Костюк Василь Остапович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Костюк Василь Остапович

Посада

Доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку.

Вчене звання: доцент з 1983 р.

Науковий ступень: кандидат економічних наук з 1975 р.

Почесне звання: заслужений викладач Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова з 2014 р.

Освіта

Харківський інститут інженерів комунального будівництва, 1964-1969 рр., спеціальність «Економіка та організація міського господарства», диплом інженера-економіста з відзнакою, 1969 р.

Чернівецький житлово-комунальний технікум, 1958-1961 рр. спеціальність «Геодезія», диплом техніка-геодезиста з відзнакою, 1961 р.

Професійний досвід

Доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

Місце роботи

Кафедра економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку - http://economy.kname.edu.ua/

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова - https://kname.edu.ua/

Теми дисертацій

Построение и анализ статистических показателей роботы транспортного предприятия (на примере городского электротранспорта). Специальность 08.00.11 – Статистика.

Електронна пошта

vasyl.kostyuk@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Костюк В.О. Чинниковий аналіз капіталовіддачі основних засобів / Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: матеріали 5 міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24-26 травня 2017 року / [редкол.: О.В. Димченко, П.Т. Бубенко, О.М. Бурак, В.О. Єсіна]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – с.91–92.

Костюк В.О., Балакірєва А.С. , Головко А.С. Використання мультиплікативних моделей для факторного аналізу продуктивності виробничого устаткування / Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: матеріали 5 міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24-26 травня 2017 року / [редкол.: О.В. Димченко, П.Т. Бубенко, О.М. Бурак, В.О. Єсіна]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – с.93–94.

Костюк В.О., Черкова О.В., Муренченко Н.В. Моделювання і факторний аналіз прибутку підприємства / Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: матеріали 5 міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24-26 травня 2017 року / [редкол.: О.В. Димченко, П.Т. Бубенко, О.М. Бурак, В.О. Єсіна]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – с.94–95.

Костюк В.О., Юхно І.Є., Руденко А.О. Економіко-статистична модель для факторного аналізу продуктивності праці / Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: матеріали III міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 1-28 лютого 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – с.137–139.

Костюк В.О. Моделювання і факторний аналіз доходу підприємств міського електричного транспорту / Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: матеріали 4 міжнародної наук.-практ. конф., Харків, 26-28 травня 2015 року / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. –Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – с.128-129.

Моделювання і факторний аналіз ефекту та рівня ефективності економічного розвитку виробництва / Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: матеріали 4 міжнародної наук.  практ. конф., Харків , 26-28 травня 2015 року/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова.  Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015.  с. 143-145.

Костюк В. О. Дослідження впливу техніко-економічних чинників на зміну доходу підприємств міського електричного транспорту / Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ, 2015. – с.176-178.

Костюк В.О. Факторный аналіз прибыли строительного предприятия / Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи функціонування будівельного комплексу в контексті забезпечення регіонального розвитку». Х.: ХНУМГ, 2014. – с.60-62.


Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси