Лобашов Олексій Олегович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Лобашов Олексій Олегович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Завідувач кафедри транспортних систем і логістики, професор, доктор технічних наук, почесний працівник транспорту України

Освіта

Харківський автомобільно дорожній інститут. Інженер-механік

Професійний досвід

- 09.1983 - 11.1985 - начальник автомобільної техніко-експлуатаційної частини в/ч Міністерства оборони СРСР; - 03.1986 - 11.1989 - асистент кафедри організації перевезень і дорожнього руху Харківського автомобільно-дорожнього інституту; - 12.1989 - 12.1992 - аспірант кафедри організації перевезень і дорожнього руху Харківського автомобільно-дорожнього інституту; - 12.1992 - 04.1994 - асистент кафедри організації перевезень і дорожнього руху Харківського автомобільно-дорожнього інституту; - 04.1994 - 08.2003 - доцент кафедри транспортних систем Харківського автомобільно-дорожнього інституту; - 09.2003 - 12.2009 - доцент кафедри транспортних систем і логістики Харківської державної академії міського господарства; - 12.2009 - 10.2011 - докторант кафедри транспортних систем і логістики Харківської національної академії міського господарства; - 10.2011 - 11.2012 - доцент кафедри транспортних систем і логістики Харківської національної академії міського господарства; - 12.2012 - 07.2017 - професор кафедри транспортних систем і логістики Харківського національного університету міського господарства ім. А.Н. Бекетова. - з 07.2017 завідувач кафедри транспортних систем і логістики Харківського національного університету міського господарства ім. А.Н. Бекетова.

Місце роботи

Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Теоретичні основи формування транспортних потоків в найзначніших містах : автореф. дис. ... докт. техн. наук : 05.22.01 – транспортні системи / Лобашов Олексій Олегович ; Харківська національна академія міського господарства. – Харків, 2011. – 42 с.

Разработка методов составления рациональных графиков выпуска автомобилей-такси на линию : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.10 – эксплуатация автомобильного транспорта / Лобашов Алексей Олегович ; Харьковский автомобильно-дорожный институт. – Харьков, 1993. – 22 с.

Адреса електронної пошти

Ел. адреса

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Прасоленко О.В. 2006 р. ; Бурко Д.Л. 2015 р. ; Дульфан С.Б. 2016 р.

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Організація дорожнього руху. Організація руху видів транспорту. Транспортне планування міст. Моделювання транспортних потоків.

Розроблені електронні навчальні курси