Назаренко Леонід Андрійович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук
Назаренко Леонід Андрійович


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

П.І.Б.

Назаренко Леонід Андрійович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Професор кафедри "Світлотехніка і джерела світла" ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, професор, доктор технічних наук, Лауреат державної премії України.

Освіта

Закінчив в 1964 р. кафедру радіофізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Професійний досвід

  • З 1965 р. по 1971 р. – аспірант, викладач Харківського національного університету радіоелектроніки.
  • З 1971р. по 1973 р. – викладач Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
  • З 1973 р. по 2006 р. – начальник сектору, начальник відділу, директор наукового центру температурних та оптико-фізичних вимірювань Національного наукового центру «Інститут метрології».
  • З 2006 р. по 2016 р.– завідувач кафедри світлотехніки і джерел світла, професор Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.
  • З 2016 р. - професор кафедри світлотехніки і джерел світла Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

Місце роботи

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, КАФЕДРА СВІТЛОТЕХНІКИ І ДЖЕРЕЛ СВІТЛА

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

Leonid.Nazarenko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

  • Назаренко Л. А. [/ Дослідження параметрів фотодіодів для вимірювання енергетичних характеристик оптичного вимірювання видимого діапазону] / Л. А. Назаренко, Ю.Г. Добровольський та інш. // Світлотехніка та електроенергетика. – 2014. – №1. – с.21-33.

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

104

48

h-індекс

4

3

i10-індекс

2

1

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Автор більш ніж 350 наукових праць і 9 навчальних посібників та монографій. Під його керівництвом захищено 15 кандидатських і 6 докторських дисертацій.

Підвищення кваліфікації

Національний науковий центр «Інститут метрології» за темою «Сучасні методи досліджень характеристик світлодіодів»,наказ № 252-02 від 23.03.15р., звіт

Отримання грантів, премій, стипендій

За створення національної еталонної бази України отримав звання лауреата Державної премії України в галузі науки та техніки.

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси