Кондращенко Олена Володимирівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Кондращенко (Бабушкіна) Олена Володимирівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів

Освіта

Харківській політехнічний інститут (сьогодні – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»), 1978

Професійний досвід

2013 р. – призначена завідувачем кафедри технології будівельного виробництва та будівельних матеріалів ХНУМГ ім. О. М. Бекетова;

2005 р. – обрана за конкурсом на посаду професора кафедри технології будівельного виробництва та будівельних матеріалів;

1991 р. – переведена на посаду доцента;

1986 р. – асистент кафедри технології будівельного виробництва та будівельних матеріалів;

із 1982 р. – працює у Харківському інституті інженерів комунального будівництва (сьогодні Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова) на кафедрі технології будівельного виробництва та будівельних матеріалів на посаді молодшого наукового співробітника.

Місце роботи

Професор, завідувач кафедри технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів

Теми дисертацій

 •  Тампонажні цементи для сильноагресивних магнезіальних середовищ : дис... канд. техн. наук : 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби / Кондращенко Олена Володимирівна ; Харківський політехнічний інститут - Харків, 1983. – 175 с.
 •  Гіпсові будівельні матеріали підвищеної міцності і водостійкості (фізико- хімічні та енергетичні основи): дис... д-ра техн. наук : 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби / Кондращенко Олена Володимирівна ; Українська держ. академія залізничного транспорту. - Харків, 2004. – 296 с.

Адреса електронної пошти

Ел. адреса

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 •  Справочник строителя. Современные строительные материалы / Е. В. Кондращенко, Г. С. Фокин. – Харьков : Алеф Инфотрейд, 2008. – 425 с.

Статті у фахових виданнях

 •  Качественные характеристики армоцемента, полученного по ротационной технологии / Е. В. Кондращенко, А. А. Качура, В. И. Кондращенко, Ю. А. Науменко // Вестник Национального технического университета «ХПИ». – Харьков : НТУ «ХПИ», 2013. – Вып. 47. – С. 62–68.
 •  О проблеме городов по использованию строительных отходов от сноса зданий и сооружений / Е. В. Кондращенко, А. А. Качура // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2013. – Вип. 107. – С. 150–155. – (Серія «Технічні науки та архітектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/30347/ ).
 •  Исследование модификационного состава гипсового вяжущего, полученного двухстадийной технологией / Е. В. Кондращенко, А. А. Баранова, К. А. Баранов // Вестник Национального технического университета «ХПИ». – Харьков : НТУ «ХПИ», 2012. – Вып. 32. – С. 23–29.
 •  Исследование свойств композитов на магнезиальном вяжущем / Р. Р. Бадамшин, А. А. Яушев, Е. В. Кондращенко и др. // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – Вип. 103. – С. 29–42. – (Серія «Технічні науки та архітектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/25443/
 •  Определение пластической прочности растворных и бетонных смесей / Е. В. Кондращенко, В. И. Кондращенко, В. Д. Кудрявцева и др. // Вестник Национального технического университета «ХПИ». – Харьков : НТУ «ХПИ», 2012. – Вып. 32. – С. 54–60.
 •  Рациональные режимы получения низкообжигового вермикулита / Е. В. Кондращенко, А. О. Атинян // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса : Зовнішрекламсервіс, 2012. – № 47, ч. 1. – С. 168–172.
 •  Ротационная технология бетонирования монолитных конструкций из дисперсно-армированных бетонных смесей / А. А. Качура, Е. В. Кондращенко // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – Вип. 103. – С. 73–78. – (Серія «Технічні науки та архітектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/25450/ ).
 •  Производительность и энергозатраты роторного метательного устройства при бетонировании / А. А. Качура, Е. В. Кондращенко // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – Вип. 99. – С. 450–455. – (Серія «Технічні науки та архітектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/21920/ ).
 •  Имитационная модель макроструктуры бетона / Е. В. Кондращенко, В. И. Кондращенко, В. Д. Кудрявцева и др. // Вестник Национального технического университета «ХПИ». – Харьков : НТУ «ХПИ», 2010. – Вып. 52. – С. 21–35.
 •  Особенности поведения ротационного и вибрационного бетона под нагрузкой / Е. В. Кондращенко, О. Г. Кесарийский, В. И. Кондращенко, Д. А. Гребенников // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. – Макіївка (Донецьк. обл.) : ДНАБА, 2010. – Вип. 3 (83) : Технологія, організація, механізація та геодезичне забезпечення будівництва. – С. 90–96.
 •  Получение дисперсно-армированных бетонов по ротационной технологии / А. А. Качура, Е. В. Кондращенко, Д. А. Гребенников // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор.хоз-ва. – Киев : Техніка, 2010. – Вып. 95. – С. 26–34. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/18040/ ).
 •  Последнее открытие Бабушкина В. И. / Е. В. Кондращенко // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2010. – Вип. 59. – С. 61–64.
 •  Применение методов компьютерного материаловедения для моделирования процессов гидратации цементных систем / Е. В. Кондращенко, В. И. Кондращенко, А. Г. Кесарийский и др. // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса : Місто майстрів, 2010. – № 39, ч. 1. – С. 382–398.
 •  Применение составов проникающей гидроизоляции в строительстве и реставрационных работах / Е. В. Кондращенко, Т. А. Костюк, О. Ю. Прощин и др. // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2009. – Вип. 52. – С. 239–245.
 •  Применение составов проникающей гидроизоляции для реставрационных работ / Е. В. Кондращенко, О. Ю. Прощин, Т. А. Костюк, Ю. А. Спирин // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса : Місто майстрів, 2009. – № 34. – *
 •  Ротационная установка для изготовления автомобильных дорог из конструкционного лёгкого бетона / Е. В. Кондращенко, А. А. Качура, С. В. Гузенко и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2009. – Вып. 88. – С. 15–23. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/12545/ ).
 •  Ударно-импульсный способ формования армоцементных изделий / А. А. Качура, Е. В. Кондращенко, Н. Г. Костюк, Д. А. Гребенников // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2009. – Вып. 86. – С. 108–111. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/10983/ ).
 •  Исследование перераспределения температуры внутри частиц обожжённого гипса в камере томления / Е. В. Кондращенко, А. А. Баранова // Вестник Национального технического университета «ХПИ». – Харьков : НТУ «ХПИ», 2008. – Вып. 13. – С. 24–30.
 •  Обоснование подбора и способа введения добавок в бетоны / Е. В. Кондращенко, Т. А. Костюк // Вестник Национального технического университета «ХПИ». – Харьков : НТУ «ХПИ», 2008. – Вып. 33. – С. 143–149.
 •  Теоретический подход к вопросу выбора химических добавок для повышения водонепроницаемости бетона / Е. В. Кондращенко, Т. А. Костюк // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса : Місто майстрів, 2008. – № 31. – С. 171–176.
 •  Анализ свойств гидроизоляции проникающего действия с использованием портландцемента с добавками шлака / Е. В. Кондращенко, В. И. Бабушкин, Т. А. Костюк // Вестник Национального технического университета «ХПИ». – Харьков : НТУ «ХПИ», 2007. – Вып. 9. – С. 3–7.
 •  Вермикулитовая теплоизоляция и огнезащита при реконструкции зданий и сооружений / Е. В. Кондращенко, А. О. Атинян // Вестник Национального технического университета «ХПИ». – Харьков : НТУ «ХПИ», 2007. – Вып. 11. – *
 •  Влияние фиброармирования на свойства смесей проникающего действия / Е. В. Кондращенко, Т. А. Костюк // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2007. – Вып. 76. – С. 59–63. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/727/ ).
 •  О формировании структуры проникающей гидроизоляции / Е. В. Кондращенко, Т. А. Костюк // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2007. – Вип. 43. – С. 138–141.
 •  Теоретические основы тепловой обработки гипсового вяжущего / Е. В. Кондращенко, А. А. Баранова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2007. – Вып. 76. – С. 132–138. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/740/ ).
 •  Термодинамический подход при изучении магнезиальной коррозии бетона / Е. В. Кондращенко, В. И. Бабушкин, В. А. Черниговский // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2007. – Вип. 42. – С. 16–23.
 •  Изучение акустических свойств гипсовых изделий методом вычислительного эксперимента / Е. В. Кондращенко, В. И. Бабушкин, К. В. Черкасов, Т. А. Костюк // Вестник Национального технического университета «ХПИ». – Харьков : НТУ «ХПИ», 2006. – Вып. 11. – С. 111–113.
 •  Перспективы применения вермикулита в Украине / Е. В. Кондращенко, А. О. Атинян // Вестник Национального технического университета «ХПИ». – Харьков : НТУ «ХПИ», 2006. – Вып. 43. – С. 92–96.
 •  Перспективы энергосбережения при производстве гипсовых вяжущих / Е. В. Кондращенко, А. А. Баранова // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2006. – Вип. 36. – С. 60–65.
 •  Применение гипсобетонных перегородок во влажных условиях / Е. В. Кондращенко, В. И. Бабушкин, К. В. Черкасов, Т. А. Костюк // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2006. – Вип. 36. – С. 82–86.
 •  Биостойкие сухие смеси проникающего действия / Е. В. Кондращенко, В. И. Бабушкин, Т. А. Костюк, В. А. Бобко // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2005. – Вип. 34. – С. 145–148.
 •  Гипсовые сухие строительные смеси / Е. В. Кондращенко, В. И. Бабушкин, А. В. Вишев и др. // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2005. – Вип. 31. – С. 103–107.
 •  Лёгкие гипсобетоны для изделий низкой теплопроводности / Е. В. Кондращенко, В. И. Бабушкин, К. В. Черкасов, Т. А. Костюк // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2005. – Вип. 32. – С. 88–93.
 •  Оценка влияния особенностей структуры материалов методом вычислительного эксперимента / Е. В. Кондращенко, А. О. Атинян // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2005. – Вып. 63. – С. 186–190. – (Серия «Архитектура и технические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/2158/ ).
 •  Теоретическое обоснование выбора минеральных добавок в гипсовые композиции / Е. В. Кондращенко, В. И. Бабушкин, К. В. Черкасов, Т. А. Костюк // Вестник Национального технического университета «ХПИ». – Харьков : НТУ «ХПИ», 2005. – Вып. 14. – С. 78–82.
 •  Управление процессами структурообразования прессованных бетонов / В. И. Бабушкин, Е. В. Кондращенко, Т. А. Костюк, И. Ф. Рудяченко // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2005. – Вип. 30, т. 1. – С. 156–159.
 •  Физико-химические исследования продуктов гидратации безгипсового цемента в крупнопористом бетоне тротуарных покрытий / Е. В. Кондращенко, В. И. Бабушкин, И. Ф. Рудяченко и др. // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2005. – Вип. 33. – С. 281–285.
 •  Модифицирование сухой строительной смеси / Е. В. Кондращенко, В. И. Бабушкин, И. Ф. Рудяченко, Т. А. Костюк // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2004. – Вип. 29. – С. 93–96.
 •  Оценка коррозионной стойкости арматуры под защитным слоем «ВИАТРОН» / Е. В. Кондращенко, В. И. Бабушкин, Т. А. Костюк и др. // Вестник Национального технического университета «ХПИ». – Харьков : НТУ «ХПИ», 2004. – Вып. 41. – С. 20–22.
 •  Теоретические основы получения цементно-песчаных бетонов по энергосберегающей технологии методом полусухого прессования / Е. В. Кондращенко, В. И. Бабушкин, Т. А. Костюк и др. // Вестник Национального технического университета «ХПИ». – Харьков : НТУ «ХПИ», 2004. – Вып. 32. – С. 23–28.
 •  Методологический подход к вопросу определения глубины проникновения составов проникающего действия / В. И. Бабушкин,Е. В. Кондращенко, Т. А. Костюк и др. // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2003. – Вип. 22. – С. 43–46.
 •  Роль активных центров и поверхностных зарядов в формировании структуры цементного и гипсового камня / В. И. Бабушкин, Е. В. Кондращенко,Т. А. Костюк // Вестник Национального технического университета «ХПИ». – Харьков : НТУ «ХПИ», 2002. – Вып. 2, т. 2. – С. 52–60.
 •  Теоретические и прикладные исследования по обоснованию выбора составов бетона обычной и ячеистой структуры повышенной прочности / Е. В. Кондращенко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2002. – Вып. 38. – С. 43–49. – (Серия «Архитектура и технические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/3951/ ).
 •  Термодинамика реакций дегидратации двугидрата сульфата кальция / Е. В. Кондращенко // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2002. – Вип. 17. – С. 93–96.
 •  Энергетика фазовых превращений сульфатов кальция в системе CaSO4-H2O / Е. В. Кондращенко // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2002. – Вип. 18. – С. 378–384.
 •  К вопросу о механизме объёмных изменений структуры обычных и расширяющихся цементов и бетонов при их твердении и коррозии / В. И. Бабушкин, Е. В. Кондращенко // Вестник Национального технического университета «ХПИ». – Харьков : НТУ «ХПИ», 2001. – Вып. 19. – С. 26–42.
 •  Низкотемпературный обжиг гипса во взвешенном состоянии / Н. С. Болотских, В. И. Бабушкин, В. И. Винниченко, Е.* В.* Кондращенко // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2001 . – Вип. 13. – С. 209–213.
 •  Новые аспекты термодинамики вяжущих систем / В. И. Бабушкин, Е. В. Кондращенко // Вестник Национального технического университета «ХПИ». – Харьков : НТУ «ХПИ», 2001. – Вып. 18. – С. 3–9.
 •  Возможность использования комплексной минерально-химической добавки в литых и виброуплотняемых составах / В. И. Бабушкин, Е.  В. Кондращенко, Т. А. Костюк // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2000. – Вип. 10. – С. 180–182.
 •  Ніздрюваті бетони природного твердіння на основі змішаного в’яжучого та немеленого піску / В. І. Бабушкін, О. В. Кондращенко,С. З. Жалкіна // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. – Харків : УкрДАЗТ, 2000. – Вип. 37. – С. 63–68.
 •  Осмотический эффект объёмных изменений в структурирующихся системах / В. И. Бабушкин, Е. В. Кондращенко, Б. В. Гусев // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2000. – Вип. 12. – С. 115–126.
 •  Повышение прочности мелкозернистого бетона на основе учёта электроповерхностных свойств его составляющих / В. И. Бабушкин, Е. В. Кондращенко, Т. А. Костюк // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2000. – Вип. 9. – С. 145–150.
 •  Преимущества получения пенобетона методом сухой минерализации мокрых пен по резательной технологии / В. И. Бабушкин, Е. В. Кондращенко, Т. А. Костюк // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2000. – Вип. 16. – С. 114–117.
 •  Фізико-хімічні дослідження цементних композицій для безавтоклавних виробів / В. І. Бабушкін, О. В. Кондращенко, А. А. Плугін, Т. О. Костюк // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. – Харків : УкрДАЗТ, 2000. – Вип. 37. – С. 49–54.
 •  Ніздрюваті бетони безавтоклавного твердіння на основі змішаного в’яжучого / В. І. Бабушкін, О. В. Кондращенко, С. З. Жалкіна // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 1999. – Вип. 7. – С. 47–51.
 •  Теоретические предпосылки к обоснованию выбора кальцийсодержащих добавок для ускорения процессов твердения бетонов / В. И. Бабушкин, Е. В. Кондращенко, В. А. Черниговский, О. Хаддад // Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури. – Макіївка (Донецк. обл.) : ДДАБА, 1999. – Вип. 99-2(16) : Композиційні матеріали для будівниц-тва. – С. 10–11.
 •  Энергетический анализ совместных реакций гидратации оксида кальция и низкотемпературного нагрева двуводного гипса / Р. П. Непийвода, Е. В. Кондращенко // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 1999. – Вип. 7. – С. 283–287.
 •  Теоретические и прикладные аспекты обоснования способов повышения прочности цементно-песчаных изделий на ранних стадиях твердения / В. И. Бабушкин, Е. В. Кондращенко, Т. А. Костюк, Г. Ш. Салия // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 1998. – Вип. 2. – С. 10–16.
 •  Процессы магнезиальной коррозии цементного камня и бетона и обоснование методов защиты / В. И. Бабушкин, Е. В. Кондращенко, До Чонг Х. // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 1997. – Вип. 1. – С. 41–43.
 •  Теоретические предпосылки к обоснованию управления процессами гидратации и структурообразования цементного камня и бетона / В. И. Бабушкин, Е. В. Кондращенко, Т. А. Костюк // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 1997. – Вип. 1. – С. 18–23.

Статті у збірниках наукових праць

 •  До методики досліджень ротаційного бетону під навантаженням методами лазерної інтерферометрії / О. В. Кондращенко, О. Г. Кесарійський, В. І. Кондращенко та ін. // Велес : зб. наук. праць. – Київ : Центр наукових публікацій, 2015. – С. 39–41.
 •  Методологический подход к оценке влияния фибры на свойство материала / Е. В. Кондращенко, А. В. Ерохина, А. Г. Кесарийский и др. // Будівництво, реконструкція і відновлення будівель міського господарства : матеріали І міжнар. наук.-техн. інтернет-конф. 25 листопада – 25 грудня 2014 р. / Моск. держ. буд. ун-т, Техн. ун-т Варни (Болгарія), Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – С. 105–108. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/37492/ ).
 •  Оценка водонепроницаемости строительных материалов методами лазерной голографической интерферометрии / Е. В. Кондращенко,А. Г. Кесарийский, В. И. Кондращенко и др. // Бетон и железобетон – взгляд в будущее : материалы III всерос. (II междунар.) науч.-техн. конф., Москва, 2014 г. – М. : МГСУ, 2014. – Т. 4. – С. 367–378.
 •  Предпосылки строительства автомобильных дорог из цементного бетона по ротационной технологии / Е. В. Кондращенко, К. О. Киктёва, В. И. Кондращенко, В. Д. Кудрявцева // Будівництво, реконструкція і відновлення будівель міського господарства : матеріали І міжнар. наук.-техн. інтернет-конф. 25 листопада – 25 грудня 2014 р. / Моск. держ. буд. ун-т, Техн. ун-т Варни (Болгарія), Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – С. 108–112. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/37502/ ).
 •  Физико-химические обоснования получения низкообжигового вермикулита / Е. В. Кондращенко, А. О. Атинян // Будівництво, реконструкція і відновлення будівель міського господарства : матеріали І міжнар. наук.-техн. інтернет-конф. 25 листопада – 25 грудня 2014 р. / Моск. держ. буд. ун-т, Техн. ун-т Варни (Болгарія), Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – С. 112–115. – Существует электронная версия. (Режим доступа:http://eprints.kname.edu.ua/37462/ ).
 •  Влияние катионзамещенных форм вермикулита на процесс вермикулитизации и снижение температуры его вспучивания / Е. В. Кондращенко, А. О. Атинян // Актуальные вопросы архитектуры и строительства : материалы XXII междунар. науч.-техн. конф., Саранск, 2013 г. / Мордов. гос. ун-т им. Н. П. Огарёва. – Саранск : МГУ им. Н. П. Огарёва, 2013. – С. 194–199.
 •  Получение бетона заданных свойств по ударно-импульсной технологии / Е. В. Кондращенко, Ю. П. Наумова, А. А. Качура // Устойчивое развитие городов : материалы VІ всеукр. науч.-техн. конф., Харьков, 2013 г. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2013. – С. 155–158.
 •  Рециклинг строительных отходов / Е. В. Кондращенко, С. Э. Гапонов, А. А. Качура // Устойчивое развитие городов : материалы VІ всеукр. науч.-техн. конф., Харьков, 2013 г. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2013. – С. 166–169.
 •  Исследование свойств композитов на магнезиальном вяжущем / Р. Р. Бадамшин, А. А. Яушев, Е. В. Кондращенко и др. // Вестник Волжского регионального отделения Российской академии архитектуры и строительных наук. – Н. Новгород : ННГАСУ, 2012. – Вып. 15. – С. 135–144.
 •  Применение ротационной технологии при изготовлении монолитных дисперсно-армированных бетонных конструкций / Е. В. Кондращенко, А. А. Качура, В. И. Кондращенко // Научният потенциал на света – 2012 : материалы VIII междунар. науч.-практ. конф., София (Болгария), 2012 г. – София : БялГРАД-БГ ООД, 2012. – Т. 18. – С. 19–26.
 •  Технология возведения стен из пенобетона в несъёмной опалубке / Е. В. Кондращенко, В. А. Рыков // Устойчивое развитие городов : материалы V всеукр. науч.-техн. конф., Харьков, 2012 г. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – С. 86–87.
 •  Устройство современного пола с электроподогревом / Е. В. Кондращенко, Т. И. Чегринец // Устойчивое развитие городов : материалы V всеукр. науч.-техн. конф., Харьков, 2012 г. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – С. 88–90.
 •  Энергосберегающие «тёплые полы» для зданий повышенной комфортности / А. А. Качура, Е. В. Кондращенко, Т. Г. Чегринец // XXXVI научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 67–69.
 •  Компьютерное моделирование сложноструктурированных многоуровневых сред / Е. В. Кондращенко, В. И. Кондращенко, А. В. Кендюк, А. В Ушеров - Маршак // Деформация и разрушение материалов и наноматериалов : материалы 4 междунар. конф., Москва, 25–28 октября 2011 г. / Рос. акад. наук, МОН РФ, Ин-т металлургии и материаловед. им. А. А. Байкова РАН. – М : [б. и.], 2011. – С. 903–905.
 •  Выбор способа усиления фундаментов / А. А. Качура, Е. В. Кондращенко, Н. Г. Костюк, М. В. Шаповал // XXXV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 86–87.
 •  Определение производительности метательного устройства ударно-импульсного уплотнения бетонных смесей / А. А. Качура, Е. В. Кондращенко, Н. Г. Костюк, А. И. Радченко // XXXV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 83–84.
 •  Рух частинок у випалювальному реакторі та в камері томління при реалізації двостадійної технології теплової обробки гіпсу / О. В. Кондращенко,

А. М. Баранов, А. А. Баранова // Галузеве машинобудування. Будівництво : зб. наук. праць. – Полтава : [б. в.], 2010. – Вип. 1 (26). – С. 50–58.

 •  Особенности движения обожжённого материала в камере томления при реализации двухстадийной технологии тепловой обработки гипса / Е. В. Кондращенко, А. А. Баранова, А. Н. Баранов // Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. – Полтава : ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2009. – Вип. 23. – С. 3–8. – (Серія «Галузеве машинобудування, будівництво»).
 •  Безгипсовый цемент для строительства цементнобетонных автомобильных дорог / Е. В. Кондращенко, Т. А. Костюк, В. И. Кондращенко и др. // Актуальные вопросы архитектуры и строительства : материалы междунар. науч.-техн. конф., Саранск, 2008 г. / Мордов. гос. ун-т им. Н. П. Огарёва. – Саранск : МГУ им. Н. П. Огарёва, 2013. – Ч. 1. – С. 454–458.
 •  Восстановление бетона и железобетона проникающей гидроизоляцией / Е. В. Кондращенко, Т. А. Костюк, О. Ю. Прощин // Дороги і мости : зб. наук. праць / Держ. дорож. наук.-дослід. ін-т ім. М. П. Шульгіна. – Київ : Держдор, 2008. – Вип. 10. – С. 137–138.
 •  Исследования процессов магнезиальной коррозии / Е. В. Кондращенко, В. И. Бабушкин, В. А. Черниговский // Бетон и железобетон в Украине. – 2007. – № 4. – С. 5–8.
 •  Принцип формирования плотной структуры цементного камня / Е. В. Кондращенко, Т. А. Костюк // Бетон и железобетон в Украине. – 2007. – № 3. – С. 29–30.
 •  Сухие строительные смеси быстрого твердения для ремонтно-аварийных работ / Е. В. Кондращенко, Т. А. Костюк, Д. А. Бондаренко // Современные проблемы строительства : ежегод. науч.-техн. сб. / Укр. гос. строит. корп-ция «Укрстрой», Гос. проект. и науч.-исслед. ин-т, Донецк. ПромстройНИИпроект. – Донецк : [б. и.], 2007. – *
 •  Безусадочные сухие строительные смеси широкого спектра действия / Е. В. Кондращенко, В. И. Бабушкин, Т. А. Костюк, О. Ю. Прощин // Строительное материаловедение – теория и практика : материалы всерос. науч.-практ. конф., Москва, 2006 г. – М. : СИП РИА, 2006. – С. 106–108.
 •  Звукоизоляционные материалы на основе модифицированного гипса / Е. В. Кондращенко, В. И. Бабушкин, К. В. Черкасов, Т. А. Костюк // Наукові дослідження – теорія та експеримент : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 2006 р. – Полтава : ІнтерГрафіка, 2006. – Т. 6. – С. 9–13.
 •  Перспективы применения вермикулита в Украине / Е. В. Кондращенко, А. О. Атинян // Вестник Национального технического университета «ХПИ». – Харьков : НТУ «ХПИ», 2006. – Вып. 43. – С. 92–96.
 •  Теоретические основы термической обработки гипса / Е. В. Кондращенко, А. А. Баранова, А. Н. Баранов // Строительное материаловедение – теория и практика : материалы всерос. науч.-практ. конф., Москва, 2006 г. – М. : СИП РИА, 2006. – С. 82–85.
 •  Экологические аспекты и перспективы снижения энергозатрат при производстве гипсовых вяжущих / Е. В. Кондращенко, А. А. Баранова // Актуальні проблеми сучасних наук: теорія та практика – 2006 : матеріали Ш міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 2006 р. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. – Т. 11. – С. 71–73.
 •  Биокоррозионная защита смесями «ВИАТРОН» / Е. В. Кондращенко, В. И. Бабушкин, Т. А. Костюк и др. // Обозрение капитального строительства. – 2005. – № 6. – С. 2.
 •  Влияние электроповерхностных явлений на процессы твердения цементного камня и бетона / Е. В. Кондращенко, В. И. Бабушкин, Т. А. Костюк и др. // Бетон и железобетон – пути развития : материалы ІІ междунар. конф., Москва, 5–9 сентября 2005 г. / НИИЖБ, Рос. науч.-техн. общ-во строит., Рос. инж. акад. и др. – М : [б. и.], 2005. – Т. 3. – С. 19–22.
 •  Термодинамическое обоснование повышения эксплуатационных характеристик строительного гипса / Е. В. Кондращенко // Образование, наука, промышленность: взгляд в будущее : науч.-практ. конф. студ. клуба «Альтернатива», Белгород, 2005 г. – Белгород : Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2005. – С. 108–113.
 •  Новые гидроизоляционные материалы проникающего действия типа «ВИАТРОН» / Е. В. Кондращенко, В. И. Бабушкин, В. А. Бобко и др. // СтройПрайс. – 2004. – № 40 (210). – С. 8–9.
 •  Физико-химические особенности формирования структуры гипсового камня / Е. В. Кондращенко // Строительные материалы и изделия. – 2004. – № 1. – С. 2–5.
 •  Математическое моделирование процессов обжига двугидрата гипса в турбулентном потоке газообразного теплоносителя / В. И. Бабушкин, Е. В. Кондращенко, А. Н. Баранов // Моделирование и оптимизация материаловедения : материалы к 42 междунар. семин. по моделир. и оптимиз. композитов, Одесса, 24–25 апреля 2003 г. – Одесса : Астропринт, 2003. – С. 10–11.
 •  О закономерности объёмных изменений в структурирующихся коллоидных системах / В. И. Бабушкин, Е. В. Кондращенко, Б. В. Гусев // Техника и технология силикатов. – 2003. – № 3–4. – С. 40–45.
 •  Пенобетонные смеси ускоренного твердения на безгипсовом цементе / В. И. Бабушкин, Е. В.Кондращенко // Сборник научных трудов Белгородской государственной технологической академии строительных материалов. – Белгород : БелГТАСМ, 2003. – С. 69–73.
 •  Пенобетоны на безгипсовом цементе по резательной технологии / В. И. Бабушкин, Е. В. Кондращенко, В. И. Ситнов и др. // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2003. – № 3–5. – С. 26–29.
 •  Термодинамическое обоснование способа повышения прочности и водостойкости гипсового камня / Е. В. Кондращенко // Строительные материалы и изделия. – 2003. – № 8 (22). – С. 14–16.
 •  Физико-химические особенности процессов получения пенобетонов с заданной структурной прочностью на безгипсовом цементе / В. И. Бабушкин, Е. В. Кондращенко, Б. В. Гусев, В. И. Ситнов // Наука и технология силикатных материалов – настоящее и будущее : тр. междунар. науч.-практ. конф. / Рос. химико-технол. ун-т им. Д. И. Менделеева. – М. : РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2003. – Т. V. – С. 20–26.
 •  Энергетические основы процессов дегидратации гипсовых вяжущих / В. И. Бабушкин, Е. В. Кондращенко, Б. В. Гусев // Наука и технология силикатных материалов – настоящее и будущее : труды междунар. научно-практ. конф. / Рос. химико-технол. ун-т им. Д. И. Менделеева. – М. : РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2003. – Т. IV. – С. 321–328.
 •  Закономерность объёмных изменений в структурирующихся коллоидных системах / В. И. Бабушкин, Е. В. Кондращенко, Б. В. Гусев // Сборник кратких описаний научных открытий. – М. : [б. и.], 2002. – Вып. 1. – С. 27.
 •  К вопросу о методологии измерения электроповерхностных свойств частиц в вяжущих системах / В. И. Бабушкин, Е. В. Кондращенко, Т. А. Костюк, С. П. Новикова // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка : наук.-техн. зб. / Укр. наук.-дослід. і проект.-констр. ін-т буд. матеріалів та виробів «НДІБМБ», Держ. наук.-дослід. ін-т санітар. техн. і облад. будівель та споруд. – Київ : НДІБМБ та ДНДІСТ, 2002. – Вип. 17. – С. 38–43.
 •  Математическая модель обжига гипса в турбулентном потоке газообразного теплоносителя / А. Н. Баранов, В. И. Бабушкин, Е. В. Кондращенко // Збірник наукових праць Українського науково-дослідного інституту вогнетривів ім. А. С. Бережного. – Харків : [б. в.], 2002. – № 102. – С. 110–115.
 •  Разработка составов и технологии изготовления ячеистых гипсобетонов / Е. В. Кондращенко // XXXI научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХГАГХ, 2002. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 96–97.
 •  Ионные и фазовые равновесия в алюминатных и ферритных водных системах / В. И. Бабушкин, Е. В. Кондращенко // Збірник наукових праць Українського науково-дослідного інституту вогнетривів ім. А. С. Бережного. – Харків : [б. в.], 2001. – № 101. – С. 66–76.
 •  Новые представления о механизме объёмных изменений структуры при твердении и коррозии обычных и расширяющихся цементов и бетонов / В. И. Бабушкин, Е. В. Кондращенко, Б. В. Гусев // Сборник докладов 1 Всероссийской конференции по проблемам бетона и железобетона. – М. : [б. и.], 2001. – С. 1408–1418.
 •  Влияние электроповерхностных свойств минеральных материалов на водоустойчивость битумных плёнок / В. К. Жданюк, Е. В. Кондращенко // Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури. – Макіївка (Донецк. обл.) : ДДАБА, 2000. – Вип. 2 : Композиційні матеріали для будівництва. – С. 117–120.
 •  Новые аспекты термодинамики вяжущих систем / В. И. Бабушкин, Е. В. Кондращенко // II международное совещание по химии и технологии цемента : сб. докл. – М. : [б. и.], 2000. – С. 122–133.
 •  О влиянии коллоидно-химических и осмотических явлений на процессы гидратации, твердения и коррозии вяжущих веществ и бетонов / В. И. Бабушкин, Е. В. Кондращенко // Вестник Харьковского политехнического университета. – Харьков : ХПУ, 2000. – Вып. 105. – С. 104–113.
 •  Роль электрогетерогенных взаимодействий в ускорении процессов структурообразования и твердения цементного камня и бетонов / В. И. Бабушкин, Е. В. Кондращенко, Т. А. Костюк // II международное совещание по химии и технологии цемента : сб. докл. – М. : [б. и.], 2000. – С. 86–87.
 •  Ячеистые бетоны на вяжущих повышенной активности / В. И. Бабушкин, Е. В. Кондращенко, Т. А. Костюк // Пенобетоны 3-го тысячелетия : тез. докл. науч.-практ. юбил. конф. ПГУПС, Санкт-Петербург, 1999 г. – СПб. : ПГУПС, 1999. – С. 23–24.
 •  Коллоидно-химические аспекты повышения активности цемента для получения ячеистых и плотных бетонов и растворов без тепловой обработки / В. И. Бабушкин, Е. В. Кондращенко, Т. А. Костюк, В. И. Момот // Цемент Украины. – 1998. – № 1. – С. 20–24.
 •  Роль коллоидно-химических явлений в процессах формирования структурной и конечной прочности цементно-песчаных прессованных изделий / В. И. Бабушкин, Е. В. Кондращенко, Т. А. Костюк // Труды международной конференции по технической химии, Киев, 1997 г. – Киев : [б. и.], 1997. – С. 264–267.
 •  Условия работы тампонажных цементов в скважинах с солевой агрессией / Е. В. Кондращенко // Труды международной конференции по технической химии, Киев, 1997 г. – Киев : [б. и.], 1997. – С. 289–291.
 •  Термодинамическое и кинетическое исследование реакций гидратации β-полугидрата сульфата кальция / В. И. Бабушкин, Е. В. Кондращенко, А. О. Эль Масри // Сборник докладов 1 международного совещания по химии и технологии цементов. – М. : [б. и.], 1996. – С. 85–91.
 •  Получение строительных материалов биоконверсией древесных отходов / [Е. В. Кондращенко и др.] // Тезисы докладов на научно-технической конференции по использованию отходов промышленности, Макеевка (Донецк. обл.), 1995 г. – Макеевка (Донецк. обл.) : [б. и.], 1995. – *
 •  Применение отходов производств Донбасса для получения специальных видов тампонажных цементов / Е. В. Кондращенко // Тезисы докладов на научно-технической конференции по использованию отходов промышленности, Макеевка (Донец. обл.), 1995 г. – Макеевка (Донецк. обл.) :
 •  Коррозионная стойкость доломито-зольных композиций / Е. В. Кондращенко // ХХVII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва. – Харьков : ХИИГХ, 1994. – Ч. 2 : Архитектура, строительство и экология. – С. 29–30.[б. и.], 1995. – *
 •  Комплексное исследование фазового состава отходов от мусоросжигания / Ю. А. Дайч, Е. В. Кондращенко // Использование отходов попутных продуктов в производстве строительных материалов и изделий : экспресс-информ. / ВНИИЭСМ. – М. : ВНИИЭСМ, 1990. – *. – (Серия «Охрана окружающей среды»).
 •  Прогнозирование с помощью термодинамики возможности использования отходов от мусоросжигания / Ю. А. Дайч, Е. В. Кондращенко // Использование отходов попутных продуктов в производстве строительных материалов и изделий : экспресс-информ. / ВНИИЭСМ. – М. : ВНИИЭСМ, 1990. – *. – (Серия «Охрана окружающей среды»).
 •  Подготовка шлака в условиях вспомогательного производства / Ю. А. Дайч, Е. В. Кондращенко // XXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров коммунального строительства : программа и аннот. докл. — Харьков : ХИИКС, 1988. — С. 97.
 •  Алюмосиликатный цемент для высокотемпературных скважин / И. Г. Верещака, Е. В. Кондращенко // Тезисы докладов совещания по бурению глубоких скважин / Киев. гос. ун-т. – Киев : КГУ, 1986. – *
 •  Магнезиальные тампонажные вяжущие для глубоких скважин / А. З. Керцман, Н. Н. Круглицкий, Е. В. Кондращенко и др. : обзор. информ. / ВИЭМС, Мин-во геологии СССР. – М. : ВИЭМС, 1984. – 46 с. (Серия «Техника и технология геологоразведочных работ, организация производства»).
 •  Физико-химические исследования твердения окисносульфатных железистых композиций / Е. Ф. Жаров, Е. В. Кондращенко // Журнал прикладной химии. – 1982. – № 3, т. 55. – *
 •  О механизме сульфатной коррозии цементного камня / В. М. Кравцов, Е. В. Кондращенко, Ф. А. Агзамов // XII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии : пленарные доклады, Баку, 21–25 сентября 1981 г. – Баку : [б. и.], 1981. – Вып. 5. – *
 •  Термодинамическое обоснование коррозионной стойкости составов тампонажных цементов в агрессивных средах / Е. Ф. Жаров, Е. В. Кондращенко // Тезисы докладов IV Всесоюзного совещания по гидратации и твердению вяжущих, Львов, 1981 г. – Львов : ЛПИ, 1981. – *
 •  Теоретические предпосылки создания тампонажных материалов, стойких в условиях магнезиальной агрессии / Ф. А. Агзамов, Е. В. Кондращенко, В. В. Васильев // Тезисы докладов V республиканской конференции по физикохимии, технологии получения и применения промывочных жидкостей, дисперсных систем и тампонажных растворов, Полтава, 1981 г. – Полтава : [б. и.], 1981. – *

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Авторські свідоцтва

 •  А. с. 1101542 (СССР), МКИ3 Е 21 В 33/138. Тампонажный раствор / Верещака И. Г., Бабушкина Е. В., Балицкая З. А., Серяков А. Й., Вербицкий О. Н., Тимошенко В. И. (СССР) ; Полтав. отд. Укр. науч.-исслед. геологоразвед. ин-та. – № 3490885/22-33 ; заявл. 10.09.82 ; опубл. 07.07.84, Бюл. № 25. – Существует электронная версия. (Режим доступа: patents.su/7-1101542-tamponazhnyjj-rastvor.html ).
 •  А. с. 1046478 (СССР), МКИ3 Е 21 В 33/138. Тампонажный раствор / Верещака И. Г., Балицкая З. А., Серяков А. Й., Михайленко С. Г., Бабушкина Е. В., Вербицкий О. Н., Корняга Ф. В., Тимошенко В. И. (СССР) ; Полтав. отд. Укр. науч.-исслед. геологоразвед. ин-та. – № 3452939/22-33 ; заявл. 14.04.82 ; опубл. 07.10.83, Бюл. № 37. – Существует электронная версия. (Режим доступа: patentdb.su/2-1046478-tamponazhnyjj-rastvor.html ).
 •  А. с. 975631 (СССР), МКИ3 С 04 В 7/14. Сырьевая смесь для получения вяжущего / Кравцов В. М., Агзамов Ф. А., Спивак А. И., Трутнев Г. А., Глуховцев О. В., Самсоненко В. И., Ибраев Т. И., Бабушкина Е. В. (СССР) ; Уфим. нефт. ин-т. – № 3286762/29-33 ; заявл. 24.04.81 ; опубл. 23.11.82, Бюл. № 43. – Существует электронная версия. (Режим доступа: patents.su/5-975631-syrevaya-smes-dlya-polucheniya-vyazhushhego.html ).
 •  А. с. 718416 (СССР), МКИ3 C 04 B 29/02. Бесклинкерное вяжущее / Бабушкина Е. В., Жаров Е. Ф. (СССР) ; Харьков. политехн. ин-т. – № 2598691/ 29-33 ; заявл. 09.02.78 ; опубл. 28.02.80, Бюл. № 8. – Существует электронная версия. (Режим доступа: patents.su/2-718416-besklinkernoe-vyazhushhee.html‎ )

Патенти

 •  Пат. 25231А (Україна), МПК6 С 04 В 28/04, С 04 В 22/06. Цементно-піщана сировинна суміш напівсухого формування / Бабушкін В. І., Костюк Т. О.,  Кондращенко О. В. (Україна). – № 97074012 ; заявл. 29.07.97 ; опубл. 30.10.98, викладка. – Українською мовою. – Існує електронна версія. (Режим доступу: ukrreferat.com›index.php?referat=81289&pg=10 ).
 •  Пат. 2148052 (Российская Федерация), МПК7 С 04 В 38/10, С 04 В 28/02. Строительная смесь / Удачкин И. Б. (РФ), Бабушкин В. И. (Украина), Макаров А. Н. (РФ), Гусенков Е. А. (РФ), Гонтарь Ю. В. (РФ), Удачкин В. И. (РФ), Галкин С. Д. (РФ), Кондращенко Е. В. (Украина). – № 99100112/03 ; заявл. 13.01.99 ; опубл. 27.04.00, Бюл. № 3. – На русском языке. – Существует электронная версия. (Режим доступа: ru-patent.info/21/45-49/2148052.html ).
 •  Пат. 36257 А (Україна), МПК7 С 04 В 38/02, С 04 В 28/20. Сировинна суміш для виготовлення ніздрюватого газобетону / Кондращенко О. В., Бабушкін В. І., Костюк Т. О. (Україна). – № 99116386 ; заявл. 24.11.99 ; опубл. 16.04.01, Бюл. № 3. – Українською мовою. – Існує електронна версія. (Режим доступу: uapatents.com›…36257-sirovinna…dlya-vigotovlennya ).
 •  Пат. 36434 А (Україна), МПК7 С 04 В 40/00, С 04 В 22/08, С 04 В 28/04. Спосіб виготовлення бетону прискореного твердіння / Бабушкін В. І., Кондращенко О. В., Чернігівський В. О., Мамедов А. А., Хаддад О. (Україна). – № 99126886 ; заявл. 17.12.99 ; опубл. 16.04.01, Бюл. № 3. – Українською мовою.
 •  Пат. 51211 А (Україна), МПК7 С 04 В 28/00, С 04 В 38010. Сировинна суміш для виготовлення поризованого гіпсу (варіанти) / Бабушкін В. І., Кондращенко О. В. (Україна).– № 2002010800 : заявл. 31.01.02 ; опубл. 15.11.02, Бюл. № 11. – Українською мовою. – Існує електронна версія. (Режим доступу: br.com.ua›referats/dysertacii_ta_autoreferaty ).
 •  Пат. 49134 А (Україна), МПК7 В 02 С 21/00. Установка для виробництва гіпсу / Болотських М. С., Бабушкін В. І., Вініченко В. І., Кондращенко О. В., Мамедов А. А. (Україна) ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – № 2000031733 ; заявл. 28.03.00 ; опубл. 16.09.02, Бюл. № 9. – Українською мовою. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://uapatents.com/2-31289-sposib-vipalu-gipsu-u-zavislomu-stani-pri-pidvishhenomu-tisku.html ).
 •  Пат. 51912 А (Україна), МПК7 С 04 В 38/10, С 04 В 11/00. Пінобетонна суміш прискореного твердіння / Бабушкін В. І., Кондращенко О. В., Костюк Т. О. (Україна). – № 2001085755 ; заявл. 14.08.01 ; опубл. 16.12.02, Бюл. № 12. – Українською мовою. – Існує електронна версія. (Режим доступу: uapatents.com›3-51912-pinobetonna…tverdinnya.html ).
 •  Пат. 52047 А (Україна), МПК7 С 04 В 28/02, С 04 В 38/00. Сировинна композиція та спосіб виготовлення піногіпсу / Бабушкін В. І., Кондращенко О. В., Костюк Т О., Пустовойтов В. П., Савенков А. С. (Україна). – № 2002010560 ; заявл. 22.01.02 ; опубл. 16.11.02, Бюл. № 12. – Українською мовою. – Існує електронна версія. (Режим доступу: br.com.ua›referats/dysertacii_ta_autoreferaty ).
 •  Пат. 2186306 (Российская Федерация), МПК7 F 27 В 1/00. Установка для производства гипса / Бабушкин В. И., Кондращенко Е. В., Виниченко В. И. (Украина). – № 2000109082/03 ; заявл. 13.04.00 ; опубл. 27.07.02, Бюл. №. 21. – На русском языке. – Существует электронная версия. (Режим доступа: ru-patent.info/21/85-89/2186306.html ).
 •  Пат. 55589 А (Україна), МПК7 E 04 G 11/20. Спосіб зведення монолітних стін та пересувна опалубка для його реалізації / Бабушкін В. І., Кондращенко О. В., Шайдеров В. О., Чернігівський В. О., Гасанов А. Б. (Україна). – № 2001096514 ; заявл. 24.09.01 ; опубл. 15.04.03, Бюл. № 4.
 •  Пат. 73395 (Україна), МПК7 С 04 В 28/00, С 04 В 22/06, С 04 В 41/60. Композиція проникної дії для відновлення зруйнованого бетону / Бабушкін В. І., Кондращенко О. В., Костюк Т. О., Прощін О. Ю. (Україна). – № 2003065846 ; заявл. 24.06.03 ; опубл. 15.07.05, Бюл. № 7.
 •  Пат. 2642 (Україна), МПК7 F 27 D 1/00, C 21 C 5/44. Гіпсове в’яжуче підвищеної міцності і водостійкості / Бабушкін В. І., Кондращенко О. В., Бондаренко Д. О., Черкасов К. В. (Україна). – № 2003076552 ; заявл. 14.07.03 ; опубл. 15.07.04, Бюл. № 7. – Українською мовою. – Існує електронна версія. (Режим доступу: uapatents.com›…2642-gipsove-vyazhuche-pidvishheno ).
 •  Пат. 84294 (Российская Федерация), МПК9 В 28 В 1/32. Установка для ротационной укладки растворных и бетонных смесей / Кондращенко В. И. (РФ), Кондращенко Е. В. (Украина), Гузенко С. В. (РФ), Гребенников Д. А. (РФ), Ковровский А. П. (Украина), Чан Тхи Ха (РФ). – № 2009107582/22 ; заявл. 04.03.09 ; опубл. 10.07.09, Бюл. № 21. – На русском языке.
 •  Пат. 80899 (Україна), МПК8 С 04 В 22/08, С 04 В 22/14, С 04 В 28/04, С 04 В 41/00. Суха будівельна суміш швидкого твердіння / Кондращенко О. В., Бабушкін В. І., Костюк Т. О. (Україна). – № а200600953 ; заявл. 02.02.06 ; опубл. 12.11.07, Бюл. № 18. – Українською мовою. – Існує електронна версія. (Режим доступу: uapatents.com›3-80899-sukha-budivelna-sumish ).
 •  Пат. 31289 (Україна), МПК8 С 04 В 11/00. Спосіб випалу гіпсу у завислому стані при підвищеному тиску / Кондращенко О. В., Баранова А. А., Бабушкін В. І., Баранов А. М. (Україна). – № а200600952 ; заявл. 02.02.06 ; опубл. 10.04.08, Бюл. № 7. – Українською мовою. – Існує електронна версія. (Режим доступу: uapatents.com›2-31289-sposib-vipalu-gipsu-u…stani ).
 •  Пат. 87931 (Україна), МПК9 С 04 В 28/02, С 04 В 22/08, С 04 В 24/00. Теплоізоляційна суха будівельна суміш з низькою паропроникністю / Кондращенко О. В., Бондаренко Д. О., Прощін О. Ю., Костюк Т. О. (Україна). – № а200800462 ; заявл. 14.01.08 ; опубл. 25.08.09, Бюл. № 16. – Українською мовою.
 •  Пат. 85117 (Российская Федерация), МПК9 В 28 В 1/32. Установка для ротационной укладки растворных и бетонных смесей / Кондращенко В. И. (РФ), Кондращенко Е. В. (Украина), Гузенко С. В. (РФ), Гребенников Д. А. (РФ), Ковровский А. П. (Украина), Чан Тхи Ха (РФ). – № 2009107583/22 ; заявл. 04.03.09 ; опубл. 27.07.09, Бюл. № 21. – На русском языке.
 •  Пат. 84773 (Российская Федерация), МПК9 В 28 В 1/32. Установка для ротационной укладки растворных и бетонных смесей / Кондращенко В. И. (РФ), Кондращенко Е. В. (Украина), Гузенко С. В. (РФ), Гребенников Д. А. (РФ), Ковровский А. П. (Украина), Чан Тхи Ха (РФ). – № 2009107581/22 ; заявл. 04.03.09 ; опубл. 20.07.09, Бюл. № 21. – На русском языке.
 •  Пат. 84297 (Российская Федерация), МПК9 В 28 В 1/32. Установка для ротационной укладки растворных и бетонных смесей / Кондращенко В. И. (РФ), Кондращенко Е. В. (Украина), Гузенко С. В. (РФ), Гребенников Д. А. (РФ), Ковровский А. П. (Украина), Чан Тхи Ха (РФ). – № 2009107580/22 ; заявл. 04.03.09 ; опубл. 10.07.09, Бюл. № 21. – На русском языке.
 •  Пат. 84296 (Российская Федерация), МПК9 В 28 В 1/32. Установка для ротационной укладки растворных и бетонных смесей / Кондращенко В. И. (РФ), Кондращенко Е. В. (Украина), Гузенко С. В. (РФ), Гребенников Д. А. (РФ), Ковровский А. П. (Украина), Чан Тхи Ха (РФ). – № 2009107585/22 ; заявл. 04.03.09 ; опубл. 10.07.09, Бюл. № 21. – На русском языке.
 •  Пат. 84295 (Российская Федерация), МПК9 В 28 В 1/32. Установка для ротационной укладки растворных и бетонных смесей / Кондращенко В. И. (РФ), Кондращенко Е. В. (Украина), Гузенко С. В. (РФ), Гребенников Д. А. (РФ), Ковровский А. П. (Украина), Чан Тхи Ха (РФ). – № 2009107584/22 ; заявл. 04.03.09 ; опубл. 10.07.09, Бюл. № 21. – На русском языке.
 •  Пат. 95479 (Україна), МПК9 G01 N 15/08, G 01 N 21/45, G 01 N 33/38. Cпосіб визначення водонепроникності будівельних матеріалів / Кесарийський О. Г., Кондращенко О. В., Єрохіна А. В. (Україна), Кондращенко В. І., Гусєва А. Ю., Кудрявцева В. Д. (РФ). – № 201407569 ; заявл. 07.07.14 ; опубл. 25.12.14, Бюл. № 24. – Українською мовою.

</sup></sup>

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 •  Будівельне матеріалознавство: навч. посібник / О. В. Кондращенко , Т. Д. Рищенко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 277 с.
 •  Матеріалознавство : навч. посібник для студ. напрямку «Архітектура» / О. В. Кондращенко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2007. – 183 с. – Існує електрона версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/1100/ ).
 •  Матеріалознавство : навч. посібник для студ. напрямку «Архітектура» / О. В. Кондращенко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2007. – 183 с. – Існує електрона версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/1100/ ).

Навчально-методичні матеріали

 •  Методичні вказівки для виконання практичних занять, розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни «Композиційні будівельні матеріали» [Електронний ресурс] : для студ. 5 курсу заоч. форми навч. спец. 7.06010103 «Міське будівництво та господарство» освіт.-кваліф. рівня бакалавр напр. підг. 6.060101 «Будівництво» і слух. другої вищ. освіти / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. О. В. Кондращенко. – Харків : ХНАМГ, 2013. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/33622/ , вільний. – (дата звернення: 30.09.2015). – Назва з екрана.
 •  Методичні вказівки для виконання практичних занять, розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни «Корозія та захист будівельних матеріалів та конструкцій» [Електронний ресурс] : для студ. 5 курсу всіх форм навч. і слух. другої вищ. освіти спец. 7.06010103 «Міське будівництво та господарство», 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: О. В. Кондращенко, А. О. Атінян. – Харків : ХНАМГ, 2013. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/33623/ , вільний. – (дата звернення: 30.09.2015). – Назва з екрана.
 •  Методичні вказівки для виконання практичних занять, розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни «Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій» [Електронний ресурс] : для слух. другої вищ. освіти спец. 7.06010103 «Міське будівництво та господарство», 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: О. В. Кондращенко, А. О. Атінян. – Харків : ХНАМГ, 2013. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/35421/ , вільний. – (дата звернення: 30.09.2015). – Назва з екрана.
 •  Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни «Науково-дослідна робота студентів», «Наукові дослідження» і «Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування та обробки результатів експерименту» : для студ. 4, 5 курсів ден. форми навч. за напр. підг. «Б» спец. «МБГ» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: О. В. Кондращенко, А. О. Качура. – Харків : ХНАМГ, 2013. – 24 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/28913/ ).
 •  Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної робіт з курсу «Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій» [Електронний ресурс] : для слух. др. вищої освіти освіт.-квал. рівня спеціаліст спец. 7.06010101, 7.06010103 / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: О. В. Кондращенко, А. О. Атінян. – Харків : ХНАМГ, 2013. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/18017/ , вільний. – (дата звернення: 30.09.2015). – Назва з екрана.
 •  Наукові дослідження [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. 5 курсу ден. форми навч. спец. «Міське будівництво та господарство» / О. В. Кондращенко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/13465/ , вільний. – (дата звернення: 30.09.2015). – Назва з екрана.
 •  Програма і робоча програма з дисципліни «Композиційні будівельні матеріали» : для слух. вищ. освіти напр. підг. «Будівництво» / О. В. Кондращенко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків: ХНАМГ, 2011. – 16 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/19482/ ).
 •  Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з вивчення курсу «Матеріалознавство» : для студ. 1 курсу ден. форми навч. осв.-квал. рівня бакалавр напр. підг. «А» спец. «Б» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: О. В. Кондращенко, А. А. Баранова. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 66* с.* – Існує електрона версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/13466/ ).
 •  Методичні вказівки для виконання практичних занять, лабораторних, самостійної та контрольної робіт з дисципліни «Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій» : для студ. 5 курсу ден. і заоч. форм навч. осв.-квал. рівня спеціаліст гал. знань «БтаА» напр. підг. «Б» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: О. В. Кондращенко, А. А. Баранова. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 38 с. – Існує електрона версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/13468/ ).
 •  Конспект лекцій з дисципліни «Композиційні будівельні матеріали» : для студ. 4 курсу ден. і 5 курсу заоч. форм навч. напр. «Будівництво» спец. «МБГ» / О. В. Кондращенко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 68 с. – Існує електрона версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/6820/ ).
 •  Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт «Оцінка якості заповнювачів для бетонів», «Проектування складу важкого бетону», «Проектування складу цементного газобетону» з курсу «Будівельне матеріалознавство» : для студ. 2 курсу напр. «Б» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: О. В. Кондращенко, В. А. Юшко. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 28 с. – Існує електрона версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/6822/ ).
 •  Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт «Проектування складу і випробування будівельного розчину» з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» : для студ. 2 курсу напр. «Б» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: О. В. Кондращенко, В. А. Юшко. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 16 с. – Існує електрона версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/6798/ ).
 •  Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Будівельне матеріалознавство» : для студ. 2 курсу ден. та заоч. форм навч. напр. підг. «Будівництво» / О. В. Кондращенко, С. В. Шаповал, О. С. Лапшин ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 20 с. – Існує електрона версія (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/10960/ ).
 •  Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Корозія та захист будівельних матеріалів та конструкцій» : для студ. 5 курсу ден. та заоч. форм навч. напр. підг. «Будівництво» / О. В. Кондращенко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 23 с. – Існує електрона версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/10912/ ).
 •  Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Матеріалознавство» : для студ. 1 курсу ден. форми навч. напр. підг. «Архітектура» спец. «Містобудування» / О. В. Кондращенко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 16 с. – Існує електрона версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/10764/ ).
 •  Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Наукові дослідження» : для студ. 5 курсу ден. форми навч. напр. підг. «Будівництво» спец. «МБГ» / О. В. Кондращенко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 14 с. – Існує електрона версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/10915/ ).
 •  Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» : для студ. 4 курсу ден. форми навч. напр. підг. «Будівництво» спец. «МБГ» / О. В. Кондращенко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 16 с. – Існує електрона версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/10767/ ).
 •  Методичні вказівки для виконання практичних завдань, самостійної та розрахунково-графічної роботи (РГР) з дисциплін «Науково-дослідна робота студентів (НДРС)», «Наукові дослідження» і «Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування та обробки результатів експерименту» : для студ. 4, 5 курсів ден. форми навч. спец. «МБГ» рівня підгот. 6.060100 – бакалавр, 7.092103 – спеціаліст, 8.092103 – магістр / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: О. В. Кондращенко, А. О. Качура. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 32 с. – Існує електрона версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/3841/ )
 •  Методичні вказівки для виконання контрольної роботи, лабораторних робіт та самостійного вивчення дисципліни «Будівельне матеріалознавство» : для студ. 2 курсу заоч. форми навч. спец. за напр. «Будівництво» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: О. В. Кондращенко, М. П. Бурак, Т. Д. Рищенко. – Харків : ХНАМГ, 2007. – 64 с. – Існує електрона версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/1092/ ).
 •  Наскрізна програма практичної підготовки за спеціальністю «Міське будівництво і господарство» : для студ. 1–5 курсів / О. М. Болотських, А.  О. Качура, О. В. Кондращенко та ін. ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2007. – 18 с.
 •  Методичні вказівки до вивчення курсу «Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій» : для студ. 5 курсу всіх форм навч. спец. «ПЦБ», «МБГ» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: О. В. Кондращенко, В. А. Юшко. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 35 с. – Існує електрона версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/1099/ ).
 •  Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій : конспект лекцій для студ. спец. «ПЦБ», «МБГ» / О. В. Кондращенко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – 124 с. – Існує електрона версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/1097/ ).
 •  Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу «Композиційні матеріали» : для студ. 4 курсу спец. «МБГ» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: О. В. Кондращенко, М. П. Бурак, Т. Д. Рищенко. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 39 с. – Існує електрона версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/1096/ ).
 •  Методичні вказівки до лабораторної роботи «Мінеральні в’яжучі речовини» : для студ. 1–3 курсів спец. 7.092.101, 7.092.103, 7.092.115, 7.092.602 / Харків. держ. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: М. П. Бурак, О. В. Кондращенко,Т. Д. Рищенко та ін. – Харків: ХДАМГ, 2002. – 38 с.
 •  Композиционные материалы на основе органических вяжущих : метод. реком. для студ. 2 курса спец. 7.092.101, 7.092.103, 7.092.115, 7.092.602. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва ; сост.: Н. П. Бурак, Т. Д. Рищенко, Е. В. Кондращенко, С. В. Шаповал. – Харьков : ХГАГХ, 2000. – *
 •  Будівельні матеріали та вироби : метод. вказівки, програма, контрольні завдання і журнал лабор. робіт для студ. заоч. форми навч. екон. спец. / Харків. держ. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: М. П. Бурак, О. П. Сивцов, О. В. Кондращенко, Т. Д. Рищенко. – Харків : ХДАМГ, 1999. – *
 •  Мінеральні в’яжучі речовини : метод. вказ. для студ. 1–3 курсів спец. 7.120.103, 7.092.101, 7.092.103, 7.092.112. / Харків. держ. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: М. П. Бурак, О. П. Сивцов, О. В. Кондращенко. – Харків : ХДАМГ, 1997. – *
 •  Випробування безвипалювальних матеріалів : метод. вказ. для студ. 1–3 курсів спец. 7.120.103, 7.092.101, 7.092.103, 7.092.112 / Харків. держ. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: М. П. Бурак, О. В. Кондращенко. – Харків : ХДАМГ, 1996. – *
 •  Випробування деревини : метод. вказ. для студ. 2 курсу спец. 29.01 / Харків. держ. акад. міськ. госп-ва ; уклад. О. В. Кондращенко. – Харків : ХДАМГ, 1994. – *
 •  Изготовление гипсовых архитектурных форм : метод. указ. для студ. спец. 29.01 / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва ; сост.: Е. В. Кондращенко, Т. В. Жидкова. – Харьков : ХИИГХ, 1993. – *
 •  Изготовление декоративных бетонов : метод. указ. для студ. спец. 29.01 / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва ; сост. Е. В. Кондращенко. – Харьков : ХИИГХ, 1993. – *
 •  Природные каменные материалы для отделки и реставрации : метод. указ. для студ. строит. спец. 29.01 / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва ; сост.: Л. А. Пальченко, Ю. И. Бакалин, Е. В. Кондращенко, Т. В. Жидкова. – Харьков : ХИИГХ, 1992. – *
 •  Организация работы филиала кафедры на предприятиях : метод. реком. для препод. и студ. / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва ; сост.: Ю. И. Бакалин, Е. В. Кондращенко, А. М. Цацкин и др. – Харьков : ХИИГХ, 1990. – *
 •  Подбор состава и испытание строительного раствора : метод. указ. для студ. 1, 2 курсов / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва ; сост. Е. В. Кондращенко. – Харьков : ХИИГХ, 1990. – *
 •  Исследование строительных нефтяных битумов и рулонных кровельных материалов : метод. указ. для студ. 2 курса строит. спец. / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва ; сост. Е. В. Кондращенко. – Харьков : ХИИГХ, 1989. – *

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси