Ляшенко Олена Миколаївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук
Ляшенко Олена Миколаївна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Ляшенко Олена Миколаївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Старший викладач

Освіта

Харківська державна академія міського господарства, 1998р., світлотехніка і джерела світла, магістр зі світлотехніки і джерел світла

Професійний досвід

Місце роботи

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, КАФЕДРА СВІТЛОТЕХНІКИ І ДЖЕРЕЛ СВІТЛА

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

OlenaLyashenko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

10

9

h-індекс

2

2

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Стажування у Національному науковому центрі «Інститут метрології» за темою «Експериментальне визначення параметрів світлотехнічних установок різного призначення»,2015р., Наказ № 248-02 від 20.03.2015р.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

  • Комп'ютерне проектування освітлення спортивних споруд
Комп'ютерне проектування освітлення спортивних споруд: навч. посібник / Л. А. Назаренко, 
В. О. Салтиков, Ю. О. Васильєва, О. М. Ляшенко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 
2013. – 217 с. (гриф МОНМСУ № 1/11-1578 від 6.02.12 р.)
(Режим доступу http://eprints.kname.edu.ua/28630/)

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Світлотехнічні установки та системи

Бакалавр

141

Денна/Заочна

Основи світлового дизайну

Бакалавр

141

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси