Безлюбченко О.С.

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до: навігація, пошук

Безлюбченко Олена Степанівна


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Безлюбченко Олена Степанівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

К.т.н., доцент кафедри Міського будівництва Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Освіта

Харківський інститут інженерів міського господарства

  • напрям підготовки/спеціальність: спеціальність «Міське будівництво»; кваліфікація: інженер - будівельник. Диплом ЗВ № 812898.

Професійний досвід

1986-1988 рр. науковий співробітник НДС;

1988-1992 навчання в аспірантурі ХІІКБ;

1992 - 1997 асистент кафедри містобудування (міського будівництва) ХІІКБ

1997 - по теперішній час доцент кафедри містобудування (міського будівництва) Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова]

Місце роботи

Кафедра Міського будівництва Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Кандидат технічних наук. Захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді диплом КД № 069131, 1992 р.

Адреса електронної пошти

Olena.Bezliubchenko@kname.edu.ua

Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

2017

  •   Olena Bezlubchenko, Tetiana Apatenko.1.12.Public Spaces as a Main Social Component of Contemporary Cities [1] Przemiany w nowoczesnym społeczeństwie: aspekty humanitarne transformations in contemporary society: humanitarian aspects / Transformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017.- P. 72-78. - ISBN 978- 83-62683-99-4

2016

  •  Безлюбченко О. С. Щетінін С.В. Аналіз торгівельних центрів на Україні: матеріали між нар. наук. - техн. конф., Харків, 15-16 листопада 2016 р. : тези доповідей / [ред. кол.: Древаль І.В.(відповід. ред..), Гришина В.С.,Коптєва Г.Л., Соловйова О.С. та ін.], – Х.: ХНУМГ , 2016. – С. 7-8.

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

67

44

h-індекс

3

3

i10-індекс

3

3

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

  •  Олена Безлюбченко

Навчальний курс Урбаністика: сучасне місто Курс наданий викладачами аналітичного центру CEDOS та Центру урбаністичних студій НаУКМА Ігорем Тищенко, Іваном Вербицьким, Світланою Шліпченко через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

  •   Безлюбченко О. С. Урбаністика: навч. посібник: / Безлюбченко, О.С. и Завальний, О.В. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова., 2015. - 274 с.ISBN 978-966-695-358-5
  •   Безлюбченко О. С. Урбаністика: навч. посібник: / О. С. Безлюбченко, О. В. Завальный, ; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М Бекетова- Х.: ХНУМГім. О.М Бекетова, 2013. - 273 с.

Навчально-методичні матеріали

2016

2015

2014

2012

2011

Список дисциплін

«Планування міст і транспорт» - для студентів 2 та 3 курсів спеціальності МБГ (лекції, практичні заняття, РГР, КП);

«Науково-дослідна робота» - для студентів 4 курсу спеціальності МБГ( практичні заняття);

«Управління міськими територіями» - для студентів 5 курсу (спеціалістів і магістрів) спеціальності МБГ(лекції, практичні заняття, РГР);

Керування магістерською підготовкою і дипломним проектуванням студентів спец. МБГ заочної та денної форм навчання.

Розроблені електронні навчальні курси

ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС ПЛАНУВАННЯ МІСТ І ТРАНСПОРТ Напрям підготовки Будівництво та цивільна інженерія

Категорії: Сторінки, що посилаються на неіснуючі файли