХНУБА, 2014.  С.22. 11. Нестеренко, С.Г. Цементні та полімер¬цементні дрібнозернисті бетони для прокладного шару безбаластного мостового полотна із залізобетонних плит / А.А. Плугін, С.В. Мірошніченко, О.А. Калінін, Н.М. Партала, С.Г. Нестеренко, В.В. Перестюк, А.В. Никитенко // Міжнар. наук.-техн. конфер. «Нові технології, обладнання, матеріали в будівництві і на транспорті», 2628 листопада 2014, Харків: Матеріали конференції.  Харків: УкрДАЗТ, 2014.  С.5354. 12. Нестеренко, С.Г. Исследование влияния электрического поля на прочность цементного камня / А.А. Плугин, Ал.А. Плугин, А.А. Забияка, В.В. Перестюк, С.Г. Нестеренко // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Харків, 2012.  Вип. 130.  С. 56-64.

Статті у фахових виданнях

1. Нестеренко С.Г. Системи мобільного лазерного сканування в геоінформаційних технологіях/ Наук.-техн. зб. «Комунальне господарство міст». Серія: Технічні науки та архітектура. – 132/2016, сс.121-126. 2. Нестеренко С.Г. ГІС-забезпечення у раціональному використанні земельних ресурсів міської забудови Збірник наукових праць ХНУБА. – Харків, № 4 том 86, 2016 сс. 283 - 286 3. Нестеренко С.Г. Дослідження формування та використання водних ресурсів на міському і регіональному рівнях із застосуванням геоінформаційних систем / Наук.-техн. зб. «Комунальне господарство міст». Серія: Технічні науки та архітектура. – 133 / 2017

Статті у збірниках наукових праць

1. Нестеренко С.Г. Геоінформаційні технології для транспортної галузі міського будівництва Зб. наук. праць НТУ. – Луцьк, 2016 [ Index Copernicus]

Статті, включені до наукометричних баз

1. Нестеренко С.Г. Аналіз створення і ведення міського будівельного кадастру населених пунктів України Зб. наук. праць УкрДУЗТ. – Харків, випуск 165 / 2016. сс. 178 – 183 [ Index Copernicus] 2. Нестеренко С.Г. Геоінформаційні системи в землеустрої: напрями, особливості та практика застосування в міському середовищі Зб. наук. праць УкрДУЗТ. – Харків, випуск 166 / 2016. сс. 60 – 68 [ Index Copernicus] 3. Нестеренко С.Г. Дослідження земельного адміністрування та геоінформаційного забезпечення міського будівництва України технологический аудит и резервы производства №1/4(33) 2017 сс. 24-29 [ Scopus, Index Copernicus та інш.]

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

/ Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2011

Статистика цитування

х

х

h-індекс

0

0

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Виробниче стажування «НТУ»

Кафедра геодезії

Київ, Україна

[[]]

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

[[]]

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Електронні геодезичні прилади»(для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму 6.080101–Геодезія, картографія та землеустрій) ми організації навчального процесу. 2016 р.

Навчально-методичні матеріали

ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Кадастрові геоінформаціїні системи»(для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 193-Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітня програма)«Геоінформаційні системи і технології»). 2017 р

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Кадастрові геоінформаційні системи

Бакалавр

Будівельний

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

/ Кадастрові ГІС

Магістр

Будівельний

Денна

608