Лялін Олександр Іванович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук
Лялін Олександр Іванович

Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Лялін Олександр Іванович

Посада, вчене звання, науковий ступінь

Доцент кафедри лісового та садово-паркового господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, доцент, кандидат сільськогосподарських наук

Освіта

Національний аграрний університет м. Києва, 09.07.2001 р. по 27.12.2002 рр.

 • спеціальність «Лісове господарство»; кваліфікація «Інженер-дослідник лісового господарства» зі спеціалізації 1304.01 «Менеджмент лісових ресурсів і лісове підприємництво». Тема магістерської роботи: «Борошниста роса дуба звичайного та заходи боротьби з нею». Диплом магістра з відзнакою КВ №21335436 від 26.12.2002 р.

Національний аграрний університет м. Києва, 01.09.1998 р. по 15.06.2001 рр.

 • напрям підготовки «Лісове і садово-паркове господарство»; кваліфікація «Бакалавр лісового господарства» зі спеціалізації 1304.01 «Менеджмент лісового господарства». Тема бакалаврської роботи: «Головні хвороби в розсаднику Чугуєво-Бабчанського держлісгоспу-технікуму». Диплом бакалавра з відзнакою КВ №16319603 від 15.06.2001 р.

Чугуєво-Бабчанський лісний технікум, 23.07.1994 - 27.02.1998 рр.

 • спеціальність «Лісове господарство»; кваліфікація «Технік лісового господарства». Диплом молодшого спеціаліста з відзнакою ІЛ ВЕ № 002002 від 27.02.1998 р.

Кочетоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Кочеток Чугуївського р-ну Харківської обл., 01.09.1986 - 30.05.1994 рр.

 • Свідотство про неповну загальну середню освіту (9 класів) з відзнакою ОА № 501321

Професійний досвід

01.06.2016 р. - теп. час - доцент кафедри лісового та садово-паркового господарства Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

10.11.2015 – 31.05.2016 рр. - доцент кафедри лісових культур і меліорацій Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

01.06.2015 – 10.11.2015 рр. - в.о. декана факультету лісового господарства Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

11.03.2014 – 31.05.2015 рр. - доцент кафедри лісових культур і меліорацій Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

31.08.2013 – 11.03.2014 рр. - старший викладач кафедри лісових культур і меліорацій Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

01.09.2003 – 31.08.2013 рр. - викладач кафедри лісових культур і меліорацій Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

27.01.2003 – 31.08.2003 рр. - інженер лісових культур Гутянського держлісгоспу ВО «Харківліс» Державного комітету лісового господарства України

09.03.1998 р. - 21.08.1998 рр. - майстер комп’ютерного центру Чугуєво-Бабчанського лісного технікуму

Місце роботи

Кафедра лісового та садово-паркового господарства Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

12 ДКСГН .jpg

Теми дисертацій

Здобуття наукового ступеня кандидата наук: 01.12.2003 р. - 30.11.2007 рр. - навчання в аспірантурі Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького (УкрНДІЛГА) без відриву від виробництва. Захист дисертаційної роботи на тему: «Удосконалення технологій вирощування сіянців сосни і дуба із закритою кореневою системою в умовах Лівобережного Лісостепу». Диплом кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.01 - «Лісові культури та фітомеліорація» ДК № 010863 від 01 березня 2013 року.13 ДД.JPG

Вчені звання

Здобуття вченого звання доцента: отримав вчене звання доцента кафедри лісових культур і меліорацій у ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. Атестат доцента 12ДЦ № 042501 від 28 квітня 2015 року.

Адреса електронної пошти


НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

 • Цилюрик А. В. Борошниста роса дуба звичайного: біологічний та інфекційний цикл розвитку її збудника та заходи боротьби з ним / А. В. Цилюрик, Н. В. Максимчук, О. І. Лялін // Науковий вісник НАУ. Вип. 70. – К. : НАУ, 2004. – С. 122-128.

Статті у збірниках наукових праць

 • Лялін О. І. Сучасний стан лісовідновлення в Україні / О.І. Лялін // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції«КОЛЕСНІКОВСЬКІ ЧИТАННЯ», присвяченої пам’яті професора О. І. Колеснікова 30-31 жовтня 2017 року. – Х. : ХНУМГ, 2017. – С. 61-64.
 • Лялін О. І. Ландшафтна характеристика території дендропарку «Володимирівський» ДП «Гутянське ЛГ» Харківського ОУЛМГ / О.І. Лялін, Л.І. Ткач, С.І. Мусієнко, В.В. Бабенко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практична конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОЗЕЛЕНЕННЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО, МИСТЕЦТВО ФОРМУВАННЯ ЛАНДШАФТУ» (До 10-річчя відкриття напряму підготовки «Лісове та садово-паркове господарство») 25–26 травня 2017 року. – Біла Церква : БНАУ, 2017. – С. 93-95.
 • Ткач В. П. Перспективи використання інтродуцентів для поліпшення видового різноманіття міських лісів / В.П. Ткач, С.І. Мусієнко, Л.І. Ткач, О.І. Лялін, В.В. Бабенко // Проблеми архітектури та містобудівництва в умовах глобалізації: матеріали міжнар. наук.-техн. конф., Харків, 15-16 листопада 2016 р. : тези доповідей / [ред. кол.: Древаль І.В.(відповід. ред..), Гришина В.С., Коптєва Г.Л., Соловйова О.С. та ін.], – Х.: ХНУМГ , 2016. – 236 с. в надзаг. : Нац. ун-т "Львів. політехніка", Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова, Харк. нац. ун-т буд. та архіт. та ін. с. 197-198.
 • Лялін О. І. Особливості лісовідновлення у ДП «Жовтневе ЛГ» / О.І. Лялін, Р.Л. Чагаровський // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів, 23-24 березня 2016 р. у 2 ч. Ч. 1 / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2016. – С. 101-102.
 • Лялін О. І. Вирощування сіянців дуба звичайного (Quercus robur L.) у відкритому і закритому ґрунті / О.І. Лялін, О.О. Левченко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Аграрна наука, освіта, виробництво: європейський досвід для України» 17-18 листопада 2015 р. Житомирський НАУ м. Житомир С. 174-177.
 • Лялін О. І. Аналіз технології створення і вирощування лісових культур сосни звичайної у ДП "Новгород-Сіверське лісомисливське господарство" / О.І. Лялін, А.В. Сморщок // Екологічні, економічні та соціальні проблеми розвитку аграрної сфери в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 4-5 листопада 2015 р. у 2 ч. Ч. 1 / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2015. – С. 178-182.
 • Лялін О. І. Досвід створення та аналіз стану лісових культур сосни звичайної у ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство» / О.І. Лялін, С.І. Гречишкін // Екологізація сталого розвитку інформаційного суспільства : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених, студ., аспірантів, 5–6 листоп. 2014 р. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2014. – С. 149-151.
 • Лялін О. І. Досвід створення лісових культур дуба звичайного (Quercus robur L.) у ДП «Жовтневе ЛГ» / О.І. Лялін, О.О. Левченко // Екологізація сталого розвитку інформаційного суспільства : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених, студ., аспірантів, 5–6 листоп. 2014 р. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2014. – С. 148-149.
 • Лялін О. І. Шляхи та особливості технологій вирощування лісосадивного матеріалу / О. І. Лялін // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів, 22-25 січня 2014 р. Ч. ІІ. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2014. - С. 107-110.
 • Лялін О. І. Аналіз собівартості вирощування сіянців дуба звичайного / О. І. Лялін // Тези доповідей підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. 22-25 січня 2013 р. Ч.1 / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2013. – С. 202-204.
 • Лялін О. І. Навчальна, наукова та виховна роль діяльності розсадника ХНАУ ім. В.В. Докучаєва / О.І. Лялін, А.Г. Булат // Гуманітарна освіта у системі підготовки фахівця-аграрія. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю соціогуманітарної освіти у ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. 21-22 травня 2012 – Харків: ХНАУ. – 2012. – 263 С. 135-137.
 • Булат А. Г. Біофізичні методи досліджень в екофізіології деревних рослин / А.Г. Булат, О.І. Лялін // Гуманітарна освіта у системі підготовки фахівця-аграрія. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю соціогуманітарної освіти у ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. 21-22 травня 2012 – Харків: ХНАУ. – 2012. – С. 132-135.
 • Лялін О. І. Сучасні технології вирощування та використання садивного матеріалу із закритою кореневою системою / О. І. Лялін // Тези доповідей підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва, (м. Харків, 10-13 січня 2012 р.) – Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. 2012 – Харків, 2012. – С. 231-232.
 • Лялін О. І. Економічна ефективність вирощування садивного матеріалу сосни звичайної із закритою кореневою системою / О. І. Лялін // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 195-річчю від дня заснування ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. (м. Харків, 4-6 жовтня 2011 р.). – Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. 2011. – С. 308-311.
 • Лялін О. І. Економічна складова вирощування сіянців дуба звичайного із закритою кореневою системою / О. І. Лялін // Тези доповідей підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва, (м. Харків, 11-14 січня 2011 р.). – Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. 2011. – С. 156-158.
 • Лялін О. І. Багаторотаційне вирощування сіянців дуба звичайного із закритою кореневою системою / О. І. Лялін // Тези доповідей міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених: «Екологізація сталого розвитку агросфери і ноосферна перспектива інформаційного суспільства», (м. Харків, 4-5 жовтня 2010 р.). – Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. 2010. – С. 198-200.
 • Лялин А. И. Выращивание сеянцев дуба обыкновенного с закрытой корневой системой / А. И. Лялин // Материалы ХІV международной научно-производственной конференции «Проблемы сельскохозяйственного производства на современном этапе и пути их решения», (г. Белгород, 17-20 мая 2010 г.). – Белгород, 2010. – Изд-во Белгородской ГСХА. – с. 35.
 • Лялін О. І. Лісокультурне використання садивного матеріалу сосни звичайної із закритою кореневою системою / О. І. Лялін // Тези доповідей міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених: «Екологізація сталого розвитку агросфери і ноосферна перспектива інформаційного суспільства» (м. Харків, 10-12 жовтня 2007 р.). – Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. 2009. – с. 179.
 • Ведмідь М. М. Удосконалення технології штучного лісовідновлення сосни звичайної в умовах степу з використанням суперабсорбентів/ М.М. Ведмідь , О.Б. Величко, О.І. Лялін // Тези наукової конференції присвяченої 85-річчю з дня народження Б.Ф. Остапенка. – Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2007. – С. 26-28.
 • Лялін О. І. Контейнер – важливий елемент виробництва садивного матеріалу із закритою кореневою системою / О. І. Лялін // Матеріали XI Погребняківських читань: «Лісова типологія в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку» (м. Харків, 10-12 жовтня 2007 р.). – Харків : УкрНДІЛГА, 2007. – С. 134-135.
 • Лялін О. І. Субстрат для створення лісових культур із закритою кореневою системою / О. І. Лялін // Матеріали V державної науково-практичної конференції «Аграрна наука – виробництву» (м. Біла Церква, 23-25 листопада 2006 р.). – Біла Церква : БНАУ, 2006. – Ч І. – С. 23-24.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2013

Статистика цитування

41

29

h-індекс

5

3

i10-індекс

1

0

Профіль у ORSID

Участь у науково-дослідних проектах

2016 р. - як керівник дослідної тематики відповідав за виконання госпдоговірної теми від Харківського НУМГ ім. О.М. Бекетова: «Оцінити сучасний стан дендрологічної частини лісового фонду Володимирівського лісництва ДП «Гутянське лісове господарство» та розробити рекомендації щодо її розвитку». Визначав методику досліджень, розробляв схеми дослідів, керував польовими дослідження, здійснював підготовку наукових матеріалів (тез доповідей та статей у збірниках наукових праць) та підсумкового звіту.

2005 – 2009 рр. - як науковий співробітник приймав участь у держбюджетній темі УкрНДІЛГА ім. Г.М. Висоцького «Вдосконалити сучасні методи лісовідновлення в основних типах рівнинних лісів України з метою підвищення їх лісівничо-екологічної та агротехнічної ефективності» (2005 – 2009 рр., № ДР 0105U005589). Розробляв схеми дослідів, проводив польові дослідження, приймав участь у підготовці презентацій, наукових матеріалів (тез доповідей та статей у збірниках наукових праць), проміжних та підсумкових звітів.

2003 – 2005 рр. - як молодший науковий співробітник приймав участь у госпдоговірних темах Харківського НАУ ім. В. В. Докучаєва №19/2001 «Вивчити ефективність застосування нових регуляторів росту рослин та полімерів при створенні лісових культур сосни звичайної в умовах Степу» і №20/2001 «Вивчити ефективність застосування нових регуляторів росту рослин та полімерів при створенні лісових культур сосни звичайної в умовах Полісся». Проводив польові дослідження, здійснював їх камеральну обробку, приймав участь у підготовці презентацій, наукових матеріалів (тез доповідей та статей у збірниках наукових праць), проміжних та підсумкових звітів.

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

2017 р.

 •   гарант освітньої програми щодо ліцензування ОС "Бакалавр" спеціальності 205 «Лісове господарство»;
 •   член проектної групи з ліцензування ОС "Магістр" спеціальності 206 «Садово-паркове господарство».

Підвищення кваліфікації

Заклад/організація
Дата
Документ, що засвідчує підвищення кваліфікації

Український науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького.

01.10.2017 - 31.10.2017 рр.

Наказ ХНУМГ ім. О.М. Бекетова № 802-02 від 29.09.2017 р.

Наказ УкрНДІЛГА ім. Г.М. Висоцького № 228-К від 04.10.2017 р.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

2018

 •  Методичні рекомендації для виконання практичних робіт із навчальної дисципліни «Лісова таксація» (для студентів 3 курсу нормативного строку та 2 курсу скороченого строку денної форми навчання напряму підготовки 6.090103 – Лісове і садово-паркове господарство, спеціальності 206 – Садово- паркове господарство) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: О. І. Лялін, В. В. Бондаренко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 57 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/48456/).

2017

 •  Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Лісова таксація» для студентів 3 курсу денної форми нормативного строку навчання та 2 курсу денної форми скороченого строку навчання напряму підготовки 6.090103 – Лісове і садово-паркове господарство, спеціальності 206 – Садово-паркове господарство. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : Миронюк В. В., Свинчук В. А., Лялін О. І. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, - 2017. – 99 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46202/, вільний).

2016

 •  Індивідуальні завдання до виконання курсового проекту «Організаційно-господарський план постійного лісового розсадника» з дисципліни «Лісові культури» для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарство» / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва; уклад. : Лялін О. І., Діденко М. М. – Харків : РВВ ХНАУ ім. В.В.Докучаєва, - 2016. – 24 с.

2014

 •  Лісомеліорація: методичний практикум до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.090101 «Агрономія» / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва; уклад. : Лялін О. І. – Харків : РВВ ХНАУ ім. В.В.Докучаєва, - 2014. – 52 с.
 •  Лісомеліорація: тестові завдання для діагностики рівня засвоєних знань для студ. денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.090101 «Агрономія» / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва; уклад. : Лялін О. І. – Харків : РВВ ХНАУ ім. В.В.Докучаєва, - 2014. – 24 с.
 •  Методичні вказівки до проходження ознайомчої практики студентами факультету лісового господарства ОКР "бакалавр" напряму 6.090103 "Лісове і садово-паркове господарство" / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва; уклад. : Карпець Ю. В., Салтиков А. М., Лялін О. І., Мікуліна І. М. – Харків : РВВ ХНАУ ім. В.В.Докучаєва, - 2014. – 14 с.
 •  Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зі спеціальності 6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарство» із дисципліни «Лісові культури» / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва; уклад. : Андрущенко О. П. , Гладун Г.Б., Лялін О. І. – Харків : РВВ ХНАУ ім. В.В.Докучаєва, - 2014. – 29 с.

2012

 •  Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів заочного відділення лісогосподарського факультету «Обґрунтування типів лісових культур у лісогосподарському підприємстві» з дисципліни «Лісові культури» / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва; уклад. : Андрущенко О. П. , Булат А. Г., Лялін О. І., Діденко М. М. – Харків : РВВ ХНАУ ім. В.В.Докучаєва, - 2012. – 21 с.

2010

 •  Методичні вказівки до виконання практичних завдань навчальної практики для студентів ОКР «Бакалавр», напряму підготовки 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство» з дисципліни «Лісові культури» / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва; уклад. : Андрущенко О. П. , Величко О. Б., Полив’яний А. М. , Булат А. Г., Лялін О. І., Діденко М. М. – Харків : РВВ ХНАУ ім. В.В.Докучаєва, - 2010. – 13 с.
 •  Методичні вказівки «Лісовий розсадник» до курсового проектування для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності: 7.130401 – «Лісове господарство» з дисципліни «Лісові культури» / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва; уклад. : Ведмідь М. М., Андрущенко О. П., Лялін О. І. – Харків : РВВ ХНАУ ім. В.В.Докучаєва, - 2010. – 72 с.

2006

 •  Методичні вказівки «Проектування лісокультурних заходів у ______ лісництві ДП „_______” на 20 __ рік» до виконання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зі спеціальності: 6.1304.01 – «Лісове господарство» з дисципліни «Лісові культури» / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва; уклад. : Ведмідь М. М., Андрущен¬ко О. П., Лялін О. І. – Харків : РВВ ХНАУ ім. В.В.Докучаєва, - 2006. – 55 с.

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Лісова таксація

Бакалавр

Садово-паркове господарство, Лісове і садово-паркове господарство

Денна/-

Лісові культури

Бакалавр

Лісове і садово-паркове господарство

Денна/-

Основи лісоексплуатації

Бакалавр

Лісове і садово-паркове господарство

Денна/-

Метеорологія

Бакалавр

Садово-паркове господарство, Лісове і садово-паркове господарство

Денна/-

Грунтознавство

Бакалавр

Садово-паркове господарство

Денна/-

Розроблені електронні навчальні курси