Користувач:Valentyna.prianytska

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Пряницька Валентина Борисiвна

Пряницька Валентина Борисiвна

Посада

старший викладач кафедри iноземних мов

Освіта

Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова, 1998, специальность «Лингвистика и межкультурная коммуникация», лингвист. преподаватель английского языка, переводчик по спец. Лингвистика и межкультурная коммуникация

Професійний досвід

13 років

Місце роботи

ХНУМГ ім.О.М.Бекетова

Теми дисертацій

Електронна пошта

pryanickaya.valentina@gmal.com

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

1. Статья "М. В. Ляховицкий – известный педагог, филолог, основатель кафедры иностранных языков ХНУГХ им. А. Н. Бекетова" // Материалы первой научно-исторической конференции «Спадщина Унiверситету:Iсторiя Освiта Наука Культура Особистiсть» ХНУМГ ім. О.М.Бекетова. 2016. 2.Статья «Non-verbal communicaton for teaching and learning English»//Международный научно-практический форум «Young researchers in the global world: vistas and challenges» ХНУМГ ім.О.М.Бекетова. – 2016. С. 264-267. 3. Статья « САМООБРАЗОВАНИЕ-КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР В РАВИТИИ КОНУРЕНТНОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА.»Международная научно-практическая конференция «Сучасні аспекти виховання студентської молоді», Апрель , 2016, Харьков, ХНУМГ ім.О.М.Бекетова. 4.Статья «КОМПЕТЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ.» Международная научно-практическая конференция «Сучасні аспекти виховання студентської молоді», Апрель , 2016, Харьков, ХНУМГ ім.О.М.Бекетова.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

1. Участие в семинаре Martha Kuchar«Safeguarding Academic Integrity: Advice for Educators» 4.11.2016 ХНУМГ ім. О.М.Бекетова 2. Участие в семинарах ежегодной международной конференции TESOL Ukraine.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

1.Методические указания для организации практической работы по дисциплине « Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для студентов 1 куpсу дневной форми обучения 6.140103 «Туризм».Харьков, ХНУГХ им.А.Н.Бекетова, 2012. 2.Методические указания для организации самостоятельной работы по дисциплине « Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для студентов 1-2 куpсов заочной формы обучения 6.050701 «Електротехніка та електротехнологіі».Харьков, ХНУГХ им.А.Н.Бекетова, 2012 3.Методические указания для организации практической работы по дисциплине «Іноземна мова» (для студентов 1 куpсу заочной формы обучения 6.060103 «Гiдротехника (водні ресурси) ».Харьков, ХНУГХ им.А.Н.Бекетова, 2013 4.Методические указания для организации самостоятельной работи по дисциплине «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для студентов 1 курса дневной формы обучения 6.030601 «Менеджмент»)Харьков, ХНУГХ им.А.Н.Бекетова, 2014 5. ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра галузі знань « Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170201 «Цивільний захист» 6. Методические указания для организации практической работы по дисциплине «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для студентов 1-2 курса дневной формы обучения 185 «Нафтогазова інженерія та технології »

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси