Литвиненко Анатолій Савелійович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук
Литвиненко Анатолій Савелійович


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Литвиненко Анатолій Савелійович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри "Світлотехніка і джерела світла", доцент, кандидат технічних наук

Освіта

Харківський інститут радіоелектроніки у 1969 році за спеціальністю «Радіофізика і електроніка», кваліфікація: інженер радіофізик.

Професійний досвід

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації становить 5 років 5 місяців, в тому числі у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова – 9 років 5 місяці.

Місце роботи

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, КАФЕДРА СВІТЛОТЕХНІКИ І ДЖЕРЕЛ СВІТЛА

Теми дисертацій

"Разработка методов и средств контроля криволинейных поверхностей с помощью синтезированных голограмм"

Адреса електронної пошти

Anatoliy.Litvinenko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

10

7

h-індекс

2

2

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Приймає активну участь у бюджетній науково-дослідній роботі кафедри щорічно. В період з 2010 – 2012 рр. брав участь у виконанні 3 науково – дослідних робіт, які проводились кафедрою СДС за Госпдоговорами з “ Інститутом напівпровідників”.

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

  • Методичнi вказiвки до практичних занять з дисципліни «Світлові прилади». (для студентiв 4, 5 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : А. С. Литвиненко, О.М. Ляшенко, Г.О. Петченко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014.Режим доступу:вільний

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Світлові прилади

Бакалавр

СДС

Денна/Заочна/НКЦ

Розробка і конструювання оптико-електроних приладів

Магістр, магістр науковий

СДС

Денна/Заочна

Технологія світлотехнічного виробництва

Бакалавр

СДС

НКЦ

Розроблені електронні навчальні курси