Кузнецова Ганна Анатоліївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук
Кузнецова Ганна Анатоліївна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Кузнецова Ганна Анатоліївна

Кузнецова Г.А.

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

старший викладач кафедри вищої математики

Освіта

Харківський державний університет ім. О.М.Горького (1996), механіко-математичний факультет

Професійний досвід

Місце роботи

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, кафедра вищої математики

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

Hanna.Kuznetsova@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

  •  Долгова О.Є. Систематизація та узагальнення знань і вмінь як засіб розвитку творчої особистості учня/О.Є.Долгова, Г.А.Кузнецова//Матеріали міжнародної науково-методичної конференції Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів і студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу (ІТМ*плюс-2012).-Суми:СумДПУ ім.А.С.Макаренка, 2012.-с.41-42 [1]

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar [2]

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

  •   Навчальний довідник в схемах і таблицях для самостійного вивчення теми «Аналітична геометрія» з курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології») / Г.А. Кузнецова, С.М. Ламтюгова, Ю.В. Ситникова // – Харків : ХНУМГ, 2013. – 78 с. [3]
  •   Основи математичного аналізу в схемах і таблицях. Частина 1 : навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології») / Г.А. Кузнецова, С.М. Ламтюгова, Ю.В. Ситникова // – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – 106 с. [4]
  •   Основи математичного аналізу в схемах і таблицях. Частина 2: навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.060101 – Будівництво, 6.050702 – Електромеханіка, 6.050701 – Електротехніка та електротехнології) / Г.А. Кузнецова, С.М. Ламтюгова, Ю.В. Ситникова // – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. – 142 с. [5]
  •   Функції декількох змінних. Операційне числення. Варіаційне числення. Навчальний довідник (для студентів 1,2 курсів денної та заочної форми навчання за напрямками підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології») / Г.А. Кузнецова, С.М. Ламтюгова, Ю.В. Ситникова // – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. – 90 с. [6]

Навчально-методичні матеріали

  •   Завдання для самостійних та контрольних робіт з вищої математики (для студен-тів 1 курсу денної форми навчання всіх спеціальностей). Частина 1. / А.О. Володченко, Г.А. Кузнецова, С.М. Ламтюгова // – Харків : ХНАМГ, 2009. – 75 с. [7]
  •   Збірник завдань для контрольних та самостійних робіт з вищої математики. Частина 1 (для студентів 1-го курсу денної форми навчання всіх спеціальностей) / Г.А. Кузнецова, С.М. Ламтюгова, Ю.В. Ситникова // – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2014. – 80 с. [8]
  •   Словник з математики (з перекладом російською, українською, англійською, французькою та арабською мовами для іноземних студентів підготовчого відділення) / Г.А. Кузнецова, С.М. Ламтюгова, Ю.В. Ситникова // – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – 56 с. [9]

Список дисциплін

вища математика, елементарна математика для студентів-іноземців підготовчого відділення

Розроблені електронні навчальні курси

http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=241