Малишева Вікторія Валеріївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Малишева Вікторія Валеріївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

асистент кафедри "Охорона праці та безпека життєдіяльності", к.т.н.

Освіта

Харківська національна академія міського господарства

  • спеціальність "Електричний траснспорт", спеціалізація "Охорона праці на електричному транспорті"

Харківський ліцей міського господарства Харківської обласної ради

Професійний досвід

Місце роботи

асистент кафедри Охорона праці та безпека життєдіяльності Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, к.т.н.

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

bgd@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

1. Малышева В.В. Максиминный критерий в основе принятия решений по защите окружающей среды от вредного воздействия автомобильной дороги / Н.В. Хворост, К.В. Данова, В.В. Малышева // Будівництво, матеріалознавство, машинобудування. Серія: Безпека життєдіяльності. - 2016р. - № 93. - С. 215-220.

Статті у збірниках наукових праць

1. Malysheva V.V. Application of Acoustic Screens In Solution of Problem of Highway Territories Protection / M.V. Khvorost, K.V. Danova, V.V. Malysheva // 5-th International Academic Conference of Young Scientists “Geodesy, Architecture and Construction 2013 (GAC-2013)”, Nov 21, 2013 - Nov 23, 2013, Lviv, Ukraine ; Lviv Polytechnic National University. - Lviv, 2013. - pp. 132-133. (Режим доступу: http://bgd.kname.edu.ua/images/Files/Statji/80._Application.pdf, вільний).
2. Malysheva V.V. Analysis of The Ways Increasing The Ecological Safety of Highway Territories / M.V. Khvorost, V.I. Dyakonow, K.V. Danova, V.V. Malysheva // Das Internationale Symposium "Ökologische, Technologische und Rechtliche Aspekte der Lebensversorgung", Nov 28, 2013 - Nov 29, 2013, Hannover, Deutschland ; Europaische Wissenschaftliche Gesellschaft (EWG). - Hannover, 2013. - pp. 57-58. (Режим доступу: http://ewg-board.eu/daten/abstracts-euro-eco-2013.pdf, вільний).
3. Малишева В.В. Перспективи впровадження дистанційних технологій в освітньому процесі / М.В. Хворост, К.В. Данова, В.В. Малишева // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми теорії та практики дистанційної освіти в Україні», Харків, Харківський національний університет будівництва та архітектури, 24 березня 2014р. - Харків, ХНУБА, 2014. - С. 59-61. (Режим доступу: http://bgd.kname.edu.ua/images/Files/Statji/83._Perspectivi_vprovadzennia.pdf, вільний).
4. Малышева В.В. Пути снижения экологической нагрузки транспортных потоков на примагистральные территории / Н.В. Хворост, К.В. Данова, В.В. Малышева // Материалы IV Межрегиональной научно-практической конференции «Безопасность жизнедеятельности: наука, образование, практика», 28 ноября 2013г., Сахалинский государственный университет. - Южно-Сахалинск, издательство СахГУ, 2014. - С. 120-122. (Режим доступу: http://bgd.kname.edu.ua/images/Files/Statji/84._Puti_snizeniya.pdf, вільний).


Статті, включені до наукометричних баз

1. Malysheva V.V. Risk Assessment of Highway Equipped With the Protective Engineering Constructions / M.V. Khvorost, K.V. Danova, V.V. Malysheva // Automobile Transport, Іssue 38, Kharkiv, 2016. - pp. 104-109. - Режим доступу до журн.: http://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/1694

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Малишева Вікторія Валеріївна

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси