Гавриличенко Євгенія Вікторівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук
Гавриличенко Євгенія Вікторівна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Гавриличенко Євгенія Вікторівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, к. е. н., заступник декана факультету економіки і підприємництва з методичної роботи

Освіта

Харківська національна академія міського господарства, 2005 р., магістр з обліку і аудиту

Професійний досвід

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.05

Місце роботи

Доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Організаційно-економічний механізм управління узгодженістю інтересів учасників житлово-комунального господарства регіону

Адреса електронної пошти

Evgeniya.Gavrilichenko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси