Коваленко Олександр Миколайович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Коваленко Олександр Миколайович

Посада

Освіта

повна вища

Професійний досвід

Місце роботи

Теми дисертацій

Синтез імітаційних навчаючих моделей для підготовки операторів хіміко-технологічних процесів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / О. М. Коваленко; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. - Х., 2011. - 19 c. - укp.

Рік: 2011. Cтупінь: Кандидат. Спеціальність: Технічні науки. 05.13.07 - Автоматизація процесів керування Місто: Харків. Установа: Харківський національний університет радіоелектроніки (Харків)

Електронна пошта

OleksandrKovalenko@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2013

Статистика цитування

34

22

h-індекс

3

3

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси