Лобашов Олексій Олегович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Лобашов Олексій Олегович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Професор кафедри транспортних систем і логістики, доктор технічних наук, професор, почесний працівник транспорту України

Освіта

Харківський автомобільно дорожній інститут. Інженер-механік

Професійний досвід

Місце роботи

Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Теоретичні основи формування транспортних потоків в найзначніших містах : автореф. дис. ... докт. техн. наук : 05.22.01 – транспортні системи / Лобашов Олексій Олегович ; Харківська національна академія міського господарства. – Харків, 2011. – 42 с.

Разработка методов составления рациональных графиков выпуска автомобилей-такси на линию : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.10 – эксплуатация автомобильного транспорта / Лобашов Алексей Олегович ; Харьковский автомобильно-дорожный институт. – Харьков, 1993. – 22 с.

Адреса електронної пошти

Ел. адреса

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Прасоленко О.В. 2006 р. ; Бурко Д.Л. 2015 р. ; Дульфан С.Б. 2016 р.

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси